Военна информация

Архив - от 1 до 15 октомври 2012 година

 

 
България e домакин на учението на страните от Югоизточна Европа "SEESIM -12"
15.10.2012, 16:40

Република България е домакин на разпределеното компютърно подпомагано учение на страните от Югоизточна Европа (Southeastern Europe Simulation - „SEESIM 12”. Съорганизатор на учението , което се провежда от 15 до 19 октомври в Националния военен учебен комплекс “Чаралица”, е Европейското командване на САЩ.

Днес международното компютърно подпомагано учение беше официално открито от директора на дирекция „Операции и подготовка” бригаден генерал Марин Начев, който е директор на учението от българска страна. Той приветства присъстващите от името на министъра на отбраната на Република България Аню Ангелов, като пожела на всички участници успешна и ползотворна работа. Беше осъществена видеотелеконферентна връзка с националните центрове на страните-участнички, разположени в Белград, Киев, Подгорица, Рим, Сараево, Скопие, София – Военна академия “Г.С.Раковски”, Тирана и Загреб, както и с щаба на Многонационалната бригада “Югоизточна Европа”, разположен в Лариса, Гърция.

„SEESIM – 12“ е шестото по ред учение в такъв формат и първото, в което се използват средства, предоставени от НАТО, включително компютърни модели за планиране и провеждане на учения от този тип.

По време на учението България ще изпитва нови информационни технологии и ще тества симулационни системи, предназначени да повишат ефективността на гражданските и военните структури в региона в отговор на природни и причинени от човека бедствия.

В „SEESIM -12“ участват десет страни от Югоизточна Европа: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Италия, Черна гора, Сърбия, Македония, Украйна, и щабът на Многонационалната бригада "Югоизточна Европа" (SEEBRIG). Други участници са Швеция, като поддържаща страна; Грузия като наблюдател; редица неправителствени и международни организации, като INTERPOL, EUROPOL, EADRDCC и др. От страна на НАТО участват щабът на Съюзното командване по трансформациите (HQ SACT) - Норфолк, щата Вирджиния, Съвместният военен център (JWC-Ставангер, Норвегия), Съвместният център за подготовка на силите (JFTC-Бидгошч, Полша) и Центърът за усъвършенстване по моделиране и симулации на НАТО (M&S COE-Рим,Италия).

Целта на „SEESIM - 12“ е да се установи и експериментира система от взаимни връзки и процедури между държавите от региона за улесняване и ускоряване на процеса по искане и оказване на помощ в случай на природни бедствия и терористични атаки.

Сценарият на учението е фиктивен и се основава на поредица от кибератаки срещу правителствата на страните в Югоизточна Европа, последвана от биологична и химическа терористични атаки, както и големи природни бедствия. Като резултат тези събития водят до срив на комуникациите и причиняват много човешки жертви. В отговор се активират националните кризисни центрове на страните-участнички и инженерното подразделение на Многонационалната бригада "Югоизточна Европа" (SEEBRIG).

На 19 октомври в Националния военен учебен комплекс "Чаралица" ще се проведе Ден за високопоставени гости и представители на медиите

http://mod.bg/

 
Полет на френски военен самолет над Русия
15.10.2012, 11:59

През периода от 15 до 20 октомври в рамките на реализирането на международния Договор за открито небе група инспектори от Франция изпълняват наблюдателен полет над територията на Русия и Беларус.

Освен това се планира от 15 до 19 октомври група руски инспектори да извършат наблюдателен полет над територията на Норвегия.

Основна задача на режима за открито небе е контролът върху изпълнението на споразуменията в сферата на оръжията.

 
Балканската война на днешния ден преди 100 години
15.10.2012, 10:48

Черноморско крайбрежие. Четата на войводата Михаил Герджиков проверява сведенията за стоварени турски войски в Мидия. Следобяд води сражение с турски ескадрон, тръгнал за Малък Самоков. Турците са разбити. Вечерта Герджиков изпраща донесение и иска подкрепление от армията.

10-та погранична дружина, заедно с четата на поручик Димо Аянов, са на позицията над Бунархисар. Ротите погребват падналите войници.

Трета и Първа армия в много колони настъпват към линията Бунар-Хисар – Бабаески и започват боеве със спрялата се тук турска армия, подкрепена чувствително с нови части, пристигнали от Мала Азия. Боевете продължават до 20 октомври 1912 г. и завършват с пълен успех на българското оръжие. Турската армия е очаквала българското настъпление зад река Караагач-Дере, като зад десния си фланг, при Виза и Сарай, е имала Трети турски корпус и двановопристигнали от Азия корпуси.

Боят при село Кулиби. 5-та пехотна Дунавска дивизия настъпва в две колони – 1-ва бригада /2-ри пехотен Искърски и 5-ти пехотен Дунавски полкове/ вдясно по посока на Караагач, 2-ра бригада /18-ти пехотен Етърски и 20-ти пехотен Добруджански полкове/ в ляво по посока на Чонгора, а 3-та бригада /45-ти и 46-ти пехотни полкове/ във втора линия. Когато 1-ва бригада достигнала село Инджеклер била посрещната със силен огън от неприятеля /3-ри Турски корпус/ от село Караагач и Чонгора. Бригадата се развърнала в боен ред, отблъснала предните части на неприятеля и се спряла пред главната турска позиция. Тук в боя влязла и 3-та бригада, като се насочила във фланг на турците от изток и ги заставила да отстъпят. Бригадите преследвали противника до вечерта до левия бряг на река Караагач-Дере. След мръкване частите били отдръпнати назад и нощували на североизток от село Кулиби. 2-ра бригада, която не участвала в боя, нощувала на изток от село Карагач.

4-та пехотна Преславска дивизия, без да срещне неприятел, нощувала около село Кулиби, а 6-та пехотна Бдинска дивизия около Иван-Кьой.

1-ва пехотна Софийска дивизия достига до Кумбурлар. 10-та пехотна Сборна дивизия – Бабаески, а Конната дивизия се разполага около развалините Татар-Кьой.

Турската армия е разположена в две армейски групи – Южна /Първи, Втори и Четвърти корпуси/, заела позиция по левия бряг на Карагач-Дере от Люле-Бургас до село Чонгора. Северната/ Трети, Седемнадесети и Осемнадесети корпуси/ е съсредоточена зад десния фланг на Южната група във Виза, Юналия и Сарай и трябвало да изиграе ролята на маневрени /ударни/ войски.

Втора армия. 9-та пехотна Плевенска дивизия остава на същата позиция. 8-ма пехотна Тунджанска дивизия прехвърля две бригади на десния бряг на Арда. Хасковският отряд достига село Беш-Тепе и остава в маневрени войски на 8-ма пехотна Тунджанска дивизия. Конната бригада достига село Кулаклъ. Ротмистър Камилев влязъл в Димотика, но поради враждебност на турското население, отстъпил извън града.

Кърджалийският отряд. Няма изменения на разположението на частите.

Родопският отряд. 3-та бригада при настъплението си за Неврокоп достига Буново-връх дервент. 9-ти пехотен Пловдивски полк, настъпващ към същия град, води бой с турците при връх Костадин. Загуби в убити и ранени – 7 души. 21-ви пехотен Средногорски полк с една дружина и една планинска батарея заема селата Кошница, Чокманово и Голям Палас, а една дружина с една планинска батарея остава като резерв при Хватово. Намеренията на полка са да прекъсне железопътната линия при гара Бук. В акцията участват и всички партизански чети. Четата на войводата Апостол Дограмаджиев прекъсва телеграфните жици между Дервент и Дедеагач.

7-ма пехотна Рилска дивизия. 3-та бригада /49-ти и 50-ти пехотни полкове/ минава Кресненското дефиле и достига линията село Градешница, Моравци, Брезница и Гореме. Мостът на Струма при Брезница е разрушен от турците, което причинява няколко дни голяма пречка за движението на артилерията и обозите.

2-ра бригада /14-ти пехотен Македонски и 22-ри пехотен Тракийски полкове/ остава с предните си части на линията Берово- Ченгенекалеси.

1-ва бригада /13-ти пехотен Рилски и 26-ти пехотен Пернишки полкове/ достига линията между Кочани и Щип.

Четата на подпоручик Никола Лефтеров достига село Цапарево. Четите на войводите Тане Николов, Дончо Златков, Лазо Дялев, Никола Герасимов, и Борис Илиев се движат към Мелник.

Четите на войводите Кръсто Гермов и Милан Гюрлуков разпръснали турски взвод конница, движещ се между Прилеп и Плетвар.

Сърбия

Поради необходимостта да се изпратят сръбски войски за обсадата на Одрин, за което са били определени първоначално Тимошката дивизия първи позив, а след това и Дунавската дивизия втори позив, както и поради новите цели – настъпление към Прилеп и Битоля, където бяха отстъпили турците,Сръбската армия пристъпи към ново преразпределение и прегрупиране.

Първа сръбска армия със задача окупирането на Македония и преследването на турците се състави от Дунавската, Дринската и Маровската дивизии първи позив и Моравската и Тимошката дивизия втори позив, една Моравска бригада, тежката артилерия и Конната дивизия.

Втора сръбска армия се състави от Тимошка дивизия първи позив, Дунавската дивизия втори позив и започна превозването си към Одрин.

Трета сръбска армия се състави от Шумадийска дивизия първи позив и Дринска дивизия втори позив, с назначение да продължи действията в Северозападна Албания и Стара Сърбия.

Сръбска кавалерия влиза без бой във Велес, където преди това са влезли партизанските и организационните чети.

Сърбите започват да се разпореждат в новозавоюваните територии и да преследват местните българи. Българският език е забранен. Българските първенци, интелигенция и население са пренебрегвани при съставянето на временните местни власти. Забранено е да се вика:”Ура!” при посрещането на сръбските части в градовете и селата.

Черна гора

На Черногорския фронт без изменения.

Гърция

Колоните на гръцкия престолонаследник Константин достигат на север линията на село Кастаня.

http://www.focus-news.net/

 
За кого вият сирените?
15.10.2012, 10:34

На 1 октомври сирените в цялата страна виха зловещо и на пресекулки цели 20 минути. В паузите гръмовен глас с металически тембър ни уведомяваше, че това е проверка на системата за ранно продупреждение и оповестяване, както и че чуваме сигнала за обща тревога, или че ще прозвучи сигнала за отбой.

Сирените разбудиха пеленачетата по градове и села и заедно с ехото презивикаха вълни от гневни коментари в блогове и форуми на информационни сайтове.

Ето един от тях, в който сякаш е казано всичко – преценете сами:

„Пълна посткомунистическа глупост, с която в момента явно се точат ЕС пари.

1. След въпросните сирени, какво точно ще се случи, ако има нападение например!?

   а/ Ще се скрием във вече несъществуващите бомбоубежища

2.След евентуален трус под развалините, за да те открият, трябва да подадеш сигнал и сирената ако вие, ще ти е от уникална полза...

3. В часовете, когато малоумният глас се дере, че това е проверка - в същото това време децата по детските градини би следвало да са в леглата.

   а/ Разбира се българското дете няма нужда от спокойствие, баба му или родителите му са просто данъкоплатци... Роден съм в центъра на София и съм на 36 г. от 3 г. живея в периферията на града и 2 пъти годишно проверяват сирените, преди това над 30 г. имам спомен само в деня на Ботев… все се готвихме за нападение на врага...И като финал: на 22-ри след труса сирени нямаше, а перничани все още чакат компенсации, някои от тях в палатки...“.......... Прочети още

 
Нови български оръжейни доставки за Грузия
15.10.2012, 09:53

САУ 2С1 "ГвоздикаВ сайта на Регистъра за обикновените въоръжения на ООН (www.un.org/disarmament/convarms/Register) се появи поредната част на отчета, в която са включени осем поредни национални отчета за 2011 г на страни включени в този регистър.

Един от тези отчети е на България, която е декларирала доставката през 2011 г на Грузия на 12 гаубици калибър 122 мм. Същевременно е указано, че от Чехия нашата страна е получила 23 гаубици от този калибър. Според чешкия отчет, предадените на България гаубици са били САУ 2С1 "Гвоздика". Подразбира се, че указаните САУ 2С1 са доставени в България от Чехия специално за реекспорт в Грузия, като тук вероятно те са преминали през предпродажбен ремонт.

Да напомним, че България произвеждаше САУ 2С1 по съветски лиценз в завод БЕТА (сега АО "Бета Индустри Корп.") в Червен Бряг, а ремонтът им се извършваше в завод “ТЕРЕМ-Хан Крум” ЕООД в Търговище.

До този момент САУ 2С1 не се намираха на въоръжение в армията на Грузия, а получените от България установки за първи път бяха демонстрирани на военния парад на 26 май 2012 г в Кутаиси.

Освен това, според отчета в Регистъра на ООН България е посочила, че през 2011 г. е доставила на Грузия 1500 автомата, 450 ръчни картечници и 600 гранатомета РПГ-22.

Другите български доставки през 2011 г включват крупна партида стрелково оръжие за Индия (70565 автомата и 815 подцевни гранатомета), а също и доставката на 73-мм гранатомети СПГ-9 (261 единици са доставени на Афганистан, 20 на Таджикистан, 15 на Мали и 12 на Буркина Фасо).

 
Поемаме охраната на “Ново село”
15.10.2012, 08:26

Българската Военна полиция поема охраната американската база "Ново село", източно от Сливен, научи "Стандарт". От понеделник най-голямото българо-американско отбранително съоръжение у нас ще се охранява денонощно от наши военни полицаи. Схемата на охраната е вече готова. Тя е приета от командването на Военна полиция в Сливен и централата в столицата. Гардовете ще сменят маршрутите си. Обръчите от външната страна на съоръжението ще бъдат няколко, твърдят запознати.

Наскоро в Сливен се проведе конкурс за военни полицаи, чиято задача е охраната на базата. Желаещите държаха изпит по физическа подготовка на градския стадион. В града идват и военни полицаи от други гарнизони, които също ще се включат в обръчите за охрана на "Ново село".

Самата база е вече напълно готова. Тя бе приета от Инженерния Корпус на американската армия в началото на октомври. Предаването стана от фирмата основен изпълнител - "Бил Фингер Бергер", чиито работници напуснаха съоръжението.

Строителството на база "Ново село" глътна близо 60 милиона долара на американския данъкоплатец.

Официалното откриване ще е идната пролет.

http://paper.standartnews.com/

 
НАТО пред нови предизвикателства
15.10.2012, 08:09

Когато в началото на 1949 г., и по-точно на 4 април, е създадена Организацията на Северноатлантическия договор, участващите в нея дванадесет държави препотвърждават, че ще спазват целите и принципите на Хартата на Обединените нации. Сега, повече от шест десетилетия по-късно, НАТО отново се изгражда върху същите принципи, които споиха съюза.

Неотдавнашната интервенция на алианса в Либия с мандата на Обединените нации представлява в този смисъл едно напомняне на връзката, която свързваше НАТО с духа на основателите му със системата за международна сигурност, изработена от обединените сили веднага след края на Втората световна война. Основана на Хартата от Сан Франциско, тя както и алиансът издържаха на многобройните геостратегически превратности от края на ХХ век. Наистина има и какво да се усъвършенства, по-специално пред лицето на новите, многолицеви заплахи, които народите победители над тоталитаризма не можеха да си представят преди 60 години............ Прочети още

 
Обаче.... ...
15.10.2012, 07:38

Странни, много странни неща стават в редовете на малката, но боеспособна Българска армия. Военният министър и някогашен генерал Аню Ангелов (Каналията Янчо Бакалов е работил под негово ръководство и ми е казвал, че цени и уважава едновремешните му качества на командир и организатор – бел. авт.) казал, че ще даде Легията под съд. Ако беше онази Легия, в която някога се редяха Георги Раковски и Васил Левски, имаше да им тръска таратанците, ама ядец. Те, милите, са отдавна в гроба, а днешните легионери да ги сочиш с ... такова, нали се сещате! Обаче, те не искали големи заплати, а ранно пенсиониране. И не изразявали мнението на тези, дето изразявали друго мнение, което и президентът знаел, само дето не казват кои са тези „други”. Обаче, реформата си върви и няма спиране. Накъде върви – то не е ваша работа. Важното е, че военните нямат право на синдикат (вж. интервю на един някогашен генерал пред БНТ). Обаче имат (вж. Легия „Раковски”). Само дето май си нямат, иди ги разбери. Ако попитате в „Евромил”, по Европата военните си имат синдикати, та пушек се вдига. В Германиите, например, ката година водят преговори за размера на заплатите и все нещо се споразумяват около индекса на инфлацията. Обаче у нас няма инфлация, а Синдикатът си е бамбашка работа. И ние си имаме тук-там, обаче без военните. Винаги сме имали и пак ще имаме, защото не „се гаси туй, що не гасне” и далаверата няма край, ама не е за всеки.

Каква далавера ли, искате да ме попитате? Ексик олсун, айол, грешка има, стар човек, объркал съм се нещо, не ми вземайте вяра! Обаче, ако вземете да се поогледате тук-таме – кой знае? А ако се надигнете да погледнете по-назад във времето и да наложите данни и факти от военната кариера на екс-генерала Ангелов върху риформираните реалности, може и да ви засърби около гъзо. Например, той е завършил военно училище през 1966 г. и през 1971 г., от длъжност „командир на самостоятелен взвод”, е приет за слушател във Военната академия. Обаче, сега това няма как да се случи, защото по риформираните правила не му достига нито длъжност, нито прослуженото време. А на Централния зенитен полигон, където е започнал офицерската матема, няма кой знае какъв простор да смае света с военните си подвизи.

След завършването на академията е назначен на високи и отговорни длъжности, включително и за командир на бригада ПВО, без да е минал през батарейното и дивизионното звено, обаче. По най-новите риформаторски критерии за атестиране на господа офицерите щеше да лиже прах от подметките на заклетите войскари! След бригадата е назначен за началник-щаб и командващ на ПВО на Сухопътните войски, обаче. Там някъде е станал и генерал. Обаче, по риформаторския списък на висшите командни длъжности май и генерал нямаше да го видим. От Сухопътни войски, през 1994 г. е назначен за заместник-началник на Генералния щаб на Българската армия. Какъвто вече нямаме, обаче. И като така, още през 1992 г. можеше да бъде освободен от войската поради несъответствия (вие си ги знаете), на 52 г. възраст и по неговия аршин - без право на пенсия. Обаче, задава се вярната му служба под знамената в Лондон като военен аташе (тризвезден генерал!). Мустафа Кямал Ататюрк е бил аташе на Турция в посолството й в София със звание майор, също и бъдещият генерал Владимир Стойчев, пак в пустия му Лондон, но на кого му пука?

Службата на сегашния министър на войната приключва във Военна академия в София, все като тризвезден генерал, на 60 години. Да е жива и здрава риформата, обаче, иначе пак ядец!

Ето го обяснението за ревностното прокарване на все нови и нови риформи и риформички в редиците на все по боеспособната ни армия. На чий задник, обаче?

Бай Янко

http://morskivestnik.com/

 

 
Русия предлага на Индия производство на нов модел самолет
14.10.2012, 18:43

Русия ще предложи на Индия съвместно да произвеждат леки транспортни самолети по аналогия с проекта на многофункционалния транспортен самолет МТА, над чийто модел работят руската Обединена авиостроителна корпорация "ОАК-Транспортни самолети" и "Хиндустан аеронотикс лимитед" /ХАЛ/, съобщава ИТАР-ТАСС.

За намерението е разказал в интервю представителят на руското правителство Дмитрий Рогозин, който е в Делхи за участие в заседание на двустранната комисия за търговско-икономическо, научно-техническо и културно сътрудничество.

Руската и индийската компания на 12 октомври 2012 г. подписаха договор за първия етап за разработка на многофункционалния транспортен самолет МТА. Планира се да бъдат произведени 205 такива самолета, от които руските ВВС ще получат 100, индийските 45, а останалите 60 ще са за износ.

Товароподемността на самолета ще е около 20 тона и ще може да развива скорост 800 км в час.

 
Аню Ангелов пред списание КРИЛЕ: Втора ръка изтребители чрез преговори
14.10.2012, 18:07

Днес министърът на отбраната Ангелов отново потвърди това, което ПАН.БГ написа първи още на 4 октомври от всички български медии - а именно, конкурс за изтребители няма да има (http://www.pan.bg/view_article-53-12996-Ministyr-Angelov-novite-bylgarski-iztrebiteli-mozhe-da-bydat-vzeti-i-bez-konkurs.html)

Отговаряйки на въпроси на медиите след откриване на новата експозиция на Музея на авиацията относно нов изтребител за ВВС на България, министър Аню Ангелов заяви, че „до края на октомври ще представи в Министерския съвет инвестиционен проект, на чиято основа ще поиска мандат за водене на реални преговори с Португалия, Белгия, Норвегия и много други страни, защото те притежават най-доброто, което нашите военни експерти, самите летци са избрали. Няма да се споменава цена, а само горната граница. Така в началото на следващата година ще подготви проект за инвестиционни разходи, в който ще се укаже колко самолета, в какъв период ще бъдат доставени, като финансови средства ще се заделят не по-рано от 2014 година в продължение на пет-шест години. Идеята ми е тези средства да са от бюджета на Министерството на отбраната, без да се заделят финанси от държавния бюджет”. Според министъра първият самолет трябва да кацне през 2014 година.

На въпрос на списание „Клуб КРИЛЕ” каква ще е процедурата за придобиване на нов(за българските ВВС) изтребител след тези преговори – дали ще се обяви конкурс или ще се вземе решение на база на проведените разговори, министърът отговори, ще той ще води „преговори със своите колеги министри. Тези самолети, които са на въоръжение и са снети или бъдат снети от експлоатация не принадлежат на компаниите производители, а на държавата. Така ще се стигне до сключване на междуправителствено споразумение и в този смисъл няма да има конкурс”.

Бел.ред. Случайно или не министърът спомена само държавите, имащи на въоръжение F-16, оставайки евентуално страни като Германия, Великобритания и Италия, които експлоатират Eurofighter Typhoon. Избягвайки от конкурс отпада почти сигурно и възможността за индиректен офсет, което би вляло свежи инвестиции в нашата икономика, отделно, че изтребителите ще са нови, а не втора ръка.

 
Германия ще намали значително броя на своите войници в Афганистан
14.10.2012, 15:04

Германия ще намали значително броя на своите войници в Афганистан през следващата година, според публикуван в неделя доклад от седмичника “Шпигел”. Сегашната горна граница от 4900 военнослужещи ще бъде намалена до „достатъчните 4000”, когато германското правителство поиска от парламента през януари нов мандат за военната мисия.

Според изданието външният министър Гидо Вестервеле и министърът на отбраната Томас де Мезиер са се съгласили от парламента да бъде поискан мандат по-голям от обичайните 12 месеца, така че войниците да са там за изборите в началото на 2014 г.

http://www.focus-news.net/

 
Президентът Росен Плевнелиев: Превъоръжаването на Българската армия е приоритет
14.10.2012, 14:57

Президентът Росен ПлевнелиевПревъоръжаването на Българската армия и закупуването на нов многоцелеви изтребител е наш приоритет и аз го подкрепям. Това заяви пред журналисти в авиобаза Крумово президентът и главнокомандващ на Българската армия Росен Плевнелиев, предаде репортер на Радио „Фокус” Пловдив.

Плевнелиев каза още, че подкрепя като цяло всички усилия на МО, което в последните три години достойно е успяло да се разплати със стари задължения - по договори за 500 милиона лева. Това са парите за закупени Спартани, за Кугари, за фрегати. Според президента, в началото на следващата година МО получава една съвсем друга финансова перспектива. Въпросът сега е - в какво ново да се инвестира. Държавата трябва да подкрепя програмата на министерството, смята Плевнелиев. Военното министерство вече ще има ресурс, с който да извърши технологичното превъоръжаване на армията. Тя ще има нова програма на база на Бялата книга, на база на освободения ресурс. Многоцелевият изтребител е един голям приоритет, както на МО, така и на правителството, а и за всички политически партии, разбира се и за президента, каза Плевнелиев.

Най-добрата такава техника. Ще бъде сключено междуправителствено споразумение. През 2014 година в България трябва да кацне първият изтребител. Той ще бъде нов тип, но втора ръка. Превъоръжаването ще трае около 5 - 6 години.

Освободените през 2013 година средства в бюджета на МО ще бъдат използвани още и за инфраструктура и ремонти, за да бъдат създадени по-добри условия за работещите в системата.

 
Стотици военни шестваха в София
14.10.2012, 14:32

Стотици военнослужещи, действащи и от резерва, се събраха пред паметника на Незнайния воин в София, за да шестват по централните улици под мотото “За България и Българската армия”. С това те дадоха знак, че са недоволни от промяната на възрастта на пенсиониране и отпуските им в календарни дни. За първи път след пушенето в края на 1997 г. офицери излязоха на улицата.

Под звуците на “Дунавско хоро” шествието поведе шефът на легия “Раковски” майор Иван Милов. Той обяви, че ръководството на Българската армия заставило войници от армията да участват в задължителни мероприятия, което попречило на тяхното включване в гражданската инициатива.

“Нашите искания са ясни – 5-годишен гратисен период при въвеждането на новата пенсионна възраст и процент от пенсията за военнослужещите, които искат да се пенсионират след 27 години стаж в армията.” Това каза Иван Милов и заяви още, че легията не е съгласна с предложените законови промени в "89-ата минута на мача".

Шествието премина по маршрута - от паметника на Незнайния войн на - ул. „Георги С Раковски”- ул. „Георги С Раковски” - „Славянска”, на ул. „Славянска” - ул. „Дякон Игнатий” - до бул. „Цар Освободител”.,

С митинга си българските военни изразиха несъгласието си с постоянното противопоставяне на армията срещу обществото или на офицери срещу останалите военнослужещи, със съкращения на хора и трансформация на военни формирования, с предложената от министъра на отбраната нова възраст за пенсиониране.

http://www.blitz.bg/

 
Сблъсък между подводница и крайцер на ВМС на САЩ
14.10.2012, 11:05

крайцерът CG-56 "Сан Хасинто" Пентагонът съобщи, че разследва причините за сблъсък между подводница и крайцер клас "Иджис" от ВМФ на САЩ по време на рутинни операции, съобщава АП.

От Командването на американските военноморски сили заявяват в прессъобщение, че подводницата SSN-765 "Монпелие" и крайцерът CG-56 "Сан Хасинто" са се сблъскали в 15:30 часа местно време вчера, без да се посочва мястото, тъй като е класифицирана информация.

Няма пострадали и щетите все още не са уточнени, каза командир Браян Бадура от Командването.

„Имали сме обстоятелства, при които съдове на ВМС са се сблъскали в морето в миналото, но те са сравнително рядко", изтъкна той.

От ВМС на САЩ допълниха, че се разследва катастрофата, но не се съобщават допълнително данни за инцидента.

Според разпространената информация ядрената инсталация на подводницата е невредима. И двата военноморски съда са базирани в Норфолк, Вирджиния.

http://news.ibox.bg/

 
Турция подсилва своите военноморски сили в Средиземно море
14.10.2012, 10:21

Турция е привела в повишена готовност и подсили военноморските си сили в Средиземно море, съобщават в неделя турските медии.

По информация на вестник “Хюриет”, към базите на ВМС на Турция в Средиземно море (Аксаз, Искендерун, Мерсин, Анталия) от други морски райони са отплавали фрегати, оборудвани с ракетни системи, 127-мм оръдия, както и ракетни катери. Сред задачите им от отблъскването на евентуална атака по море, отбелязва изданието.

Вестникът припомня, че по-рано аналогични мерки са предприели сухопътните сили и ВВС. В пограничните със Сирия райони бяха изпратени около 60 танка, и по границата в момента са разположени не по-малко от 250 единици бронетехника.

Освен това в базите на ВВС в югоизточните градове Диарбекир и Малатия са прехвърлени 15 изтребителя Ф-16. Общият брой на бойната авиация там вече достигна 55 самолета.

http://www.focus-news.net/

 
Балканската война на днешния ден преди 100 години
14.10.2012, 10:16

Черноморско крайбрежие. Четата на войводата Михаил Герджиков остава в Малък Самоков. През деня е извършено разузнаване от местни българи и гърци, които докладват че на пристанището в Мидия турците стоварват войски.

10-та погранична дружина се установява на височините над Бунархисар, където пристига и четата на подпоручик Димо Аянов.

Трета армия. 5-та пехотна Дунавска дивизия достига Ускюпдере и Яна. 4-та пехотна Преславска дивизя достига източно от Асанбейли. 6-та пехотна Бдинска дивизия достига чифлика Мандра и село Кавакдере.

Първа армия. 1-ва пехотна Софийска дивизия достига Енимал и Кавакли. 10-та пехотна дивизия достига Курапа и Азиатар. 3-та пехотна Балканска дивизия остава на линията Челмекьой – Кайпа – Демиранлий – Гебилер, съсъ задача да прикрива възможността от излаз от крепостта Одрин.

Втора армия. Частите на армията остават на обсадните си позиции.. Конната бригада е усилена с Гвардейски конен полки очаква две пехотни дружини от 8-ма пехотна Тунджанска дивизия в село Хандакли.

Конната дивизия. Овладява Бабаески и пленява два влака с боеприпаси. 4 машини и 200 вагона.

Кърджалийският гарнизон се преименува на Кърджалийски отряд.

Родопският отряд. 3-та бригада настъпва по Казъдервент. 9-ти пехотен Пловдивски полк се съсредоточава в Доспат и Доспатски ханища, с цел да настъпи към Неврокоп. 21-ви пехотен Средногорски полк остава южно от Пашмакли. Четата на войводата Никола Гюмюшев е изпратена с разузнавателна цел по посока на Смилен, Чамджас, Мочуряк, където пристига на 16 октомври и донася, че няма неприятел.

7-ма пехотна Рилска дивизия. 3-та/ 49-ти и 50-ти пехотни полкове/ бригада заема Крупник, след изтеглянето на турците през нощта.Останалите колони и части остават по местата си.

Четата на подпоручик Никола Лефтеров достига Рибница, на южния изход на Кресненското дефиле.

Четата на войводата Панайот Карамфилович за втори път прекъсва железницата Солун – Сяр при Тусечли, между Порой и Ветрен.

Четата на Кръсто Гермов достига Прилепско и се съединява с четата на Милан Гюрлуков. Четите всяват паника в турското население.

Четата на дякон Евстатий освобождава Сборско, Мъгленско.

Четата на войводата Михаил Думбалаков разбива редовен аскер при село Зарово, Солунско и заема езерото Бешик гьол.

Сърбия

Тимошката дивизия и Първа армия остават по местата си.

Трета армия с една дивизия достига Скопие.Една бригада от Моравската дивизия прочиства Скопското Църногорие от арнаутски чети. Шумадийската дивизия достига Прешово. Дринската дивизя остава в Косовска област, като окупационни войски. В Новопазарски санджак остават като окупационни войски Ибърски и Яворски отреди.

По време на обиколката си в Скопие, сръбският престолонаследник княз Александър Карагеоргиевич, спира при чешмата до църквата Св. Богородица и пита момиче, което налива вода, какво е понародност. Момичето отговорило, че е българка. Престолонаследникът ударил плесница на момичето и си заминал.

Гърция

На гръцкият фронт няма изменения.

http://www.focus-news.net/

 

 
Оставката на Аню - в джоба на всеки войник!
13.10.2012, 18:35

Аню АнгеловТочно така. Както маршалският жезъл е в раницата на всеки лейтенант, така и оставката на министъра трябва да е в джоба на всеки войник. Дошло е време разделно, сам Аню Ньойски го заяви с разделението на офицерите и войниците. Да вбиеш клин между тях не е нищо друго освен правилото на политически силния в момента, на хората с безпардонно самочувствие и болезнено опиянение от властта.

Това е старата максима «Разделя и владей!», само и само да покажеш, че си министър, че може да мачкаш, че друго мнение освен това на финансиста Дянков , не те интересува. Да минеш през офицерски и войнишки трупове в защита на своя интерес. Това е Ньойски. Така , както той се опита да раздели офицерите, не стана дори по времето на министър Луджев /старите ще уволним, младите ще купим/ и дори по времето на конфликта между генералите Петров и Люцканов /тогава Аню Ангелов пак излезе чист от кашата/.......... Прочети още

 
В НРС и НСО също ще има възраст за пенсиониране?
13.10.2012, 17:40

Предложенията на правителството за промяна на чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване, които вече влязоха в парламента с проекта на Закон за Държавното обществено осигуряване, ще засегнат и военнослужещите от Националната разузнавателна служба (НРС) и Националната служба за охрана (НСО). Става дума за въвеждане на възраст за придобиване право на пенсия, освен 27 години осигурителен стаж.

Тези служби все още нямат отделни закони. Известно е, че има проекти, но те са на етап обсъждане. В момента статусът на служителите им се определя от Закона за отбраната и Въоръжените сили, според който и в НРС и НСО се изпълнява военна служба. А в Кодекса за социално осигуряване има едни и същи текстове както за военнослужещите в Министерството на отбраната, в Българската армия, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, така и за военнослужещите в НРС и НСО.

В този смисъл, ако до 1 януари следващата година не се приемат и влязат в сила проектозаконите за специалните служби, които засега предвиждат служителите на НСО и бъдещата ДА „Разузнаване” да придобиват право на пенсия само на основата на осигурителен стаж, сержантите и офицерите в НРС и НСО ще влязат в регламента на сержантите и офицерите от Въоръжените сили. Т.е. 27 години осигурителен стаж и 52 години възраст за сержантите и младшите офицери и съответно 27 и 54 – за старшите офицери, генералите и адмиралите.

http://www.otbrana.com, Спирдон Спирдонов

 
Балканската война на днешния ден преди 100 години
13.10.2012, 14:56

Черноморско крайбрежие. Четата на войводата Михаил Герджиков остава в Малък Самоков. 10-та погранична дружина през целия ден води бой с неприятел, който иска да я измести от позициите при Бунар-Хисар Турците не са постигнали успех. Загуби в убити и ранени – 65 души. Вечерта дружината, която е останала изолирана е е оттеглила към село Яна. Там е пристигнала и четата на подпоручик Димо Аянов.

Първа армия. 1-ва пехотна Софийска дивизия достигна до Гердели село Акардере при река Карасулица. 3-та пехотна Балканска дивизия укрепява позициите си. Положението на отстъпващата турска армия към Бунар-Хисар и Люле-Бургас е плачевно. Частите са напълно разстроени, а артилерията намалена наполовина. Духът е разколебан.

Втора армия. Армията остава на позициите си. 8-ма пехотна Тунджанска дивизия започва приготовления за преминаване на река Арда и строителство на понтонен мост при Кьормут и Самана. Конната бригада на генерал Тенев е привлечена при село Кумарли с цел да мине река Арда се насочи към димотика за разузнаване и прекъсване на железницата Димотика-Одрин. Хасковският отряд достига село Силбикюм.

Трета армия. Остава на позициите си.

Конната дивизия. Достига до село Уручлу, на 7 км. северно от Бабаески.

Кърджалийският гарнизон остава по местата си.

Родопският отряд. 21-ви пехотен Средногорски полк след заемането на Пашмакли достига височините 1522, 1290 и 1311. 6-та погранична дружина е достигнала на изток да линията Давуд-Кьой – Долашлър. Една рота на 39-ти пехотен Солунски полк, заедно с четите на войводите Георги Занков и Коце Бояджиев влизат село Кремен по пътя си към Неврокоп. Четата на войводата Апостол Дограмаджиев води бой с турците село Тахтаджик и заема село Доган-Хисар, където унищожава архива на мюдюрина.

7-ма пехотна Рилска дивизия. Дивизията получава заповед от сръбското командване, на което е преподчинена, да се укрепи в Кочани. Местни жители донасят, че Щип е изпразнен от турците. Местната чета на войводата Иван Янев, заедно с партизанските чети на Дамян Мартинов,Стоян Георгиев, Тодор Оровчанов и Петър Пенчев с едно отделение конница от дивизията заемат града и пленяват 72 турски войници. 1-ва Бригада / 13-ти пехотен Рилски и 26-ти пехотен Пернишки полкове/ и 2-ра Бригада / 14-ти пехотен Македонски и 22-ри пехотен Тракийски полкове/ от дивизията остават по местата си. 3-та бригада/ 49-ти и 50-ти пехотни полкове/ на генерал-майор Спас Георгиев с боеве достига махала Кочова, височината 850 и връх Джама. При овладяването на връх Джама в подкрепа действа колоната на подполковник Молов и четата на подпоручик Никола Лефтеров. През деня Лефтеров заема Ченгенекалеси и установява, че неприятелят отстъпва по шосето на юг от дефилето. Загуби от боя при Кресненското дефиле в убити и ранени – 140 войници.

Четите на войводите Дякон Евстатий и Григор Джинджифилов достиган Сборско.

Сърбия

Тимошката армия. Частите на армията остават по местата си.

Първа сръбска армия. Частите завладяват без бой Скопие, което рано сутринта е изоставено от турците. Турските войски се оттеглят към Тетово и по-малка час към Велес.Авангардът на Конната дивизия достигнал село Свети Никола, пехотните авангарди остават на линията Скопие - Хаджилар.Двете Дунавски дивизии и Тимошката дивизия втори позив остават на позициите си.

Черна гора

Една черногорска бригада е атакувала гарнизона на Плевле и завладява града. Турският гарнизон – 77 офицери и 1200 войници, отстъпват на австрийска територия, където са обезоръжени. Успехът на черногорците е свързан със сръбското настъпление към Сеница.

Гърция

Колоните на престолонаследника Константин продължават движението си към Бер и Катерини. В района на Янина, генерал Сапунджакис заема Филипиада и Лурос.

http://www.focus-news.net/

 
„Съюз” изведе в орбита още два спътника Galileo
13.10.2012, 13:38

Ускорителният блок „Фрегат-МТ” през нощта срещу 13 октомври московско време успешно изведе в орбита още два спътника на европейската навигационна система Galileo, съобщава Роскосмос.

Сега в орбитата има четири спътника Galileo. Първите спътници са изстреляни на 21 октомври 2011 година със „Съюз-СТ”. Останалите 26 апарата ще се извеждат в орбита един по един от 2013 година.

Общата стойност на изстрелване на 10 спътника с пет руски кораба „Съюз” е 397 млн евро. – Още космически системи

 
Официално откриване на новата експозиция на Музея на авиацията
13.10.2012, 09:48

АРАДО – 196 А – 3 „Акула” Президентът на Република България и върховен главнокомандващ Въоръжените сили Росен Плевнелиев ще открие в неделя, 14 октомври, новата експозиция на Музея на авиацията в Крумово.

На събитието по повод 100-годишнината от първия боен полет на българската авиация ще присъстват министърът на отбраната Аню Ангелов, заместник-министърът на отбраната Валентин Радев и началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов.

Новата експозиция представя развитието на българската бойна авиация от първия полет до наши дни. Включени са и темите за създаването и развитието на българското самолетостроене, българското участие в космически изследвания, както и развитието на гражданската и селскостопанската авиация.

По време на събитието ще бъдат обявени резултатите от дарителската акция по възстановяване на водосамолет (хидроплан) АРАДО – 196 А – 3 „Акула”, инициирана от Президента на Република България Росен Плевнелиев.

http://www.mod.bg/

 
Възможно е оттегляне на британския контингент в Афганистан преди 2014 г.
13.10.2012, 09:05

Британският премиер Дейвид Камерън е поставил под въпрос целта на продължаване на мисията на Великобритания в Афганистан за още две години, пише вестник „Дейли Телеграф”.

Дейвид Камерън обеща, че британските бойни операции ще продължат след края на 2014 г.

Министри и военни командири дискутират с началниците на въоръжените сили колко бързо може да се намали броя на военнослужещите в Афганистан преди идването на крайния срок, макар да няма издадени решения за изтегления през 2013 г.

Филип Хамънд, министърът на отбраната, миналия месец предизвика спекулации за основно оттегляне през следващата година, с думите си , че висшите военни могат да проявят "повече гъвкавост" относно оттеглянето на войските от Афганистан

"Даунинг стрийт" отказа да сподели подробностите относно дискусията по време на срещата на септември на Съвета за сигурност, но настоя, че поетият от Камерън срок, 2014 година, остава непроменен. – Още за Афганистан

http://www.focus-news.net/

 
Страшната участ на американските ветерани
13.10.2012, 07:40

След поредната военна авантюра на американски въоръжени сили далеч от родината в Ирак и Афганистан САЩ като че ли са на път да изживеят повторно Виетнамски синдром.

За десет години война във Виетнам 58 хиляди американци загубиха живота си за една провалена кауза. През годините след конфликта 100 хиляди ветерани сами сложиха край на живота си вследствие на посттравматичен стрес. През 1990 администрацията за ветераните констатира, че една трета (31%) от воювалите в Азия са развили симптомите на Виетнамския синдром.

За да дадат ясен отговор на редица въпроси, в щата Тексас проведоха изследване за причините, довели до гибелта на военнослужещи, оцелели на бойното поле в Ирак и Афганистан, но намерили смъртта си у дома.

Половингодишните проучвания сочат, че в Америка ветераните от войните най-често умират при самоубийства, автомобилни катастрофи и предозиране на медикаменти, които в редица случаи може да се приемат за недоказан суицид, разкрива разследването, публикувано на сайта Statesman.com......... Прочети още

 
Руски самолет Бе-12 катастрофира в Украйна
13.10.2012, 07:02

Бе-12Катастрофа със самолет Бе-12 ("Чайка", НАТО Mail) на Черноморския флот на Русия стана вчера в 18:40 часа московско време в района на летище Кача на западното крайбрежие на Крим, на 50 километра от Севастопол, при изпълнение на планов полет при кацане.

Предполага се, че причина за инцидента с над 30-годишната машина е отказ на един от двигателите.

Съгласно предварителни данни, трима от членовете на екипажа са загинали, един в тежко състояние е настанен в болница. Оръжия на самолета не е имало.

Бе-12 е противолодъчен самолет-амфибия, приет на въоръжение в авиацията на Военноморските сили на Русия през 1960 година. – Още за Бе-12

 
Арестувани британски пехотинци
13.10.2012, 06:58

Седем британски морски пехотинци са арестувани по подозрение в нарушаване на правилата за използване на сила и убийство на афганистански екстремист миналата година, съобщават от министерството на отбраната на Великобритания. В момента полицаите разпитват арестуваните.

Високопоставен източник от министерството на отбраната съобщи, че има предположение убитият да не е представлявал опасност и да не е бил въоръжен.

Това е първият случай на такова обвинение срещу британски военни през цялото време на конфликта в Афганистан.

 
В последния момент вдигнаха бюджета на МО с 27,5 млн.лв.
13.10.2012, 06:54

С проекта на бюджет на Министерството на отбраната за 2013 г. са разчетени разходи в размер на 1 080 465 хил. лв. Предвиденото увеличение на разходите в размер на 99 835 хил. лв. е в резултат на увеличения размер на заплатите на военнослужещите и цивилните служители, както и на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” на военнослужещите, е записано в доклада на финансовия министър Симеон Дянков към проекта.

Това влезе за обсъждане и гласуване в Народното събрание, след като правителството одобри проекта на закон за държавния бюджет за следващата година. Преди по-малко от седмица числата бяха малко по-други. Тогава увеличението на разходите бе със 72 261 хил. лв. и те се предвиждаха само да покриване на осигурителните вноски. Това обаче е илюзорно увеличение, защото парите отиват направо в НОИ.

Реалното увеличение на бюджета на МО за 2013 г. в сравнение с тази е 27 574 хил.лв. Както каза Симеон Дянков то ще отиде за увеличение на военните заплати без да реши изцяло въпроса. Останалите пари са от МО.

За няколко дни е настъпила и известна промяна в структурата на бюджета на МО. И от там става ясно, че разходите са увеличени от 1 052 891,0 хил. лв. на 1 080 465,0 хил. лв., т.е. със 27, 574 хил. лв.. Повечето пари отиват най-вече за персонала – от 746 424,8 хил. лв. на 794 486 хил.лв., т.е. с 48 066 хил.лв. Разходите за текуща издръжка, стипендии и членски внос се намаляват от 252 484, 2 хил.лв. на 228 799 хил.лв. Спад има и при социалните разходи – от 1 415,0 хил.лв. на 1 115,0 хил.лв. Субсидиите нарастват от 865,0 хил.лв. на 1065,0 хил. лв. Капиталовите разходи се вдигат от 51 702,0 хил.лв. на 55 000, 0 хил.лв.  

http://www.otbrana.com, Спирдон Спирдонов

 

 
Руската карабина „Вепрь-12” ще бъде приета на въоръжение в 17 страни от НАТО
12.10.2012, 17:29

Гладкоцевната самозарядна карабина „Вепрь-12”, разработена от конструкторите на завод „Молот”, влизащ в корпорацията „Ростехнологии”, ще бъде приета на въоръжение в страните от НАТО. Карабината ще бъде доставена за въоръжените сили и други силови ведомства на 17 натовски страни.

В началото на тази година партньора на завод „Молот” – компанията „Schmeisser GmbH”, която се занимава с дистрибуцията на завода в Европа, - започна непосредствена работа с Агенцията на НАТО за техническо обслужване и снабдяване (NAMSA). През септември в Агенцията се е състояла презентация на карабината, в рамките на която офицери от Бундесвера са използвали „Вепрь-12” в качеството на оръжие за поддръжка при щурм на укрепени помещения. След това е било получено еднозначно одобрение за включване на карабината в списъка на въоръженията, използвани от НАТО.

В момента се извършват работи по усъвършенстване на оръжието съгласно европейските стандарти, като са разработени пет модификации на „Вепрь-12”, които след преминаване на необходимите формалности ще бъдат приети на въоръжение в НАТО.

„Вепрь-12” (конкурент на "Сайга-12") е създадена на базата на ръчната картечница Калашников РПК през 2003 година. Използва патрон калибър 12х76 и притежава висока степен на надеждност и безотказност при работа в различни условия на експлоатация. В момента оръжието се изнася в много страни по света, а с помощта на Waffen Schumacher карабината се експортира в Германия, Италия и Франция. – Още за "Вепрь-12" и „Сайга-12”

 
МО ще избере новия изтребител без състезателна процедура
12.10.2012, 16:40

GripenМинистерството на отбраната (МО) се готви да избере нов боен самолет за ВВС практически без да прилага каквато и да е състезателна процедура. Така за обсъждане в Министерски съвет и Народното събрание ще бъде внесен за обсъждане проект с предварително избран конкретен модел и вече фиксирани финансови параметри. Това научи АЕРО от собствени източници.

Така МО не само, че няма да открива конкурсна процедура за избор на нов изтребител, но и няма да проведе пряко договаряне между два или повече кандидата. Вместо това първо на Министерски съвет, а чрез него и на Народното събрание ще бъде предложен готов вариант, с избран тип изтребител и готова схема за неговото финансиране. При това на депутатите ще бъде оставен избора да подкрепят или не избрания от МО вариант. Внасянето на проекта в Министерски съвет трябва да стане през октомври или ноември 2012 г.

На база на изказванията на министъра на отбраната Аню Ангелов е почти сигурно, че ще се касае за избор на осем броя употребявани изтребители, договорени директно от правителството на страната, където той е на въоръжение. Основните актуалните варианти за това включват F-16 MLU от Португалия (Румъния вече обяви интересът си към тях, но все още няма реална сделка), F-16 от САЩ и  Eurofighter от Италия. Очаква се и отговор за възможността за доставка на употребявани Eurofighter от Германия, а Швеция засега предлага само нови Saab Gripen и е неизвестно до колко тази оферта ще бъде взета под внимание........ Прочети още

 
Руснаците се връщат на първа линия срещу джихадистите
12.10.2012, 16:25

БТР-80Американците и НАТО ускоряват изтеглянето си от Афганистан, а Москва се подготвя да се изправи - сама или заедно с регионалните си съюзници, срещу джихадистките движения, които са много активни и в бившите съветски републики. Това е заплаха, която може да нарасне, да разшири обхвата си, да стане по-интензивна, ако се потвърдят прогнозите на някои мозъчни тръстове, че след изтеглянето на съюзническите сили от Афганистан страната отново ще падне в ръцете на талибаните, пише вестник "Соле 24 оре".

В последните седмици инициативите на руския президент Владимир Путин потвърждават неговото желание да консолидира политическите и военните позиции на Русия с оглед на този високорисков сценарий, който може да дестабилизира централноазиатските републики и да застраши южните части на Русия, населявани от мюсюлмани.

В края на септември руският президент се срещна в Бишкек с президента на Киргизстан Алмазбек Атамбаев, с когото подписаха споразумение, гарантиращо на руските военни контрола на военновъздушната база Кант до 2032 г. Така договорът, който изтичаше през 2017 г., беше подновен за още 15 години в замяна на заличаването на 380 милиона евро дългове и на отпускането на 1,3 милиарда кредити за изграждането на две водноелектрически централи........ Прочети още

 
Сценарии за развитие на събитията, след като САЩ нападнат Иран
12.10.2012, 16:19

Ф-16Барак Обама стремително губи точки в битката за втори мандат в Белия дом. Конкурентът му Мит Ромни триумфално оглавява почти всички рейтинги в САЩ. На този фон все по-силно звучат гласовете на онези вашингтонски политолози, които са убедени: в стремежа си към втори президентски мандат Обама може да намери опора само в победоносна война с Иран, пише Владислав Воробьов в "Росийская газета".

Ще се осмелят ли наистина демократите да нанесат удар по иранските ядрени обекти? Пълномащабна сухопътна операция няма да има - на практика всички са сигурни в това. С тези страхотни дългове Америка просто няма да издържи подобно бреме.

Освен това стотиците, ако не и хиляди американски войници, убити от иранците, не само че ще затворят за Обама вратите на Белия дом, а може да го изтрият завинаги от политическата карта на САЩ..............Прочети още

 
Чехия ще продаде на Ирак 24 военни самолета
12.10.2012, 15:56

L-159 ALCA. Фото от сайта richard-seaman.comИрак постигна договореност с Чехия за закупуването на 24 учебно-бойни самолета. Това съобщи говорителят на иракския премиер Нури ал Малики – Али ал Мусави, който проведе преговори в Прага. Тази информация бе потвърдена от говорител на чешкото министерство на отбраната, предаде Ройтерс.

Става дума за леки дозвукови самолети L-159 ALCA, Стойността сделката, според представител на военното ведомство на Чехия, може да достигне до милиард долара. Постигнатият с Ирак договор се разглежда в страната като голям успех.

Ирак провежда превъоръжаване на своите ВВС, с цел да установи по-надежден контрол върху въздушното пространство на страната, което се твърди, че в момента може безпрепятствено да се използва от Иран за транспортиране на оръжие за Сирия.

За целта през септември 2010 година Багдад закупи от Вашингтон 18 изтребителя F-16IQ, като впоследствие поръчката беше удвоена. Първите американски самолети Ирак трябва да получи през септември 2014 година.

В момента иракските ВВС имат на въоръжение леки щурмовици Cessna AC-208, разузнавателни самолети AMD Alarus CH2000, Beechcraft Super King Air 350 и Seabird Seeker ER SB7L-360A, транспортни самолети Lockheed Martin C-130E, Cessna 208B и King Air 350ER, учебни самолети Utva Lasta 3 и 15 Hawker Beechcraft T-6A, а също и транспортни вертолети Ми-171Е,

 
На фокус:
В миналогодишния парад в Армения за първи път участие взеха и полковите свещеници
 
МВР се въоръжи с водометки за 12.48 млн. лв.
12.10.2012, 13:35

Колите са купени по изричното настояване на вътрешния министър Цветан Цветанов и на главния секретар Калин Георгиев. Двамата са решили, че водометките са крайно необходими на управляващите при очертаващите се масови протести в държавата през зимата.

Подобни добре оборудвани автомобили се ползват за потушаването на големи безредици. С такива машини разполагат службите на най-развитите страни в Европа, като Великобритания, Германия, Италия, Франция, Австрия, Холандия и Белгия.......... Прочети още

 
Служба "Военна информация"
12.10.2012, 13:15

Веселин Иванов

 

 

Интервю на директора на служба „Военна информация“ Веселин Иванов за вестник „24 часа“

 

 
Векът на Българската авиация ще се ознаменува с тържествено честване в София
12.10.2012, 13:00

Откриването на Монумент на авиацията и българските Военновъздушни сили ще бъде кулминацията на тържествата по случай 100-годишнината от създаването им.

Монументът ще бъде открит на 16 октомври – денят, в който се навършват точно 100 години от първия боен полет на българската авиация.

Изграждането в столицата на още един символ на признателността към поколенията, които поставиха началото, развиваха и усъвършенстваха военната ни авиация, е съвместна инициатива на Военновъздушните сили, Министерство на отбраната и Столична община. Той е символ на признание и към днешните войни, които категорично доказват способността на Военновъздушните сили да гарантират въздушния суверенитет и сигурността на България.

Монументът се издига на площада на Авиацията, в района на булевардите, които носят имената на легендарните български авиатори – Асен Йорданов и капитан Димитър Списаревски.

В навечерието на юбилея, на 15 октомври, военнослужещи и ветерани от ВВС ще почетат паметта на загиналите летци и парашутисти с поднасяне на венци и цветя на трите паметника на площад „Народно събрание”.

Същия ден, от 19:00 часа в Народния театър „Иван Вазов” приятели на Военновъздушните сили ще поздравят със своите изпълнения гостите на тържествения концерт по случай празника.

На 16 октомври в Националния исторически музей ще бъдат удостоени с юбилейни награди и приз „Офицер на годината” военнослужещи от петте рода войски от състава на ВВС и ветерани – за цялостния им принос за развитието на вида въоръжени сили.

На 16 октомври се навършват точно 100 години от първия боен полет на българската авиация.

Датата е знаменателна не само за българската, но и за световната авиация и въздухоплаване. На тази дата през 1912 година, по време на Балканската война, двама български летци осъществяват първия боен полет в Европа, който ще се запише в авиационната история като първото европейско бойно използване на самолета.

Военновъздушните сили отправят покана към всички, които са съпричастни към честването на вековния юбилей, да бъдат гости на събитията на 15 и 16 октомври.

   15 октомври, 10:00 часа

Ритуал по полагане на венци и цветя пред Паметника на летеца на площад „Народно събрание”

   15 октомври, 19:00 часа

Празничен спектакъл-концерт в Народния театър „Иван Вазов”

   16 октомври, 14:00 часа

Откриване на Монумент на авиацията и Военновъздушните сили на площад „Авиационен” /срещу зала Арена Армеец/  - Още български ВВС

http://airforce.mod.bg/

 
Русия и Индия започват изпитания на най-новата свръхзвукова ракета
12.10.2012, 12:40

Русия и Индия започват провеждането на летателни изпитания на най-новата крилата свръхзвукова ракета BrahMos с въздушно базиране, първите стартове на която са планирани за 2013 година, съобщи първият заместник на генералния директор на Научно-производственото обединение за машиностроене Александър Дергачьов.

„В момента ние имаме практически готова ракета и са започнати работи по снабдяването на самолета Су-30МКИ с нея”, - каза Дергачьов.

По думите му, ракетата е преминала комплекса наземни изпитания и е готова за летателни изпитания. – Още за БраМос

 
Лидерът на „Хизбула” призна за изпращането на безпилотен самолет в Израел
12.10.2012, 11:33

шейх Хасан Насрала.Неидентифицираният самолет, свален над територията на Израел от изтребители на ВВС на страната на 6 октомври, е принадлежал на ливанското движение „Хизбула”. Това заяви вчера лидерът му, шейх Хасан Насрала.

По думите му, полетът на принадлежащия на движението безпилотен самолет над територията на Израел „не е първи и не е последен”.

Шейхът нарече случилото се важна част „от историята на движението за съпротива в Ливан” и отбеляза, че летателният апарат е бил построен в Иран, като е излетял от ливанска територия. (видео)

 
Възрастта за пенсиониране на военните влезе в парламента
12.10.2012, 11:09

Правителството подкрепи предложението на министъра на отбраната Аню Ангелов да има две изисквания за придобиване право на пенсия от офицерите, офицерските кандидати и сержантите: осигурителен стаж и възраст. Текстовете, които трябва да променят Кодекса за социално осигуряване са влезли в проекта на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г., който бе одобрен в сряда от Министерския съвет и вече е внесен за обсъждане и гласуване в Народното събрание.

В проекта, който бе одобрен от Надзорния съвет на НОИ, тези предложения не влизаха.

Ако народните представители гласуват проекта на правителството в чл. 69 на Кодекса за социално осигуряване ще влязат следните текстове:

    „(1) Лицата, изпълнявали военна служба, придобиват право на пенсия при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и при навършване на:

   1. 52-годишна възраст – за сержантите (старшините), офицерските кандидати и офицерите с младши офицерски звания;

   2. 54-годишна възраст – за офицерите със старши и висши офицерски звания.”;

      б) в ал. 4 думите „ал. 1, 2 и 3” се заменят с „ал. 2 и 3”;

      в) създава се нова ал. 5:

   „(5) Лицата по ал. 1, прослужили 15 години на длъжности от летателния състав, парашутистите, екипажите на подводните съдове и водолазния състав придобиват право на пенсия при навършване на 42-годишна възраст – за сержантите (старшините), офицерските кандидати и офицерите с младши офицерски звания и 44-годишна възраст – за офицерите със старши и висши офицерски звания.”

Прави впечатление, че в мотивите на правителството към проекта на Закон за бюджета за ДОО, подписани от премиера Бойко Борисов, не фигурират никакви мотиви във връзка с промяната в КСО, що се отнася до въвеждането на възраст за пенсиониране на военнослужещите.

Освен това в предложения закон за бюджета на ДОО само за работещите в специалните ведомства, които се пенсионират при условията на чл. 69 от КСО, се предвижда увеличение на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” с 20 процентни пункта. За родените след 1959 г. осигурителната вноска става 35,8 %, а за родените преди 1960 г. - 40,8 %. Увеличените приходи от осигурителни вноски на тази категория осигурени лица ще покрият изцяло разходите за пенсии на настоящите военни пенсионери, спазвайки принципите на разходопокривните пенсионни схеми. Ефектът върху приходите на ДОО от увеличението на осигурителната вноска е около 220 млн. лв. допълнителен приход, се посочва в мотивите към проекта.

http://www.otbrana.com, Спирдон Спирдонов

 
Турция продължава да струпва военна техника на границата със Сирия
12.10.2012, 10:57

Турция продължава да струпва военна техника на границата със Сирия. По данни на турските медии в района са били изпратени още два танкови батальона и артилерийски подразделения, предаде РИА Новости.

В граничните райони са изпратени около 60 танка. В момента по границата със Сирия има най-малко 250 единици бронетехника, както и гаубици с далечина на стрелбата 40 км, пише вестник „Хюриет”. По данни на изданието значително е увеличена и базираната в региона авиация. В базата на второ тактическо командване на ВВС на Турция в Диарбекир са прехвърлени допълнително 15 изтребителя F-16. Общата численост на бойната авиация в базата е достигнала 55 самолета.

http://www.focus-news.net/

 
Зададе ли се военен конфликт, вдигаме ръце
12.10.2012, 09:04

Показателни са честите разговори на генералния секретар на НАТО Андрес Фог Расмусен с турския военен министър Исмет Иълмаз.България все още няма официална позиция във връзка с конфликта Турция-Сирия. Това не бива да ни учудва. Позната практика е да изчакваме да ни консултират и тогава да заявим собствено мнение. За някои това е висша дипломация?! За други – страх и отсъствие на ориентация.

В това време на оглеждане и ослушване обаче стават доста любопитни случки. След срещата си с гостуващият у нас секретар по вътрешна сигурност на САЩ г-жа Джанет Наполитано премиерът Бойко Борисов заяви: „Ние като страна-член на НАТО изпълняваме стриктно и следваме решенията на Алианса.” Ден преди това в началото на срещата на министрите на отбраната от пакта генералният секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен бе категорчен „Имаме всички необходими планове да защитим Турция, ако е необходимо.”

Нека да си представим, че стане необходимото. Тогава г-н Расмусен ще трябва да отвори приетата в Лисабон Стратегическа концепция на държавите-членки на Организацията на Северноатлантическия договор и да продължи думите си със записаното в нея: „НАТО ще възпира и ще се отбранява срещу всяка заплаха от агресия и срещу възникващи предизвикателства пред сигурността, в случаите когато те застрашават сигурността на отделни съюзници или на Алианса като цяло.” Т.е. става дума за колективната отбрана, която пак по документите на Алианса предполага държавите-членки на НАТО винаги да се подпомагат една друга при нападение, съгласно чл. 5 от Вашингтонския договор.

Какво прави България в тази ситуация? Според Бойко Борисов изпълняваме стриктно и следваме решенията на Алианса. Това в никакъв случай не могат да бъдат празни приказки. Те са подплатени с наши национални документи, в които е казано точно и ясно, че трябва да изпратим бригадна тактическа група от сухопътните войски на основата на средна механизирана бригада. Националната ни отбранителна стратегия регламентира: „При задействане на чл. 5 от Вашингтонския договор и действия на територията на други страни-членки на НАТО въоръжените сили осигуряват сухопътни, военноморски и военновъздушни сили, от комплекта предварително определен и договорен в рамките на процеса на отбранително планиране на НАТО. Основният компонент от този комплект е бригадна тактическа група от сухопътните войски на основата на средна механизирана бригада.”

Въпросът е дали армията ни е в състояние да изпълни съюзническия си ангажимент. Според едни –да, според други – не. След най-голямото за годината командно-щабно учение на Сухопътните войски на полигон „Корен” президентът и върховен главнокомандващ Въоръжените сили Росен Плевнелиев каза, че „нашата армия е боеспособна, модерна, имаме планове за нейното развитие”. Нямаме основание да не му вярваме. За съжаление премиерът ни разколебава: „България с транспортни хеликоптери не може да ходи да се бие в Сирия. Нашите „Кугъри” могат да пренасят багаж или хора, ако трябва да закараме десетина души.”

Прави впечатление, че щом се зададе военен конфликт все ще се намери някой от българските държавници, който да каже на света, че армията ни е слаба и не става за война. Така беше и при ударите срещу Кадафи. Без никой да ни е питал побързахме да заявим на висок глас, че изтребителите ни не стават за такава работа. Въпреки това продължаваме да ги държим. Правителството не проявява никаква активност, включително и желание за превъоръжаване на бойната ни авиация. На тази тема Бойко Борисов почти не говори, но за сметка на това не се усеща как с подигравателните си подмятания прави армията ни за смях пред съюзници и партньори. Вероятните ни противници потриват ръце доволни, че някой друг им е свършил работата.

Дали има вероятност да се задейства чл. 5 на Вашингтонския договор и България да бъде включена в колективната защита на Турция е въпрос по-скоро с отрицателен, отколкото с положителен отговор. Засега САЩ и други държави разчитат на победа на опозицията в Сирия и декларират пред света преди всичко своята хуманитарна мисия. България също се включи в този хор. Съвсем скоро нашето правителство отдели 30 хиляди лева за хуманитарна помощ за бедстващите в Сирия.

Не всичко обаче е толкова прозрачно, колкото ни се иска. Вярно е, че на 9 и 10 октомври на срещата в Брюксел министрите на отбраната от НАТО обсъждаха операциите в Косово и Афганистан, както и многонационалните проекти и усъвършенстването на процеса на отбранително планиране на НАТО, балансът между ресурси и способности и пакетът отбранителни способности на Алианса. Вярно е обаче и друго. Най-търсен за разговори бе министърът на отбраната на Турция Исмет Йълмаз. И това централата на НАТО го показа на всички. Безспорно е, че в Брюксел сценариите са проиграни. Знае се къде е България в тях. На нас ни остава да погледнем по-сериозно, а не с подигравка към възможностите на армията ни. И както Расмусен отваря Стратегическата концепция на НАТО, така и ние да попрочетем какво пише в нашите стратегии и доктрини. Следващата крачка е властта да си направи извода какво е пропуснала в областта на отбраната и сигурността. И да не бърза да вдига ръце.

http://argumenti-bg.com, Спирдон Спирдонов

 

 
Утре поделение 54060 – Шумен ще отбележи своя празник
11.10.2012, 18:05

Утре,12.10.2012 г.  военно формирование 54060 – Шумен с командир подполковник Веселин Христов ще отбележи своя празник. Военното формирование е наследник на славния 7-ми Преславски пехотен полк, който е създаден с указ на княз Фердинанд от 12 октомври 1884 г.  Полкът е участвал във всички войни, водени от страната за национално обединение е независимост.

По повод празника във военното формирование са организирани спортни състезания, а командирът на формированието ще награди изявили се през годината  в учебно-бойната дейност военнослужещи и цивилни служители.

http://landforce.mod.bg/

 
Gripen лети над Швейцария
11.10.2012, 17:45

GripenПрототипът на Gripen E/F направи дебют над швейцарските Алпи по времена въздушните демонстрации Axalp на швейцарските ВВС. Полетите са на 10-11 октомври. Самолетът кацна в Швейцария след нон-стоп полет от Линдчопинг (Швеция).

Прототипът на Gripen E/F лети за първи път над Швейцария, като вчера и днес полетът бе част от традиционните годишни демонстрационни полети на ВВС на алпийската държава на полигона Axalp-Ebenfluh.

Gripen е базиран в авиобаза Emmen. Двуместният прототип на най-новата модификация на Gripen е пилотиран от швейцарски пилоти от Аrmasuisse и от ВВС, като на задната седалка летяха тест пилоти на Saab.

Освен в демонстрациите Axalp програмата включваше и презентация на 9 октомври пред Департамента по отбрана, включително и с полетни демонстрации.

http://www.pan.bg/

 
Произведоха първите части за Eurofighter Tranche 3
11.10.2012, 17:44

ЕurofighterПървите компоненти за лидерния самолет от модификацията Tranche 3 бяха поставени на поточната линия за окончателно сглобяване в завода на BAE в Уортън. През следващите няколко седмици от трите крупногабаритни детайла ще бъде оформен фюзелажа на първия британски едноместен изтребител от този тип, който носи обозначението BS116.

За целта ще се използва специална автоматична система за сглобяване с лазерно насочване и измерване и компютърно управление на криковете. Въпреки че е дълъг 15 метра, всеки Eurofighter EF2000 излиза от завода в Уортън с разлика в дължината не по-голяма от дебелината на кибритена клечка.

Съгласно договорът за Tranche 3A подписан през май 2009 г. общо ще бъдат произведени 112 изтребителя от този тип, разпределени между 4-те страни партньори в проекта. Кралските британски ВВС ще получат 40 от тях, като първите доставки се очакват в края на 2013 г. - началото на 2014 г.

http://www.pan.bg/

 
Протон с КА Интелсат-23 са извозени на стартовия комплекс
11.10.2012, 16:55

На космодрума Байконур продължава подготовката за старт на РН 'Протон-М' с ускорител 'Бриз' и европейският телекомуникационен апарат 'Интелсат-23'.

На 10 октомври, в съответствие с графика на работа, е реализирано транспортиране на РН 'Протон-М' на стартова площадка 81 на космодрума, от станцията за зареждане, където преди това е било направено зареждане с гориво на ускорителния блок.

След установяването на ракетата в стартовото устройство, специалистите са започнали операции по графика за подготовка за старта.

Стартът на РН 'Протон-М' - 'Бриз-М' – КА 'Интелсат-23' е планиран за 14 октомври. – Още космически системи

http://www.spacenewsbg.com/

 
Удължават срока за експлоатация на РС-20В "Воевода" с няколко години
11.10.2012, 16:44

Гаранционния срок за експлоатация на най-мощните междуконтинентални балистични ракети на стратегическите ядрени сили на Русия РС-20В "Воевода" (SS-18) ще бъде удължен с още няколко години. Това съобщи днес за ИТАР-ТАСС официалния представител на Ракетните войски със стратегическо назначение (РВСН) полковник Вадим Коваль.

"В момента ракетния комплекс с най-мощната тежка ракета на стратегическите ядрени сили РС-20В "Воевода" вече 1,5 пъти е превишила гаранционния срок за експлоатация, стоейки на бойно дежурство 24 години, - каза той. Съвместно с военнопромишления комплекс се извършват работи за удължаване на срока за експлоатация на тази ракета до 30 години, което ще позволи да се съхрани този комплекс в бойния състав на РВСН до края на текущото десетилетие”. – Още за РС-20

 
Гана отказа да освободи аржентински военен кораб
11.10.2012, 14:54

ARA Libertad (Q-2) Съдът в Гана е отхвърлил молбата на Аржентина за освобождаване на аржентински учебен кораб, задържан в ганайско пристанище, съобщава АФП.

Учебния кораб на аржентинските ВМС ARA Libertad (Q-2) е бил задържан със съдебна заповед във връзка с искане от кредитната институция „Ен Ем Ел Капитал”.

Според Аржентина в качеството си на военен кораб, „Либертад” е притежавал имунитет. Платноходът е пристигнала в Гана, с 200 души екипаж на борда на тренировъчна мисия.

Буенос Айрес заявява, че задържането на учебния кораб от страна на Гана е в разрез с виенската конвенция за дипломатическия имунитет. – Още за ВМС на Аржентина

 
Турски военен хеликоптер се е разбил в Диарбекир
11.10.2012, 13:54

Турски военен хеликоптер се е разбил в Диарбекир, предаде АФП, позовавайки се на местните служби за сигурност.

Загинал е един военнослужещ е други седем са ранени. По първоначална информация машината се е закачила в електрически кабели и се е разбила.

http://www.focus-news.net/

 
Perspective Multi-Role Fighter
11.10.2012, 13:20

T-50Руснаците признаха за проблеми около индийския договор. При посещението на Дмитрий Медведев в Индия на 21 декември 2010 година беше сключен, така наречения договор за ескизен проект на стойност 295 милиона долара. Той трябваше да приключи до края на 2012 година.

Още след подписването на договора за Су-30МКИ през 2004 година Русия предложи на Индия да се включи в проекта за FGFA (Fifth-Generation Fighter Aircraft). През 2007 година е подписано предварителното споразумение за 250 машини. След три години преговори се сключи договора за ескизния проект и договор за 216 машини. Частта на индийците в самолета е около 30% включва бордовия компютър и системите за визуализация, някои композитни материали и системата за защита.

Според някои сведения Русия е изпълнила своята част от ескизния проект от 80%, но индийците не са направили и крачка за техните 20%, а по  думите на МО на РФ Анатолий Сердюков производството в Индия ще започне с две години по-късно през 2020 вместо през 2018 година

Коментар:

Според мен индийците ще копират френския Рафал и ще се подготвят за интегриране на неговите системи в Т-50. Това няма как да стане преди започване на серийна модернизация в Индия на индийските „Мираж“-и, за които те искат системи от Рафал.

И тази година не се предвижда сключване на договор. Следователно няма как Русия да достави първия PMR до края на 2014, както е по план.

http://aeronews.alle.bg/

 
Започва серийното производство на модернизирания Су-25
11.10.2012, 10:57

Су-25През декември 2012 в Русия започва серийното производство на дълбоко модернизиран Су-25, като на него ще бъде поставен нов индекс. В случая не става въпрос за модификацията Су-25СМ, от който има модернизирани 30 самолета.

В новата версия ще се отчете опита от войната с Грузия през 2008 г., когато са свалени три Су-25СМ. Новият Су-25 ще лети във всякакви метеорологични условия и ще използва управляеми ракети (УР) и коригирани по ГЛОНАСС бомби. Той ще може да поразява цели не само извън зоната на ПВО на противника, но и намиращи се непосредствено на бойното поле.

Модернизираният Су-25 ще има нов комплекс за РЕБ "Витебск-25" (производство на "Экран", както и нов прицелно-навигационен комплекс, позволяващ използването на УР „въздух-повърхност” Х-29 и бомби КАБ-КР с ТВ насочване. Сред новостите са и свързочна система с шифровани канали и далечина на действия до 1000 км, което ще позволи на самолета да се интегрира в единната автоматизирана система за управление на войските. Предвидена е и нова електронно-оптическа ИЧ камера, като чрез всички тези системи Су-25 ще може да действа денем и нощем и във всякакви метеорологични условия, което не бе възможно при предишните версии Су-25 и Су-25СМ.

Междувременно се работи и върху концепцията за изцяло нов шурмовик, като финансирането е предвидено в държавната оръжейна програма на Русия за периода 2011-2020. Предвидено е новият самолет да постъпи на въоръжение в края на настоящето десетилетие. Той ще има усъвършенствана РЛС, характеристики на ‘стелт’ изтребители и възможност съкратен разбег на излитане. – Още за Су-25

http://www.pan.bg/

 
Украйна обучава делфини за целите на военноморския флот
11.10.2012, 10:48

Украинските бойни делфини могат да помогнат за гарантиране на сигурността на плавателните съдове на руския Черноморски флот и военноморските сили на Украйна.

Това заявява в интервю за РИА "Новости" главният редактор на списанието "Национална отбрана" и председател на обществения съвет към руското министерство на отбраната Игор Коротченко. Коментарът на експерта е провокиран от информацията, появила се в руски медии, че украинските ВМС обучават бойни делфини в района на Севастопол.

"Украинският опит в обучението на бойни морски животни безспорно заслужава внимание. Използването им в акваторията на Севастопол, където са базирани корабите на руския Черноморски флот и военноморските сили на Украйна, отговаря на интересите на флотилиите на двете страни и представлява важен фактор от съвместната противодиверсионна отбрана", заявява Игор Коротченко

Според експерта, потенциалният спектър на приложение на бойните морски животни е изключително широк: охрана на важни военноморски структури срещу несанкционирано проникване на външни лица, локализирането и ликвидирането на подводни диверсанти, засичане на морски мини и други взривоопасни предмети, осигуряване на сигурността на подводни комуникационни връзки, тръбопроводи и кабелни линии, както и операции по издирване на голяма дълбочина.

Игор Коротченко смята още, че Русия трябва да използва чуждия опит в областта на подготовката и използването на бойни морски животни и да прецени дали има нужда от въвеждането им в държавната програма за въоръжаването до 2020 година.

РИА "Новости" подчертава, че не съществува публична информация за използването на морски бозайници за интересите на военноморските сили на Русия.

Международните наблюдатели припомнят, че съветските военноморски сили започват да обучават бойни делфини в Севастопол през 1973 г. Специално дресираните животни са използвани за намирането на оръжие и военна техника на морското дъно, но също така са и подготвяни за нападения срещу вражески водолази или плавателни съдове, със закачени за главата оръжия и експлозиви.

След разпадането на СССР делфините от Севастопол започват да се използват за медицински цели при лечението на деца-инвалиди. Някои източници твърдят, че програмата за подготовка и обучение на бойни делфини никога не е била прекратявана.

По неофициални данни в държавния делфинариум в Севастопол се обучават около десетина делфини от вида афалини, с които украинските военноморски сили провеждат учения за издирването на предмети на морското дъно.

В света има две военноморски бази за подготовка на бойни делфини - в Севастопол, Украйна и в Сан Диего, САЩ. – Още служебни животни

 
Да защитим Турция, или да не я защитим? – не е това въпросът
11.10.2012, 10:15

http://argumenti-bg.com/imgs/syria/OPT_Reuters_7_Oct_Akcakale.jpgНа 3 октомври някак си „изведнъж“ войната „потропа на прага ни“ -  след обстрел от сирийска територия в Турция загинаха цивилни, включително – деца.

Късно същата вечер, Северноатлантическият съвет се събра на извънредно заседание и прие декларация, с която твърдо подкрепи съюзника -Турция и остро осъди „агресивните действия на сирийския режим“, които се оказаха не единичен случай, а „продължаващи обстрели на места в Турция, в близост до турско-сирийската граница от силите на сирийския режим“, определени като „безогледни нарушения на международното право“.

През следващите часове и дни последваха подобни изявления от страна на ЕС, Съветът за сигурност на ООН, че дори и от страна на български институции и политици – МВнР и министрите на външните работи и отбраната Николай Младенов и Аню Ангелов. Наистина, международните организации призоваха и двете страни към сдържаност – като в случая със Сирия визираха режима на Асад и някак си всички забравиха, че в зоната на конфликта действат и други въоръжени формирования........... Прочети още

 
Швеция даде оферта за Gripen на Хърватска
11.10.2012, 09:59

Saab GripenШведското правителство чрез агенцията за експорт на отбранителни продукти FXM предостави днес оферта за доставка на осем нови многоцелеви изтребителя Gripen C/D. Това съобщиха днес от FXM.

Шведската оферта включва доставката на самите самолети, както и логистика и обучение, както и решение за финансирането на сделката. Не се обявява нейната стойност.

Самолетите са съвместими със стандартите на НАТО. Поради изтичането на жизнения цикъл на наличните хърватски МиГ-21 Швеция поема ангажимент да достави самолета в рамките на една година от датата на подписване на договора.

Към сделката се предлага и индустриален офсет чрез Saab.

Saab Gripen се оперира от Швеция, Унгария, Чехия, Южна Африка и Тайланд и е избран предварително за нов изтребител в Швейцария. – Още за Saab Gripen

http://aeropress-bg.com/

 
Две събития по едно и също време подготвят от армията за неделя
11.10.2012, 09:30

президентът и върховен главнокомандващ Въоръжените сили Росен ПлевнелиевОт НВИМ ни информираха, че в неделя от 11 ч. президентът и върховен главнокомандващ Въоръжените сили Росен Плевнелиев ще открие новата експозиция на Музея на авиацията в Крумово - филиал на Националния военноисторически музей.

Съобщение дойде и от БОЛ „Раковски”, която има сключено споразумение с МО от 17 юли 2009 г. В него се обявяват подробности във връзка с патриотичното шествие „За България, за Българската армия”. То ще се проведе в София също в неделя -14 октомври и започва също в 11 часа, като сборното място ще е паметникът на Незнайния войн до катедралата "Александър Невски".

На събитието по повод 100-годишнината от първия боен полет на българската авиация, продължава информацията на НВИМ, ще присъстват, освен президентът, министърът на отбраната Аню Ангелов, заместник-министрите Августина Цветкова и Валентин Радев, началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов, командирът на ВВС генерал-майор Константин Попов, кметът на Пловдив Иван Тотев и областният управител Здравко Димитров.

На шествието, се посочва в съобщението на БОЛ „Раковски”, може да присъстват настоящи и напуснали военни от състава на Българската армия, ветерани, служители на Военна полиция, МВР, службите и граждани от цяла България. Приблизителен брой на участниците – 5000.

По време на събитието ще се обявят резултатите от дарителската акция по възстановяване на водосамолет (хидроплан) АРАДО – 196 А – 3 „Акула”,  инициирана от президента Росен Плевнелев, се уточнява в съобщението на НВИМ за откриването на новата експозиция на Музея на авиацията в Крумово.

Ще бъдат произнесени слова, а участниците ще носят знамена, плакати, става ясно от информацията, която ни изпрати БОЛ „Раковски”.

http://www.otbrana.com, Спирдон Спирдонов

 
Политически разногласия провалиха мегасливането на BAE и EADS
11.10.2012, 09:15

Аерокосмическите компании със солидно участие в проекти в областта на отбраната BAE Systems и EADS се отказаха от планираното сливане след провал на преговорите поради политически разногласия, съобщава BBC.

Решението беше оповестено преди изтичането на крайния срок за сключване на сделката в 19:00 българско време днес.

Провалът на сделката е факт след няколкодневни преговори между Великобритания, Франция и Германия.

Лондон искаше от Берлин и Париж да се съгласят да ограничат влиянието си в новата компания, за да бъдат запазени тесните работни връзки между BAE и Пентагона.

„Очевидно сме разочаровани, че не успяхме да постигнем приемливо решение“, заяви изпълнителният директор на BAE Иан Кинг.

„Жалко е, разбира се, че не успяхме, но се радвам, че опитахме“, коментира Том Ендърс, изпълнителен директор на EADS.

EADS смята Германия като основен виновник за провала на преговорите за сливане с британския конкурент BAE Systems. "Преди всичко германското правителство остави сделаката да се провали", заяви говорител на EADS пред информационна агенция DAPD при запитване, потвърждавайки съответните съобщения в медиите.

След публикуването на новината акциите на BAE в Лондон се понижиха с 2%, докато тези на EADS скочиха с 3%.

Британската BAE и френско-германската EADS, собственик на Airbus, днес трябваше да решат дали да договорят удължаване на преговорите по сделката в размер на 45 млрд. долара.

Решението все пак не изключва възможността разговорите между двете компании да бъдат възобновени след няколко месеца.

Сливането изисква одобрението на правителствата в Лондон, Париж и Берлин.

Единствено френското правителство има пряко участие в  EADS. Германия упражнява влиянието си чрез акции в германската индустриална група Daimler, докато Лондон има право на вето върху сделката чрез „златния си дял“ в BAE.

Бордът на директорите на BAE постави като „абсолютно задължително условие правителствата в Берлин и Париж никога да не увеличават участието си в новата компания над 9% всяко, да не гласуват заедно, както и да нямат представители в борда на директорите“.

Ключовият проблем обаче се оказа искането на Лондон Германия и Франция да нямат представители в борда на директорите на новата индустриална група.

Сделката щеше да създаде европейски аерокосмически гигант с размерите на Boeing.

http://www.investor.bg/

 

 
Шествието "За България, за Българската армия" започва в 11 часа на 14 октомври пред паметника на Незнайния войн
10.10.2012, 18:05

От легия "Раковски" обявиха подробности относно патриотичното шествие " За България, за Българската армия".

То ще се проведе на 14 октомври и започва в 11 часа в София, като сборното място ще е паметника на Незнайния войн до катедралата "Александър Невски".

Ето и маршрутът - Сборен пункт: Пред паметника на Незнайния войн на ул. „Оборище”. Маршрут на шествието: ул. „Оборище” посока към ул. „Георги С Раковски”, на ул. „Георги С Раковски” завой на ляво по ул. „Георги С Раковски” до ул. „Славянска”, на ул. „Славянска” завой на дясно по ул. „Славянска” до ул. „Дякон Игнатий”, на ул. „Дякон Игнатий” завой на дясно по ул. „Дякон Игнатий” до бул. „Цар Освободител”, на бул. „Цар Освободител” завой на ляво по бул. „Цар Освободител” до пл. Независимост – западната част - крайна точка. Спиране само на крайния пункт на шествието. Времетраене приблизително 1ч и 30 мин.

На шествието може да присъстват настоящи и напуснали военни от състава на БА, ветерани, служители на Военна полиция, МВР, службите и граждани от цяла България........... Прочети още

 
Испания официално предостави на САЩ военноморската база Рота
10.10.2012, 17:50

Леон Панетта Испания официално предостави на САЩ военноморската база Рота за разгръщане на американската система за ПРО, съобщава ИТАР-ТАСС.

Договорът за предоставяне е подписан от министъра на отбраната на Испания, Педро Моренес и на САЩ, Леон Панетта в рамките на заседание на НАТО в Брюксел.

"Благодарен съм на Испания за това решение. То укрепва не само противоракетната отбрана в Европа но и отношенията между страните в НАТО и обезпечава безопасността по целия свят", заявява Леон Панета.

Съглашението дава право на разполагане на четири ескадрени миноносеца на САЩ, носещи противоракетни системи "Иджис" на борда, както и на 1400 военнослужещи и техните семейства на територията на база Рота. Тези сили ще бъдат част от щит, предпазващ от ракетно нападение от страна на Иран или Северна Корея. Американските кораби ще могат да бъдат използвани от НАТО като сили за бързо реагиране или за учения и маневри.

http://www.focus-news.net/

 
Балканската война на днешния ден преди 100 години
10.10.2012, 17:45

Черноморско крайбрежие. Четата на войводата Михаил Герджиков води бой с турска полурота югоизточно от Инеада. Противникът отстъпил към Мидия. Четата оставила охрана на бреговата линия и настъпила към Малък Самоков.

Четата на подпоручик Димо Аянов влиза в подчинение на 10-та погранична дружина, с която действа заедно през следващите дни. Дружината се подготвя за настъпление на юг.

Боят при Лозенград. Командващия Трета армия генерал-майор Радко Димитриев разпорежда 4-та пехотна Преславска дивизия да атакува неприятеля между Еско Полос и Петра, за да се обхване левия му фланг и да го отхвърли към Лозенград. 5-та пехотна Дунавска дивизия настъпва към височина 215, северно от Ахмача. 6-та пехотна Бдинска дивизия остава в разпореждане на командващия между Ериклер и Кадъкьой. За свръзка между 4-та и 5-та дивизия към село Раклица се придвижва 7-ми пехотен Преславски полк. .............Прочети още

 
НАТО назначи генерал Джон Алън за главнокомандващ в Европа
10.10.2012, 17:25

назначи генерал Джон Алън НАТО назначи американския генерал Джон Алън за новия върховен главнокомандващ на съюзническите сили на организацията в Европа, съобщава БиБиСи.

Той оглавява поста на главнокомандващ на чуждестранните сили в Афганистан, но след днешното решение генерал Алън ще отстъпи поста си на друг американец - генерал  Джоузеф Дънфорд, който в момента ръководи като заместник-командир Американският морски пехотен корпус.

Генерал Алън ръководи кампанията на НАТО в Афганистан от юли 2011 година.

Той бе номиниран за новия пост от президента на САЩ Барак Обама и се очаква да оглави новото си назначение от пролетта на 2013 година, като предстои решението да бъде одобрено от Сената на САЩ.

Генерал Алън игра важна роля в борбата с екстремистите в Ирак в периода между 2006 и 2008 година.

В Афганистан той командва коалиционните сили от 50 държави.

Постът на върховен главнокомандващ на съюзническите сили на организацията в Европа е един от най-престижните.

http://news.ibox.bg/

 
Серийното производство на руския изтребител Т-50 за експорт ще започне през 2020 година
10.10.2012, 17:10

T-50Серийното производство на руския перспективен изтребител от пето поколение Т-50 (ПАК ФА) за експорт ще започне към 2020 година. Това заяви министърът на отбраната на Русия Анатолий Сердюков.

Планирано е серийното производство на самолета да започне през 2015 година, а малкосерийното - през 2013 година. Очаква се първите самолети да постъпят на въоръжение във ВВС на Русия през 2016 година. – Още за Т-50

 
5-тонен Миг 21 каца в Равнец
10.10.2012, 16:50

МиГ-21Мощен кран постави 5 тонен изтребител Миг 21 в центъра на бургаското село Равнец. Самолетът ще остане за спомен на следващите поколения, за да се знае, че тук 50 години е имало военно летище, обясниха от кметството.

Самолетът е докаран от Граф Игнатиево, с разрешение на Министерството на отбраната, обясни кметът на Равнец инж. Христо Колев. 7 години - от 1994 до 2001 той е бил в базата на военното летище в Равнец. От 2001 г. военното летище на Равнец е затворено. След тези вече над десет години, от някогашните постройки и хангари са останали само руини. Единственото все още здраво и читаво нещо е полосата. Пистите са две - с дължина 2,5 и 3,5 километра.

Навремето тук е летял и космонавтът Александър Александров, а всяка пролет се правели открити летателни дни. Край селото има построен и цял квартал, където живеели летците със семействата си. Всички и досега му казват "Городока".

http://www.trud.bg/

 
Дянков: С 9 на сто се увеличават заплатите в МО
10.10.2012, 14:40

Симеон Дянков Има малка нетна бюджетна промяна в Министерство на отбраната - с 9 % се увеличават заплатите на служителите във ведомството. По-голяма част от увеличението в Министерство на отбраната идва от вътрешни спестявания. Това каза вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков след като на днешното си заседание правителството одобри внесения от него проект на бюджет за 2013 г.

Министърът на отбраната Аню Ангелов очакваше увеличението на възнагражденията да бъде 10 на сто, но до този един процент се е оказал непреодолим в преговорите. Няма увеличение нетно на бюджета на МВР, ДАНС и НСО. Има увеличение на осигурителните вноски, които се изнасят към съответните ведомства, за да се отговори прозрачно на въпроса кое министерство колко струва, стана ясно още от думите на Симеон Дянков.

http://www.otbrana.com/

 
Румен Петков: Разузнавателното управление на армията не може да бъде обвързано с органите на Държавна сигурност
10.10.2012, 13:48

Румен ПетковРазузнавателното управление на армията е строго специфично звено и не може да бъде обвързано с органите на Държавна сигурност. Това каза депутатът от Коалиция за България Румен Петков при представяне на мотивите на внесените от него промени в Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Всяка една държава ползва различни разузнавателни инструменти. Разузнавателният отдел на Гранични войски също няма нищо общо със смисловата дейност на Държавна сигурност и трябва да си даваме сметка какво прави с Южната си граница, когато тръгваме да отваряме документи на това звено, подчерта Петков.

„Законът за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия като цяло има положителна роля за утвърждаването на демократичните принципи в българското общество. То е една от нормативните гаранции за индивидуалните права на гражданите относно достъпа до документите на ДС, отнасящи се до тях и техните близки, както и правото на гражданското общество да бъде информирано за принадлежността на лицата, заемащи публични длъжности и осъществяващи публични дейности по смисъла на закона след 10. 11. 1989 г. Същевременно прилагането на закона през този пет годишен период предполага анализ и преоценка на някои от правните норми, определящи приложното поле на закона, числения състав на комисиите, както и на създаването на нормативни условия за доразвитието на някои дейности от компетентността на комисията – научно-изследователска и международна. Аргументи за обсъждането на подобни промени са налице и в практиката на сродните комисии от страните от Източна Европа. Така например във ФРГ документите на Външното разузнаване не са обект на разсекретяване, църквата също е изключена като институция, която подлежи на проверка. В Полша за всички действащи служители от службите за сигурност, които са работили и през тоталитарния период важи правната фикция за неогласяване на тяхната дейност. В този смисъл опитът да бъде отменен § 12 от Закона (преди около половин година) показва поляризация на общественото мнение и генерално неразбиране, че националната сигурност не стои по-високо от индивидуалните права на българските граждани, но тя, националната сигурност не може да бъде жертвана заради желанието на определени обществени кръгове или прослойки за закъснял политически реванш”, се посочва още в мотивите на вносителя Румен Петков.

http://www.focus-news.net/

 
Вертолет Ми-17 продължава действия по гасене на пожар в района на природен парк „Рила”
10.10.2012, 13:43

Mi-17Вертолет Ми-17 от Военновъздушните сили продължава и днес, 10 октомври, действията по гасене на пожар в района на природен парк „Рила”.

В момента горят горски масиви на височина над 2 100 метра в района на връх „Равни чал” и хижа „Белмекен”, община Костенец. Зареждането на вертолета с вода се извършва от язовир „Белмекен“.

Екипажът вертолет Ми-17 извърши вчера, 9 октомври, 11 захода в периода от 13.15 ч. до 16.31 ч. и изхвърли над района на пожара над 33 тона вода.

http://www.mod.bg/

 
В Главната квартира на НАТО в Брюксел продължава срещата на министрите на отбраната на НАТО
10.10.2012, 13:26

Аню Ангелов По време на първото работно заседание на Северноатлантическия съвет във формат министри на отбраната вчера, 9 октомври, бе обсъден напредъкът в изпълнението на решенията на Алианса от срещите на най-високо равнище в Лисабон и Чикаго. Специално внимание бе отделено на напредъка на реформите в НАТО, на развитието на работата по ключови за Алианса способности като кибер защитата и на ефективността при използването на заделяните ресурси.

В своето изказване министърът на отбраната Аню Ангелов изтъкна значението на предприетите вече стъпки по изпълнение на решенията от Чикаго. Той акцентира върху необходимостта политическата дискусия да се развива паралелно с формулирането на практическите решения, които ще позволят по-ефективно развитие на отбранителни способности в условията на икономическа и финансова криза. Специално внимание бе отделено на значението, което България придава на развитието на Инициативата за свързаност на силите. Министър Ангелов даде висока оценка на предложените мерки за усъвършенстване на процеса на отбранително планиране на НАТО.

Работната вечеря на министрите на отбраната бе посветена на възможностите за по-ефективно използване на ресурсите в рамките на Алианса.

Днес срещата продължава със заседания на Северноатлантическия съвет във формат КФОР и във формат ИСАФ.

http://www.mod.bg/

 
О.р ген. Ангел Ангелов: Политици си измисляха преврати
10.10.2012, 12:44

ген. Ангел АнгеловСлужил съм с осем министри на отбраната. Четири години бях адютант на армейски генерал Добри Джуров. После работих с Йордан Мутафчиев, Димитър Луджев, Валентин Александров, Александър Сталийски, Георги Ананиев, Бойко Ноев и Николай Свинаров.

Често ме питат за Джуров. Мнението ми е, че беше голям мъжкар, много точен човек. Принципен, акуратен. Даваше разпореждания точно, ясно и кратко. Въобще - армеец до мозъка на костите си. Обичаше войската и милееше за нея.

Дори веднъж Александър Сталийски, когато бе министър, ми каза за Джуров, който бе вече пенсионер, след като бяха заедно на учение във Варна, където бяха поканени бивши военни министри: „Генерале, трябва да знаеш, че Джуров е голяма работа“. И това бе оценка на антикомунист за комунист. За всеки от тях мога да разказвам много, не все още не му е дошло времето............ Прочети още

 
Турция прехвърли край границата със Сирия 25 изтребителя F-16
10.10.2012, 10:48

F-16Генералният щаб на турската армия е изпратил най-малко 25 изтребителя F-16  в авиобазата „Диарбекир“, която се намира близо до границата със Сирия, съобщи Асошиейтед прес. Това става веднага след като началникът на щаба Неджет Озел направи проверка на турските военни части, разположени по сирийската граница.

Почти по същото време генералният секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен заяви, че алиансът е подготвил всички планове за защита на Турция и може да ги приложи, ако се наложи, предаде Лента.ру.

Преди два дни турските ВМС насочиха към сирийските брегове флотилия от седем бойни кораби с морска пехота на борда.

http://www.klassa.bg/

 
Всяка трета година генералите питат колко ще служат
10.10.2012, 09:17

Един от проверените в практиката начини за регулиране на генералския състав у нас е играта с пределната възраст за военна служба. Единствената възможност това да стане е с промяна на Закона за отбраната и Въоръжените сили. Обикновено логиката отстъпва на конюнктурата. От 1995 г. насам на всеки три години депутатите променят условията за служба на българските генерали.

В началото на декември м. г. Народното събрание прие т.нар. пенсионни промени. С преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на ДОО за 2012 г. бе направена много важна поправка на Закона за отбраната и Въоръжените сили, която още тогава предизвика въпроси, именно около нейната логика. Веднага се появиха и коментари, че промяната визира конкретни хора, а не е по принцип.

За какво става дума? Пределната възраст за военна служба за званията от „сержант” до „генерал” бе увеличена с от една до три години. Аргументът, който бе записан и в мотивите на правителството, гласеше, че промяната е поради увеличаването на необходимите години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия от 25 на 27. Много добре, само че интересно защо тази своеобразна компенсация не бе дадена за званията „генерал-майор” („контраадмирал”) и „генерал-лейтенант” („вицеадмирал”). Странно, но някой е сметнал, че споменатите пенсионни промени засягат четиризвездния генерал, чиято пределна възраст за военна служба бе увеличена от 60 на 62 години, но не и двузвездния и тризвездния, които си останаха съответно на кота 58 и 59.

Един бърз преглед на висшия ни команден състав показва, че тази игра с пределната възраст съвсем скоро ще изпрати в пенсия генерал-майор Йордан Йорданов – заместник-началник на отбраната и контраадмирал Валентин Гагашев – заместник-командващ на Съвместното командване на силите. 5-6 месеца след тях и другия заместник-началник на отбраната вицеадмирал Пламен Манушев. Освен ако не се промени законът. За първите двама няма време, за третия шансът е по-голям. Очевидно е, че няма да се наложи. Вече е сигурно, че вицеадмиралът си подал рапорт за уволнение.

Въпросът, разбира се, не опира толкова до конкретните личности, колкото до практиката в законодателството ни да се допуска безпринципност.

За да се направи сравнение в подкрепа на този извод, трябва да се припомнят няколко факта.

В края на 1995 г. НС прие Закона за отбраната и Въоръжените сили и в него беше записано, че пределната възраст за кадрова военна служба на офицерите с висши военни звания, т.е. генералите, е 60 години.

През лятото на 2000 г. парламентът въведе натовски висши военни звания и реши, че бригадните генерали трябва да служат до 57 години, генерал-майорите - до 58, генерал-лейтенантите - до 59, и генералите - до 60.

На 4 април 2002 г. 133-ма депутати гласуват текста за падането на пределната възраст за кадрова военна служба на полковниците и генералите с три години.  Пределната възраст за служба на полковниците стана 53 години, на бригадните генерали - 54, на генерал-майорите - 55, на генерал-лейтенантите - 56, и на генералите - 57. С по три години - от 57 на 54 - падна и досегашната възраст за пенсиониране на хабилитираните военнослужещи.

Само след 4-5 дни се заговори, че ще има нов Закон за отбраната и Въоръжените сили. Веднага се появиха прогнози, че в него пределната възраст за кадрова военна служба на полковниците и генералите няма да бъде толкова ниска. Очакванията на определени кръгове, че президентът Георги Първанов ще върне закона, не се оправдаха. На 17 април той издаде указ, с който постанови да се обнародва в "Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за отбраната и Въоръжените сили.

През септември 2004 г. Комисията по външна политика, отбрана и сигурност записа в доклада си за второто четене на поредните изменения на Закона за отбраната и Въоръжените сили новата пределна възраст за кадрова военна служба на полковниците и генералите да влезе в сила от 1 януари 2006 г. Така се даваше възможност на полковниците да носят пагони до навършване на 55 години, на бригадните генерали - до 57 години, а на генерал-майорите, генерал-лейтенантите и генералите - до 60. На 57 се увеличаваше и пределната възраст на офицерите с военно звание "полковник" и по-ниско, които са хабилитирани лица и заемат длъжност, изискваща хабилитация, както и за тези, които са с научна степен "доктор на науките". НС обаче отреди този срок да бъде 1 юни 2005 г.

Предложението за вдигането на пределната възраст бе отново на народния представител Цонко Киров. То обаче бе подобрено от членовете на комисията. За бригадните генерали подобрението бе с една година, за генерал-майорите - с три, за генерал-лейтенантите - с две, и за генералите - с една.

За 15 години политиците пет пъти смениха пределната възраст за военна служба на висшия ни команден състав. И това, ако не е игра с българския генералитет! Разбира се, подобно отношение има не само към генералите. Ако беше само към тях...През последните години го изпитват на гърба си всички военнослужещи.

http://www.otbrana.com, Спирдон Спирдонов

 
Започна последния рунд от последната война на армията
10.10.2012, 09:08

Някой ще попита защо пък последния рунд от последната война? И с право. Защото войната на армията с политиците ни се води вече 22 години и след този рунд няма да може да води никаква война.

Вековната мечта на нашите съседи се сбъдна. България ще бъде напълно ликвидирана като военна сила на Балканите. Не чрез война, не чрез волята на народа, а защото окончателно ще загуби битката със собствените ни политици...! ........Прочети още

 

 
Т-90С е най-продавания танк в света
09.10.2012, 17:17

Т-90. Фото от сайта warinform.ruИзносът на основния руски боен танк Т-90С за периода 2001-2010 година надвиши нивото от 1000 единици, се казва в съобщение на „Уралвагонзавод”, който произвежда машината. По оценка на предприятието, за посочения период Т-90С е бил най-продавания танк в света.

Най-големият купувач на тези танкове беше Индия, купила 640 танка Т-90С и Т-90СА и, освен това, подписала договор за лицензионно производство на хиляда танка Т-90С. Индия възнамерява да увеличи броя на танковете Т-90 във въоръжените си сили до 2000 единици.

На въоръжение в Русия Т-90 започва да постъпва преди 20 години, през октомври 1992 г, като в момента в руската армия има 620 такива танка в различни модификации. – Още за Т-90

 
Генералските промени
09.10.2012, 16:54

генерал-майор Стефан ВасилевПравителството ще предложи на президента да издаде укази за промени във висшия команден състав, след като утре решението бъде прието на редовното заседание на кабинета, съобщи пресслужбата на МС.

Поради навършване на пределна възраст за притежаваното военно звание, като заместник-началник на отбраната и от военна служба ще бъде освободен генерал-майор Йордан Йорданов. Във връзка с подаден рапорт, като заместник-началник на отбраната и от военна служба ще бъде освободен и вицеадмирал Пламен Манушев.

За неговия пост е предложен сегашният командир на Сухопътните войски генерал-майор Стефан Василев (на снимката), който ще бъде удостоен със званието "генерал-лейтенант".

Бригаден генерал Нейко Ненов се предлага за командир на Сухопътните войски и ще бъде удостоен със званието "генерал-майор". Негов заместник ще бъде бригаден генерал Красимир Кънев, който досега ръководеше 61-ва механизирана бригада. Командир на бригадата става полк. Димитър Шивиков, който ще бъде произведен в звание "бригаден генерал".

Като заместник-командващ на Съвместното командване на силите и от военна служба ще бъде освободен контраадмирал Валентин Гагашев, който през м. ноември навършва пределна възраст за притежаваното военно звание. За длъжността е предложен заместник-командирът на ВМС комодор Георги Мотев, който ще бъде удостоен със званието "контраадмирал".

Освободеният от него пост ще бъде зает от комодор Димитър Денев, който в момента е директор на дирекция "Ресурси" в Щаба на Съвместното командване на силите на НАТО в Лисабон.

За освобождаване от длъжност се предлага бригаден генерал Петър Петров - командир на 2-ра механизирана бригада, поради назначаването му в Съюзното командване на силите на НАТО в Брунсум, Холандия. Постът му ще бъде поет от полк. Любчо Тодоров, който ще бъде произведен в звание "бригаден генерал".

Комодор Митко Петев - командир на Военноморската база в Бургас, ще бъде преназначен като командир на Военноморската база, а бригаден генерал Цанко Стойков - командир на 3-та изтребителна авиационна база, ще стане командир на 3-та авиационна база. Преназначенията се правят поради промени в наименованието на длъжностите.

Бригаден генерал Ваньо Славеев ще бъде освободен като командир на 1-ва зенитноракетна бригада поради заличаване на длъжността му в приложението към Указ 85/2012 като изискваща висше офицерско звание.

http://www.otbrana.com/

 
Започна срещата на министрите на отбраната на НАТО в Брюксел
09.10.2012, 14:55

Министърът на отбраната Аню Ангелов Министърът на отбраната Аню Ангелов участва в започналата в Брюксел днес, 9 октомври, среща на министрите на отбраната на страните-членки на НАТО. По време на първото работно заседание на Северноатлантическия съвет във формат министри на отбраната ще бъде обсъден напредъкът в изпълнението на решенията на Алианса от срещите на най-високо равнище в Лисабон и Чикаго.

Очаква се да бъде разгледано постигнатото в рамките на реформите в НАТО и процеса на трансформация. Специално внимание ще бъде отделено на многонационалните подходи и прозрачността на използване на ресурсите, отделяни от съюзниците за развитие на способности. Ще бъдат утвърдени началните стъпки за усъвършенстване на процеса на отбранително планиране на НАТО.

Министрите на отбраната ще заседават и във формат Група за ядрено планиране.

Вечерта срещата ще продължи с работна вечеря, на която министрите ще обсъдят възможностите за по-ефективно използване на ресурсите, които съюзниците отделят за сферата на отбраната в условията на съществуващите бюджетни ограничения.

/MO/

 
Индия ще глоби Русия
09.10.2012, 14:50

Индия има намерение да глоби Русия за задържането на модернизирането на самолетоносача „Викрамадитя”. Въпросът за неустойката, както се очаква, че ще обсъжда на среща на министрите на отбраната на Русия и Индия на 10 октомври 2012 година.

Точният размер на санкциите не е определен, сумата можа да състави 6 милиарда рупи (114,4 милиона долара) – т.е. 5% от стойността на сделката за модернизиране на кораба. Размерът на глобата ще се увеличава за всеки следващ просрочен месец.
 
САЩ приеха на въоръжение есминец тип "Арли Берк"
09.10.2012, 14:25

DDG 112Военноморските сили на САЩ приеха на въоръжение 62-ят есминец тип "Арли Берк". Корабът носи името Майкъл Мерфи – лейтенант от спецподразделенията на американските ВМС, загинал в Афганистан през 2005 година.

Строителството на кораба започна през юни 2010 година в корабостроителницата Bath Iron Works на компанията General Dynamics, като спускането на вода се състоя през май 2011 година.

Есминицът "Майкъл Мерфи" DDG 112 има водоизместимост 9200 тона и е способен да развива скорост над 30 възла. Екипажът му е 380 човека.

Въоръжението включва крилати ракети Tomahawk, зенитни ракети SM-2, торпеда калибър 324 милиметра, артилерийска установка калибър 127 милиметра, а също и 12,7 мм картечници. – Още есминци тип "Арли Берк"

 
Ирак е договорил с Русия оръжия на стойност над 4.2 млрд. долара
09.10.2012, 14:12

Ирак е подписал през последните месеци договори с Русия за закупуването на оръжия на стойност над 4.2 млрд. долара. Това става ясно от оповестен днес документ по време на срещата на иракския премиер Нури ал Малики с руския премиер Дмитрий Медведев, съобщава Ройтерс.

Договорите са били подписани по времена посещенията в Русия на командващия отбраната на Ирак през април, юли и август.

Подробности около договорите не се съобщават.

http://www.focus-news.net/

 
Балканската война на днешния ден преди 100 години
09.10.2012, 12:29

Черноморско крайбрежие. Четата на войводата Михаил Герджиков с бой овладява Иниада. Турската войска отстъпила с гемии и крайцера „Хамидие” на юг към Мидия. Турците продължили да стрелят от борда на корабите, но четниците не отговорят на огъня, заради големия брой жени и деца на гемиите.

10–та погранична дружина овладява Малко Търново.

Четата на подпоручик Димо Аянов остава в Дерекьой.

Бой при Ериклер. 2-ри пехотен Искърски полк, 5-ти пехотен Дунавски полк и 1-ва дружина от 24-ти пехотен Черноморски полк с 6 батареи и един взвод кавалерия в продължение на повече от 6 часа водят сражение срещу 7-ма низамска турска дивизия. Турците отстъпват към Лозенград. Убити и ранени – 2 офицери и 81 войници.

Бой при Ески-Полос. Части от 4-та пехотна Преславска дивизия /7-ми пехотен Преславски полк и 19-ти пехотен Шуменски полк/ водят бой срещу 3-та Афионкарахисарска редифска дивизия. В сражението се включила и 9-та низамска дивизия. Турците били заставени да отстъпят........ Прочети още

 
Хиляда и една лъжи
09.10.2012, 12:08

Наистина е забавно да следи човек езика на медиите, захранвани новинарски от т.нар. Международна общност.

"Турската армия е отговорила на атаката", "Турция отвръща на ударите на Сирия", "Сирия и Турция пак си размениха огън" - така пишат агенциите, пишем и ние, следвайки сленга на актуалната политическа коректност. И си гледаме делничните грижи и сложния бит, без да се замисляме.

Но когато не се замисляш, тези, които ти говорят, започват да те извозват. Извозват те политически, извозват те икономически, извозват те морално; накрая те убеждават, че вината е в тебе. То наистина е така. Само че не тази вина, която ти внушават, а друга. Вината, че ти е по-лесно да се возиш, отколкото да помислиш.

Иначе най-нормалният въпрос при подобни новини е - щом в Сирия управляват такива идиоти, как са се държали толкова време на власт? Не може да са други освен идиоти хора, които при наличието на гражданска война в собствената си страна, при огромните си проблеми с удържане на статуквото и невъзможността за справяне с хуманитарната криза вътре, си позволяват да атакуват съседна страна. При това член на НАТО. При това многократно по-голяма като численост и територия. С неизмеримо по-силна армия........... Прочети още

 
ГЕРБ прави нещо, което откак имаме държава, никой не е правил - противопоставя офицери и войници
09.10.2012, 12:01

Аню АнгеловКонфликтът между министъра на отбраната - генерал от резерва Аню Ангелов, и офицерите от Легия "Раковски" е най-странният, който съм виждал през последните години.

В нормалния свят такъв конфликт не може да съществува. Или поне не бива. Въпреки че има ясни проблеми, поставени от МО, и въпреки че е налице обяснимо напрежение сред офицерския състав, този конфликт не трябваше да вижда бял свят.

А се случва точно обратното - напрежението ескалира всеки ден и в разпалването на огъня се включват министри, военни и дори президентът на страната.

Какво става в армията?.......... Прочети още

 
Подписаха договор за възстановяването на българските L-39 ZA
09.10.2012, 11:40

Л-39На 24 септември българското МО сключи с чешката "АЕРО Водоходи" АД Договор № УД 03-22/24.09.2012 г. за Рамково споразумение за възстановяване на летателната годност на самолети L-39ZA и осигуряване на експлоатацията им.

Според Договорът се предвижда засега да бъдат възстановени 2 плюс 2 броя Л-39, като първите 2 вече са почти готови.

Припомняме че само чешката "Аероводоходи" е подала документи за процедурата за възлагане на обществена поръчка за възстановяване на летателната годност на учебно-тренировъчните самолети L-39 ZA.

Процедурата бе обявена на 22 декември 2011 г., а крайният срок за подаване на документи бе 6 февруари 2012 г. От МО коментираха, че е само една фирма, защото само тя има лиценз.

Дълго време фирмата производител на самолети Л-39 "Аероводоходи", като единствена лицензирана с подписа си за възстановяване не подхождаше сериозно към предложението на българските ВВС. Както се знае България има 4 модернизирани и леко озападнени Л-39 и 2 ремонтирани двигателя за тях. Българските техници са в състояние да сменят двигателите на 2 от самолетите и те ще бъдат в състояние веднага да летят, но е необходим подпис на лицензирана фирма, каквато единствена е "Аероводоходи".

Трябва да се има предвид, че "Аероводоходи" не е ремонтна фирма, а фирмата която бе предназначена за ремонт в старата чехословашка авиоиндустрия бе в град Тренчин, който сега е в рамките на Словакия. Заводът в Пловдив "Терем-Георги Бенковски", чийто консултант е ген. Михов ще бъде само посредник при сделката, а ремонтът ще се извършва от завода в Тренчин, който вероятно е сключил договор с "Аероводоходи" за ползване на неговия лиценз.

Собственост на завода е известният банкер Цветан Василев, на който са поверени и 500 часовите прегледи на "Кугър"-ите и който се стреми към пълен ремонт, логистика и резервни части на тези вертолети.

Учебно-тренировъчен самолет Л-39 е изцяло свързан с обучение на летци за МиГ-29- Като се има предвид състоянието на МиГ-29 в България и отпуснатите едва 2 млн.лв. за ремонт, поддръжка и доставка на резервни части за 2012 г., конкурсът за такова количество Л-39 - 4-6 броя е малко надут. Вероятно 2 до 4 самолета биха били достатъчни.

Изключително важен остава въпросът откъде ВВС ще намери гориво за още 6 реактивни самолета, след като и със сегашните се справя трудно.

Припомняме, че на 8 март м.г. в София се проведе презентация на чешката фирма "Аероводоходи".

Тогава екипът на компанията представи най-новите решения във връзка с възстановяването на летателната годност и удължаването на ресурса на L-39ZA от състава на българските ВВС. – Още за Л-39

http://www.pan.bg/

 
Междуконтиненталните ракети на КНДР
09.10.2012, 10:02

Северна Корея има междуконтинентални балистични ракети, способни да достигат територията на САЩ, каза представител на Държавния комитет по отбрана на КНДР.

Според него, ракетите са разположени по такъв начин, че да поразяват военни обекти не само на Корейския полуостров, но и в Япония и дори в САЩ.

Съгласно данни на южнокорейски медии, създаваната в Северна Корея ракета „Тепходон-2” има далечина на полета над 6700 километра, което й позволява да улучва и някои райони на САЩ. Само че неотдавнашният опит за нейното изстрелване завърши с провал.

 
Египет и Турция с военни маневри до бреговете на Сирия
09.10.2012, 09:55

Военноморските сили на Египет и Турция ще проведат едноседмични военни учения в източната част на Средиземно море, близо до бреговете на Сирия. Това съобщава турският вестник “Хюриет”.

Формално страната-домакин на ученията ще бъде Египет, но Турция е изпратила за своето участие значителни сили: две фрегати, два ракетни катера, един танкер, два десантни кораба, рота на морската пехота, два хеликоптера и подразделение на специалните части. Информация за състава на силите на Египет в ученията не се съобщава.

Очаква се, че ученията с названието “Море на дружбата” ще продължат от 7 до 14 октомври. В хода на маневрите египетските и турските военни ще отработват съвместно маневриране, водене на бойни действия и взаимодействие между корабите на двата флота.

http://www.blitz.bg/

 
Иран и призракът на Карибската ракетна криза
09.10.2012, 09:37

Американски вестници съобщават за блокадата на КубаПрез октомври 1962 г. в продължение на 13 дни цялата планета следи с ужас сериозната криза между двете суперсили на Студената война - САЩ и СССР - заради разполагането на съветски балистични ракети в Куба. Тези събития, както признават основните действащи лица в тях, за малко не разпалват термоядрена война.

Половин век по-късно, след като вече са изписани много страници по темата, все още има съмнения дали Карибската ракетна криза се е превърнала в урок, който да предотврати повторението на подобни събития, или просто още веднъж показва, че хората не спират да правят едни и същи грешки, какъвто изглежда е случаят с иранската ядрена програма.

Онези 13 дни на балансиране на ръба, започнали на 15 октомври 1962 г., и днес се дават като пример, за да се оправдаят решителни действия. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху например само миналия месец на сесията на Общото събрание на ООН спомена покойния американски президент Джон Кенеди, за да поиска от президента Барак Обама да определи “червена линия'’ за Иран.

“Президентът Кенеди прокара червена линия по време на Карибската ракетна криза. Тази червена линия предотврати войната и спомогна за запазването на мира за десетилетия напред”, каза той.

Журналистът Майкъл Добс, който е един от водещите експерти по Карибската ракетна криза, побърза да отбележи, че бившият президент Джордж Буш-младши през 2002 г. също се позова на Кенеди, за да оправдае нуждата от обявяване на война на Ирак на Саддам Хюсеин. Както пише той в книгата си “Една минута до полунощ”, подробен разказ за Карибската ракетна криза - една от “злощастните” последици от тези събития е, че “на нея е започнало да се гледа като на образцов пример за управление на международни кризи”.

Според близкия съветник на Кенеди, Артър Шлезингър-младши, самият президент “се безпокоеше, че хората може да си направят погрешни изводи от събитията - той особено се тревожеше, че хората може да си кажат: с руснаците просто трябва да си твърд и те ще отстъпят”.

Според Филип Бренър, който е експерт по американско-кубинските отношения, тъкмо това е гледището, което е надделяло, отчасти от политически съображения. “Старите уроци се повтарят, защото те са по-удобни за страна като САЩ, особено във време на кандидатпрезидентска кампания”, каза за ДПА Бренър, който е преподавател по международни отношения и история в Американския университет във Вашингтон.

Американското общество все още си вади поуки “от повърхностни филми като “Тринайсет дни” и затова срещу президент, действащ въз основа на правилните изводи, ще се изправи някой като Мит Ромни, който си мисли, че трябва да е по-твърд и от Годзила”, каза Бренър, който е написал няколко книги за Куба и Карибската ракетна криза. За него “правилните изводи” означават преди всичко да се бяга като от чума от използването на думата “криза”.

“Ако започнеш нещо като проблем, можеш да работиш по него и да опиташ най-различни решения, санкции… Но кризата е все едно къщата ти да гори - не свикваш заседание на комисия, за да измислиш какво да правиш. Просто викаш пожарната и гасиш пожара. Това е криза”, каза той.

За Бренър, Обама като че ли се е поучил от “една от най-ужасяващите грешки на Кенеди” по време на събитията отпреди 50 години, а именно определянето на червена линия на 4 септември 1962 г. Тогава той предупреждава, че САЩ няма да позволят СССР да разполага с нападателна мощ в Куба.

“Не трябва да се прокарва червена линия, както иска Нетаняху, защото щом тя бъде прекрачена, доверието към теб ще пострада, ако не отвърнеш на прекрачването на й”, каза Бренър. А последиците от подобен сценарий може и този път да се окажат непредсказуеми.

http://e-vestnik.bg/

 
Съюзът на подводничарите ще чества Никулден и Коледа заедно
09.10.2012, 09:23

Управителният съвет на Съюза на подводничарите в Република България (СПРБ) обявява своето решение за шеста поредна година на 15 декември 2012 г. (събота) от 18:00 ч. в Клуб-ресторанта на Община Варна (бул. „8-ми Приморски полк” 43), да проведе Никулденски и Коледен празник. Присъствието със половинки е наложително, тъй като освен традиционно провежданите конкурси за най-добро вино и най-добра ракия, ще се организират и конкурси за най-добре танцуваща и най-добре пееща двойка.

В програмата още се предвижда музика на живо, томбола и добра кухня от наш майстор-готвач и, разбира се, достатъчно дунавска и черноморска риба, подарена от Големана и Иван Химика. Цена на куверта - 18 лв. Записвания: до 30 ноември при Асен, Коко, Станко, Павката и при дежурния в Клуба на подводничаря (ул. „Райко Жинзифов” 31) всеки понеделник, сряда и петък от 17:00 ч.

/МВ/

 
Надпревара на самолетоносачи в Азия: „Ляонин” и „Викрамадитя”
09.10.2012, 09:04

самолетоносач „Ляонин”, От Китай дойде новината за въвеждане в състава на Военно-морските сили на страната на самолетоносача „Ляонин”, а от Баренцево море – за провеждане на изпитания на индийския самолетоносач „Викрамадитя”. Проектите на корабите бяха създадени още в СССР, но съдбите им се оказаха различни.

Единственият кораб, способен да носи самолети и приет във Военноморските сили на Китай, засега само по название е самолетоносач. Палубният изтребител за него все още е на изпитания. Навремето Пекин беше помолил Русия да му продаде няколко Су-33, но Москва отказа, като сметна, че тази техника може да бъде копирана. Малко по-късно обаче, Украйна продаде на Китай един от прототипите на Су-33: самолета Т-10К.

През 2010 година Китай обяви за приключване на създаването на своя палубен изтребител Shenyang J-15, като изрично изтъкна, че той представлявал модернизирана версия на Shenyang J-11, само че последният е всъщност копие на съветския Су-27.

Защо му е на Китай самолетоносач без самолети? Причината може да се крие в конкуренцията на водещите азиатски страни. Защото едновременно с модернизирането на „Варяг”, получил названието „Ляонин”, на руския завод „Севмаш” се модернизираше кораб от същата класа за Военноморските сили на Индия – бившия съветски самолетоносач „Адмирал Горшков”, който сега се нарича „Викрамадитя”. За особеностите на този проект разказва военният експерт Игор Коротченко:

   - Изискванията на Индия са на предела на възможностите на днешните технологии. Работите по модернизиране на „Адмирал Горшков” до самолетоносача „Викрамадитя” бяха много мащабни, за първи път нашият военнопромишлен комплекс се сблъска с реализиране на един толкова сложен технологически проект. Достатъчно е да се каже, че от стария кораб остана само корпусът. Фактически е построен нов кораб.

За отбелязване е, че за индийския кораб, за разлика от китайския, палубни самолети вече има, и те се произвеждат серийно.

Но по време на морските изпитания на „Викрамадитя” в двигателния блок възникнаха нередности: при три от осем котела се разрушиха от 5 до 10% топло изолиращи елементи. Общата мощност на двигателите беше намалена до ниво 50%, но и в този режим корабът успя да развие скорост 22 възела – т.е. онази скорост, при която вече е разрешено излитането и кацането на самолети. Самолетоносачът ще мине допълнителен ремонт, което обаче отлага сроковете на предаването му на Военноморските сили на Индия – сега той ще стане флагман на флота им идната година.

Китай и Индия планират да строят и други кораби от същата класа. Например, в корабостроителницата на индийския град Кочин от 2006 година в рамките на съвместен руско-индийски проект се строи самолетоносачът „Викрант”. А Китай до 2020 година планира да построи два неатомни самолетоносача, а след това да започне производството и на атомни.

При всички положения, появата в Азия на двата нови големи бойни кораба свидетелства за наличието на промени в морските доктрини на двете най-големи азиатски държави.

http://bulgarian.ruvr.ru/

 

 
Маневри на силите на ОДКС: Русия и съюзници готвят щит срещу "Талибан"
08.10.2012, 18:19

В Казахстан стартираха миротворческите учения на Организацията на договора за колективна сигурност (ОДКС). Представителите на Въоръжените сили на шестте страни – Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия и Таджикистан – ще тренират операции за поддържане на мира и колективната безопасност в региона.

Не случайно южен Казахстан е избран за място на провеждане на маневрите на ОДКС – нарастващата заплаха от излизане на конфликта в Афганистан извън неговите граници, запазващият се риск от етнически конфликти в републики на бившия СССР – всичко това кара Москва да се отнася сериозно към укрепването на военните възможности на ОДКС.

Афганистан се разглежда при това като най-реална заплаха, казва военният експерт Игор Коротченко:

   - Ролята на Организацията на договора за колективна сигурност в момента нараства, имайки предвид явната заплаха от Афганистан в контекста на предстоящото през 2014 година изтегляне от там на коалиционните сили начело със САЩ. Очаква се след това да станат съществени и драматични промени както в самия Афганистан, така и на постсъветското пространство. Възможен е т.н. „износ” на ислямския екстремизъм от афганистанска територия и пренасяне на бойните действия от "Талибан" и други радикални екстремистки групировки от типа на "Ал Кайда" на територията на бивши средноазиатски републики на СССР.

Днес военната заплаха от Средна Азия се признава за най-актуална за Русия, казва военният експерт Константин Богданов:

   - Работата е там, че руските военни сериозно възприемат Централна Азия като основен регион, в който Русия в близките години може да получи чисто военни заплахи. При това както от партизанско-терористичен, екстремистки, така и, доколкото може да се съди, доста мащабна война. Във връзка с това, укрепването и развитието на военната съставляваща на блока Организацията на договора за колективна сигурност, в това число и членките му от Централна Азия, са безусловен приоритет.

Съвместните учения позволяват да се съгласува военната подготовка на армиите на партньорите на Русия по ОДКС, но сериозното повишаване на бойната им готовност е възможно само чрез коренното им превъоръжаване, снабдяването им с модерна военна техника. И през близкото десетилетие главен въпрос ще е – по какъв начин и за чия сметка ще става това превъоръжаване.

http://bulgarian.ruvr.ru/

 
Руски наблюдатели в небето на САЩ, британци в Русия
08.10.2012, 17:28

Тази седмица британски военни инспектори извършват наблюдателен полет над територията на Русия. Аналогична руска мисия до 22 октомври ще осъществи два полета в САЩ. Тези мероприятия се провеждат в рамките на международния Договор за открито небе.

Този договор, сключен през 1992 година в Хелзинки, наброява в момента 34 членки. Целта му е укрепването на взаимното разбирателство и доверието. Наблюдателни полети се извършват над територията на държави от Европа, в Русия, САЩ и Канада. Режимът на отвореното небе позволява на партньорите да фиксират от въздуха необходимите обекти, обяснява военният експерт Виктор Баранец:

   - Преди всичко, разбира се, това се отнася до обекти на стратегическите ядрени сили и силите с общо предназначение. Договорът за открито небе регламентира буквално всичко: и типа на самолета, и апаратурата на него. Това се прави за да сме уверени, че нито една страна не увеличава някакви видове оръжия, особено ядрени. Освен това, че декларираният от страната план за разполагане на оръжия в един или друг регион отговаря на действителността. Това създава определена прозрачност в света и укрепва доверието между страните.

Британците ще извършат полет над територията на Русия със самолет на шведската фирма SAAB. Той не е предназначен за използване на оръжия, а бордовата му апаратура е минала международно сертифициране. Същото се отнася и към руския самолет Ту-154, който ще извърши два полета в небето на САЩ, казва военният експерт Виктор Литовкин:

   - За отбелязване е, че в самолета, който извършва полет над територията на САЩ, е задължително присъствието и на американски военни, които контролират спазването на уговорените условия. Също и когато шведски, френски, немски или американски самолет лети над Русия, на него има руски военни, които проверяват, дали самолетът не се е отклонил надясно или наляво, и спазва ли маршрута.

Експерти отбелязват, че в бъдеще се предвижда възможността от разпространяване на режима за отвореното небе и на нови области, например, опазването на околната среда.

 
Индийски ескадрили със Су-30МКИ
08.10.2012, 17:12

Су-30МКИNo.2 Squadron "Winged Arrows" Tezpur  june 2009     

No.8 Squadron  "Eight Pursoots" Bareilly        

No.15 Squadron  "Flying Lances"      

No.20 Squadron "Lightnings" Lohegaon in Pune          

No.24 Squadron "Hawks" Bareilly       

No.30 Squadron "Rhinos" Lohegaon in Pune       

No.31 Squadron "Lions" Jodhpur, Rajasthan

No.45 Squadron  "Flying Daggers"

No.102 Squadron "Trisonics" Chabua

No.220 Squadron "Desert Tigers" Halwara Punjab

Следващи Су-30МКИ, вероятно ще постъпят в::

No.(221)?! Squadron Halwara Punjab

No. XX Squadron Lohegaon in Pune 

No. XX Squadron Jodhpur, Rajasthan

Неофициална информация гласи, че Индия има вече над 206 самолета Су-30МКИ, от които около 200 са предадени на IAF.  На 1 април 2014 година производството трябва да е приключило, а до 1 октомври 2014 година всичките 230 самолета трябва да са във ВВС. Сега самолети има в 6 бази Lohegaon, Bareilly, Tezpur, Jodhpur, Chabua и Halwara. Не са обявени плановете за разполагане, но по логичен път схемата е ясна. Шест бази с по две ескадрили и една учебна в Lohegaon до град Pune.

http://aeronews.alle.bg/

 
Министърът на отбраната Аню Ангелов ще участва в среща на министрите на отбраната на страните-членки на НАТО
08.10.2012, 16:44

Министърът на отбраната Аню Ангелов Министърът на отбраната на Република България Аню Ангелов ще участва в среща на министрите на отбраната на страните-членки на НАТО, която ще се проведе на 9 и 10 октомври в Брюксел. В рамките на двудневната среща ще се проведат заседания, касаещи операциите KFOR и ISAF.

Министър Ангелов ще вземе участие и в заседание на Северноатлантическия съвет във формат министри на отбраната, на което ще бъдат обсъдени многонационалните проекти и усъвършенстването на процеса на отбранително планиране на НАТО, балансът между ресурси и способности и пакетът отбранителни способности на Алианса.

http://www.mod.bg/

 
Началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов заминава на официално посещение в Хашимитско кралство Йордания
08.10.2012, 16:40

генерал Симеон Симеонов Началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов заминава утре, 9 октомври, за Хашимитско кралство Йордания.

По покана на председателя на Обединения щаб на Йорданските въоръжени сили генерал Машал Ал-Забен, генерал Сименов ще проведе разговори в Генералния щаб на Хашимитско кралство Йордания.

Ще бъдат обсъдени състоянието и перспективите на двустранното военнотехническо сътрудничество между Българската армия и Йорданските въоръжени сили и ще бъдат разгледани възможностите за неговото разширяване.

По време на визитата си генерал Симеонов ще посети командването и тренировъчния център на Силите за специални операции.

http://www.mod.bg/

 
Фрегата „Верни” пристигна във военноморска база „Суда“
08.10.2012, 16:37

Фрегата „Верни” Фрегата „Верни“, с командир капитан ІІ ранг Галин Манев, пристигна вчера, 7 октомври, във военноморска база „Суда“, остров Крит, Гърция, където се намира учебният център на НАТО за контрол на корабоплаването.

От днес, 8 октомври, ще се проведе курс за сертифициране с групата за проверка на кораби. След това фрегатата „Верни“ ще се включи в операцията на НАТО “Active Endeavour“.

http://www.mod.bg/

 
Френските ВВС с нов командващ генерал Дьони Мерсие
08.10.2012, 16:12

Генерал Дьони МерсиеС решение на Министерски съвет на Франция, от 1 август 2012 г., генерал Дьони Мерсие, шеф от 2010 г. на военния кабинет на френския министър на отбраната Жан-Ив льо Дриан, е назначен на длъжността командващ на главния щаб на ВВС или СЕМАА (Chef d'etat-major de l'Armee de l’Air). Той пое официално поста и функциите си на 17 септември от генерал Жан-Пол Паломерос (командващ ВВС на Франция от 25 август 2009 г.), който ще бъде номиниран от НАТО на поста командващ на Висшето обединено командване-Трансформации (SAC-T). На този пост генерал Паломерос ще замени генерал Стефан Абриал (също бивш командващ на френските ВВС). SAC-T се намира във Норфолк и е едното от двете ключови командвания на НАТО.

Генерал Дьони Мерсие (Denis Mercier) е роден на 4 октомври 1959 г. и вече е на 53 години. Постъпва във военновъздушното училище на 3 септември 1979 г., което завършва през 1983 г. със специалност пилот-изтребител. Кариерата му във ВВС започва като пилот на Mirage F1C през 1983 г. в изтребителна авиоескадрила ЕС 1/5 “Vendеe” от 5-и иап в Оранж. През 1987 г. получава квалификация командир на звено и започва преподготовка на изтребител Mirage 2000C RDM в авиоескадрилата ЕС 3/2 “Alsace” в Дижон. През 1988 г. поема длъжността командир на авиоескадрилата ЕС 2/5 “Ile de France”. От 1991 г. командва авиоескадрилата ЕС 1/12 “Cambrеsis” с изтребители Mirage 2000C RDI на авиобазата в Камбре. През 1994 г. е назначен в отдел “Човешки ресурси” на тактическата авиация в Мец, а през 1997 г. е в отдела “Оперативно планиране” към генералния щаб на НАТО в Крей. През 1999 г. е назначен в главния щаб на Северното командване на НАТО в Брюнсум, Холандия.

От 2002 г. е командир на авиобаза ВА 112 “Marin la Meslеe” в Ренз, а две години по-късно от 2004 г., е заместник, после и шеф на бюро “Планиране” в главния щаб на ВВС в Париж. От 2008 г. командва военновъздушното училище в Салон дьо Прованс. От 2010 г. шеф на военния кабинет на министъра на отбраната в Париж.

На 1 февруари 2011 г. е произведен в звание генерал-майор. Кавалер на “Ордена на Почетния легион” и на френския “Орден за заслуги”.

/Максим Генов, сп. КРИЛЕ/

 
"Мистралите" ще пътуват за Владивосток
08.10.2012, 15:58

хеликоптероносач "Мистрал" Първите два френски хеликоптероносача "Мистрал" трябва да бъдат предоставени на Русия през 2014 и 2015 година. "Мистрал" не са просто носители на бойни въздушни машини, но и инструмент за решаване на локални конфликти.

Те обединяват Военновъздушни сили (в руска комплектация това са 8 хеликоптера „Алигатор” К52К и 7 военнотранспортни К29), морски десант до 450 души и 13 съвременни танка или 70 бойни разузнавателни машини на пехотата. За отбелязване е, че французите предават на руснаците технологията за строителство на кораби, в това число информационно-управляваща служба и бордово радиоелектронно оборудване. Именно електронните устройства на "Мистрал" ще дадат възможност за ефикасно управление на разположените там групи различни войски, ще позволят корабът да се интегрира в схемата за действие на многобройния флот. С други думи, "Мистрал" са способни да работят еднакво добре и самостоятелно, и като част от единна групировка в режим максимално синхронизиране на действията с други кораби. След предаването на Русия на двата първи "Мистрал", останалите два ще бъдат построени по лиценз от руската страна на балтийски корабостроителници, което ще позволи да се получи пълен пакет ноу-хау по новите технологии.

За място на дислокация на идващите от Франция кораби е избран Владивосток. Ето как военният експерт и бивш военен наблюдател на вестник „Фигаро” Филип Миго коментира това решение на руското командване:

   - Мисля, че основна задача на тези кораби, след тяхното идване във Владивосток, е да укрепят влиянието на Русия в Далечния Изток. Разбира се, това са военни кораби, но въоръжението им е слабо, защото тяхна задача е да затвърдят присъствието и суверенитета на Русия в този регион. Сигурен съм, че руските кораби "Мистрал" няма да имат за задача да противодействат на Седми флот на САЩ. Но ще са нещо като сигнал за Япония относно позициите на Русия по Курилските острови, или демонстрация на своето знаме на Китай, току-що пуснал на вода първия си самолетоносач. Руснаците подчертават, че руските земи ще си останат руски.

Сега има много разговори за пренасяне на центъра на тежестта на световната икономика в Азия. Може ли да се смята, че изпращането от Москва на новите кораби в този регион е показател на промяната на руския геополитически курс с наблягане в полза на Тихоокеанската част на страната? Ето как отговаря Филип Миго:

   - От гледна точка на разума, последната среща на високо равнище на АТИС във Владивосток показа, че настоява за пренасяне на центъра на тежестта в Азиатско-тихоокеански регион. Но, да си кажа честно, лично аз смятам Русия за европейска страна и се надявам, че това ново центриране на руските интереси не означава загуба на интереса на Русия към Европа заради някои груби действия, предприети от Европейския съюз по отношение на Русия. Защото има и други възможности за взаимодействие на Европа и Русия. Надявам се, че Русия няма окончателно да се обърне с лице на Изток, което ще е доста тъжно, както за нас, така и за нея.

http://bulgarian.ruvr.ru/

 

Сравнение на армиите на Турция и Сирия

 
Тайнственият "Проект 1794"
08.10.2012, 12:33

Засега официално извънземни същества не съществуват, но летящи чинии по всичко изглежда, че има. Тези дни Националният архив на САЩ публикува схеми, чертежи и други подробности около засекретен военен проект от петдесетте години на миналия век, под името "Проект 1794". Както пише "А1.он", той е имал за цел изграждането на свръхзвукови летящи чинии.

Анализът на цялостната документация по този проект, който доскоро се е водил с гриф "Строго секретно" показва, че авиацията на САЩ съвместно с една канадска компания, която вече не съществува, са имали договор за изграждането на летателен апарат, който не прилича на нито един познат дотогава самолет или вертолет. Съдейки по материалите, "Проект 1794" е преминал през всички етапи на развитие, като се е стигнало дори до изграждането на прототип.

В меморандум от 1956 г. се посочва, че летящата чиния е трябвало да лети на височина по-голяма от 30 000 метра, като максималната й скорост е трябвало да бъде 1000 морски мили.

Според специалисти, ако тези планове се били реализирали, то тогава би могло да бъде създаден прототип на летяща чиния, която да излита и да каца вертикално.

Съдейки по наличната документация, цената на прототипа се оценява на 26,6 милиона долара, което за днешните условия не е голяма сума за подобен проект.

http://www.klassa.bg/

 
Честват 100 години Втора Българска армия
08.10.2012, 12:01

Генерал Никола Иванов, командващ Втора армия през Балканската война.В Пловдив днес ще бъде отбелязана 100-годишнината от създаването на Втора Българска армия. Очаква се учасите в тържеството да вземе началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов.

Програмата

В 15.30 ч. - с църковна и военна церемонии ще бъдат почетени загиналите във войните. Граждани и представители на различните институции ще имат възможност положат венци и цветя на Паметника на загиналите в Балканските войни, в Двора на Дома за деца, лишени от родителски грижи "Княгиня Мария Луиза" (ул. "Проф. д-р Асен Златаров" 29).

В 17.00 ч - по време на Тържественото събрание - концерт, в голямата зала на Гарнизонния Военен Клуб в Пловдив ще бъдат удостоени с юбилейни плакети за 100 годишнината бивши командващи на Втора българска армия, Втори армейски корпус и Корпус тактическа авиация през годините, както и настоящи командири на съединения от пловдивския гарнизон.

По време на тържествената вечерна проверка - заря пред Военния клуб в 19.30 ч. строя на военнослужещите от поделенията на пловдивския гарнизон ще приеме началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов.

http://www.otbrana.com/

 
Аню Ангелов: Засега договорихме 9 процента по-високи военни заплати
08.10.2012, 09:07

Аню АнгеловСлед 30 срещи и разговори с финансовия министър Симеон Дянков и две с премиера Бойко Борисов стигнахме до единодушното становище заплатите на военнослужещите да бъдат увеличени с 9 процента. Това каза министърът на отбраната Аню Ангелов тази сутрин по БНР. В оставащите два дни – на 10 октомври правителството се очаква да гледа проектобюджета, премиерът и финансовият министър щели да търсят резерви за още 1 процент. Аню Ангелов е оптимист, че все пак ще се стигне до 10 на сто увеличение, което е по-скоро покриване на тригодишната инфлация за трите години управление на ГЕРБ.

Парите ще дойдат от икономии в бюджета на МО и увеличаване на фонд „Работна заплата”. За цивилните служители по трудово правоотношение заплатите щели да скочат със 7 процента, каза министърът. Според него промените в режима за пенсиониране на военнослужещите, т.е. въвеждането на възраст, ще засегне 1300 души от Въоръжените сили, които са натрупали необходимия 27-годишен осигурителен стаж за придобиване право на пенсия..

Бюджетът за отбрана през следващата година не се променя и военнослужещите се заблуждават, че ще има увеличение на заплатите, каза по същото време по НТВ бившият министър на отбраната Николай Цонев. Той смята, че неправилното разпределение на бюджета е причина за липсата на увеличение на военните заплати през тези три години. Когато бях министър на отбраната, каза той, не съм поискал нито стотинка от бюджета и на базата на оптимизацията на разходите повишихме заплатите с 60 но сто.

Според Аню Ангелов Николай Цонев е оставил следващото правителство да плаща задължения и за това е повишил заплатите на военните. Министърът обаче не е съгласен с проекта на бюджет за отбрана през 2013 г., който е качен на страницата на финансовото министерство. В интервю по TV7 Аню Ангелов уточни, че половината от необходимите средства за увеличение на заплатите трябва да  дойдат от икономии в самото министерство, а другите 50 процента от очаквано увеличение на фонд „Работна заплата” в проектобюджета. Той обеща утре да съобщи окончателните резултати от преговорите.

http://www.otbrana.com, Спирдон Спирдонов

 
Афганистан е заплашен от криза след изтеглянето на натовските сили, сочат експерти
08.10.2012, 08:57

През 2014 г., след изтеглянето на международните войски от страната, Афганистан може да очаква тежка политическа криза, която да доведе до падането на настоящите власти в страната. Това предупреждение се съдържа в доклад на Международната кризисна група, която се базира в Брюксел. Документът е обнародван на 11-тата годишнина от началото на операцията на САЩ и техните съюзници срещу режима на талибаните в Афганистан, предаде радио „Свобода”.

Един от главните рискове според авторите на доклада е липсата на готовност на афганистанската армия и полицията да поемат контрола върху страната след изтеглянето на силите на НАТО. Освен това в изследването рязко се критикува президентът на Афганистан Хамид Карзай, който е обвинен в неспособност да осигури провеждането на честни избори и в стимулиране на корупцията.

Афганистанските талибани, които преди 11 г. бяха отстранени от власт, вчера заявиха, че са постигнали „победа” във войната със САЩ и днешните власти в страната. В тяхното изявление се подчертава, че международните войски „напускат Афганистан с позор и унижение”.

http://www.focus-news.net/

 
НОАК ще получи 24 хеликоптера Z-10 и Z-19
08.10.2012, 08:03

Z-10

До края на годината Changhe Aircraft Industries Corporation (CAIC) в Jingdezhen (провинция Цзянси) ще достави още хеликоптери Z-10.

Първите 12 машини в края на 2010 година получи 6-та ескадрила от 5-та хеликоптерна бригада на 1-ва армия, базирана Нанкин, а вторите 12 машини в края на 2011 година  6-та ескадрила от 8-та хеликоптерна бригада на 38-ма армия, базирана Баодин, провинция Хебей

Сега ще бъдат доставени хеликоптери на Z-10 на 6-та ескадрила от 7-та хеликоптерна бригада на 26-та армия, базирана в Ляочене, провинция Шанедун.

Harbin Aircraft Manufacturing Corporation предаде на 5-та ескадрила от 8-та хеликоптерна бригада по-рано 12 хеликоптера Z-19, а до края на годината още 12 машини на 5-та ескадрила от 7-та хеликоптерна бригада.

Коментар:

Русия също ще достави от новите вертолети Ми-171Е най-малко 8 машини. Те ще имат транспортни функции и вероятно ще постъпят в района на Тибет.

 

http://aeronews.alle.bg/

 

 
До 2020 Русия решава "проблема" с американската ПРО
07.10.2012, 22:42

Руската програма за въоръжаване до 2020 година ще реши проблема с американската ПРО в Европа, заявява военният министър на Русия Анатолий Сердюков, цитиран от Новости.

По думите му Министерството на отбраната внимателно следи какво правят „колегите от другите страни" и разбира накъде се движат.

Сердюков отбелязва, че Русия притежава такива военни разработки, които могат да охладят желанията на всеки евентуален противник.

Ние сме спокойни, защото силите ни за ядрена защита се намират на едно много добро равнище, притежавайки сериозни разработки в направление оръжия с висока точност, заявява военният министър.

Според държавната програма за въоръжаване, която е на стойност 20 трилиона рубли, до 2020 година частта на новите образци оръжия в армията трябва да не по-малко от 70 процента, а останалите системи да са минали през сериозна модернизация, коментира още Сердюков.

През идното десетилетие на въоръжение ще постъпят над 400 съвременни междуконтинентални балистични ракети със земно и водно базиране, 20 многоцелеви подводници, над 50 бойни кораба, 100 космически апарата с военно предназначение, над 600 самолета, включително изтребители от пето поколение, над 1000 вертолета, 28 полкови комплекта от зенитната ракетна система С-400 и т.н., информира още Сердюков.

http://news.ibox.bg/

 
Защо Дянков иска само в МО да се въведе възраст за пенсиониране?
07.10.2012, 19:00

 Полковник от запаса доцент Николай ГеоргиевИзключително объркано поведение не само на министър Дянков, а и на премиера Борисов и президента Плевнелиев. Нали само преди седмица пуснаха за обсъждане проекти на закони за специалните служби, в които за ДАР и НСО е записано, че отпуските им са 30+10 работни дни и че получават по 20 заплати при пенсиониране. Записано е, че военните в НСО се пенсионират като военните в МО (27 год. служба без възраст)?

Защо Дянков иска само от МО да се въведе възрастта? Защо не е поставил този въпрос при обсъжданията на законите за специалните служби, а се изживява като ревизор и одитор на МО и МВР? Защо президентът не го попита как така при обсъжданията на Съвета при него тези въпроси не са се поставили? Не си ли дава сметка, че ако предложената промяна за възрастта и отпуските се приемат ще се появят две категории военнослужещи - в МО и в НСО?

И много други въпроси. Налага се впечатлението, че ГЕРБ няма ясна политика и просто г-н Дянков иска да му "угоди".

http://www.otbrana.com, доцент Николай Георгиев

 
3500 военни се отказват от квартирни пари заради гузна съвест
07.10.2012, 14:45

полк. Емил АнгеловБлизо 3500 военни от района на военната прокуратура в Пловдив, който включва 6 области, доброволно са се отказали да получават средства от бюджета на Министерството на отбраната (МО) за квартири. Това съобщи пред Дарик военноокръжният прокурор полковник Емил Ангелов.

„Смятам, че повечето от отказалите се са вземали неправомерно пари и са с гузна съвет", добави обвинителят.

По думите му през 2008-а в казармите в 6-те области са били картотекирани 5838 униформени, които са подали декларации, че живеят под наем. След масовите проверки на военна прокуратура по поделенията и десетките образувани дела за далавери с квартирните пари в края на 2011-а картотекираните са се стопили на 2395 души.

По този начин на МО са спестени над 5 милиона лева.

Военните, които са били осъдени за измама с наемите, са върнали на Министерството на отбраната 814 455 лева.

В хазната са постъпили и 175 300 лева от глоби.

„На държавата са възстановени над 6 милиона лева от октомври 2009-а до края на 2011-а, колкото струва един хеликоптер Ми", обобщи полк. Емил Ангелов.

/Дарик радио/

 
Напрежението в Българската армия е оценка за политиката на ГЕРБ
07.10.2012, 13:34

Оценявайки правените от силовите ведомства реформи и тяхната целесъобразност, министър Дянков си присвоява функциите на Министерския съвет, на Върховния главнокомандващ и на редица консултативни органи, заяви о.з. полк. доц. дтн Николай Георгиев в интервю за Илиана Беновска, Радио К2.

Депозираният в Министерството на финансите проектобюджет за следващата година съдържа размера на Фонд „Работна заплата", на парите за учения, за придобиване на ново въоръжение и т.н. В смисъла на възприетия в Министерството на отбраната програмен модел, разговорът, който се опитва да започне финансовият министър, трябваше вече да е приключил, напомни Николай Георгиев и допълни: „Увеличаването на заплатите на военнослужещите би довело, в най-добрия случай, до известно компенсиране на инфлацията, натрупана през трите години, през които заплатите на служителите в БА бяха замразени. Професията на военнослужещите е не само изключително натоварена и рискова, но и затворена - огромното мнозинство от военнослужещите нямат възможност да използват професионалните качества, добити в хода на тяхната служба, в цивилния живот. Когато се поставя въпросът за пенсионирането на военнослужещите след 27 години служба, 2/3 от които на действителна служба, не бива да се забравя, че реализирането на достойна позиция в гражданския живот е изключително трудно".......... Прочети още

 
Индия проведе успешни изпитания на свръхзвуковата ракета „БраМос”
07.10.2012, 13:08

Военноморските сили на Индия проведоха успешни изпитания на свръхзвуковата ракета с морско базиране „БраМос”, която е съвместно производство на Индия и Русия. Това съобщи представителят на компанията „БраМос Еърспейс” Правин Патхак, цитиран от ИТАР-ТАСС.

Пускът на ракетата се състоя от фрегатата „Тег”, която е построена за индийския военноморски флот в Калининградския корабостроителен завод „Янтар”.

Ракетата „БраМос”, която се произвежда от съвместната руско-индийска компания „БраМос Еърспейс”, може да атакува цели на разстояние до 290 км летейки на височина 10 метра над земната повърхност.

„БраМос” вече е на въоръжение в сухопътните войски на Индия, с нея са въоръжени също така кораби на военноморския флот на страната. В стадий на разработка са модификациите на тази ракета с авиационно и подводно базиране. – Още ракети „БраМос”

http://www.focus-news.net/

 
Судански военен самолет се разби, има загинали
07.10.2012, 13:01

Судански военнотранспортен самолет се разби в околностите на столицата Хартум, при което има загинали, съобщи армията на страната, цитирана от АФП.

Пилотът информира летището, че има проблем с един от двигателите, след което самолетът Ан-12 се разби западно от Джебел Аулия, съобщи говорителят на суданската армия Сауарми Халед Саад.

„Засега няма официална информация за броя на жертвите, но по предварителни данни са загинали 17 военнослужещи и четирима са ранени”, уточни източникът и допълни, че причината за инцидента е техническа неизправност.

http://www.focus-news.net/

 
Южна Корея ще увеличи обсега на своите балистични ракети
07.10.2012, 12:57

Сеул обяви, че е постигната договореност със САЩ за почти тройно увеличаване обсега на южнокорейските ракетни системи, за да покриват цялата територия на Северна Корея, предаде радио „Гласът на Америка”.

Властите в Сеул посочиха, че новият договор позволява на Южна Корея да увеличи максималния обсег на своите балистични ракети от 300 на 800 километра. Вашингтон засега не коментира изявленията на южнокорейското ръководство.

Високопоставеният представител на южнокорейския президент Чун Юн-У уточни, че основната цел на това решение е да възпре севернокорейските военни провокации. Увеличаването на обсега със сигурност ще предизвика остра реакция от страна на Северна Корея, която вече разполага с ракетни възможности за достигане на цялата територия на Южна Корея, както и други страни в региона.

http://www.focus-news.net/

 
МиГ-21 с последно шоу над Графа
07.10.2012, 09:09

MiG-21Изтребителите МиГ-21 се пенсионират. Машините летяха за последно вчера по време на авиошоуто в база Граф Игнатиево. Това е страхотен боен самолет, но догодина навършва 50 години, откакто е на въоръжение в българските ВВС, обясни по време на небесните атракции шефът на ВВС ген. Симеон Симеонов.

Той бе сред гостите по време на шоуто в авиобазата край Пловдив, което се проведе за празника на Военновъздушните сили и 100-годишнината от първия боен полет. За демонстрациите в деня на отворените полети в базата се събраха повече от 8000 граждани.

Те наблюдаваха небесното шоу, в което най-добрите родни пилоти демонстрираха уменията си. Ми-17 откри полетите в летателния ден, носейки националния флаг на България. Скокове на спасители парашутисти, операция по гасене на пожар с вертолета и спасяване на ранени бе само малка част от показното. Най-много овации събра спасителен вертолет, който спусна четирима парашутисти по способа "бързо въже" от височина 10 метра. – Още за МиГ-21

http://paper.standartnews.com/

 
Курсантите от „Випуск 2017″ на ВВМУ положиха военна клетва
07.10.2012, 08:55

Вчера се проведен ритуал за полагане на военна клетва от курсантите на “Випуск 2017 година” на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”. Клетва положиха 18 курсанти, от които 14 момчета и 4 момичета .

Строят на курсантските роти прие началникът на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров кап. I ранг професор доктор на науките Боян Медникаров.

В словото си пред младите курсанти и многобройните гости на тържеството той подчерта особеното значение на военната клетва в живота на бъдещите офицери.

Поздравления към положилите военна клетва курсанти поднесоха заместник-началникът на отбраната вицеадмирал Пламен Манушев, Варненският и Великопреславски митрополит Кирил и майката на курсант Ангелина Ангелова – Людмила Ангелова.

От името на положилите военна клетва слово прочете младият курсант Трифон Терзиев.

Тържественият ритуал завърши с преминаване на курсантите и Представителният духов оркестър на ВМС в тържествен марш пред официалните лица и гостите на тържеството.

На тържественият обяд по случай полагането на военна клетва от курсантите – първокурсници, началникът на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров“ кап. I ранг професор доктор на науките Боян Медникаров им благодари за положените старания през време на началната подготовка, пожела им успех в усвояване на трудната професия на офицер от ВМС, а също така приятно прекарване на първата отпуска в тяхната военна служба. – Още за ВВМУ

http://www.maritime.port.bg/

 
Русия-САЩ - новият шпионски скандал
07.10.2012, 08:47

Задържаният за шпионаж Александър Фишченко. Снимка: от тв екранаВ САЩ се разгаря нов шпионски скандал с участие на руски граждани. Обвинения са повдигнати на 11 бизнесмени, загдето уж доставяли в Русия микросхеми и високотехнологични изделия. Руското Външно министерство заяви, че става дума само за криминални обвинения.

Обвиненията на прокуратурата в САЩ към руските граждани нямат никаква връзка с разузнавателна дейност, съобщи вчера пред журналисти руският заместник министър на външните работи Сергей Рябков. “Доколкото знаем, повдигнатите обвинения засягат неколцина граждани на Руската федерация. Според информацията, която получихме от американската страна, обвиненията са криминални и не се отнасят до каквато и да било разузнавателна дейност”, каза той.

В края на септември федералният съд в Източния окръг на Ню Йорк в Бруклин тайно образува наказателно дело срещу 11 души от бившия Съветски съюз и две компании, обвинени, че незаконно са изнесли в Русия електроника с военно предназначение на стойност 50 милиона долара. Властите в САЩ съобщиха това след ареста на осмина обвиняеми във вторник вечерта и в сряда сутринта. Издирват се още трима - служители от компаниите “Апекс” и “Атрилор” със седалища в Москва. – Прочети още

 

 
ВВС и ВМС на Китай или Самолетите на НОАК
06.10.2012, 17:21

Първият J-8II, няма информация, но се предполага, че снимката е правена около 1990 годинаДоставени на НОАК до 1 януари 2011 (2012) година (най-старите са 38 броя Су-27СК и 12 броя Су-27УБК произведени от 1991 до 1999 година, другите са произведени или модернизирани след 2000 година с изключение на неустановено количество J-8): Су-27СК 38 броя, Су-27УБК 40 броя, Су-30МКК 76 броя, Су-30МК2 24 броя за ВМС, J-7 330 броя (т тях 290 J-7 и 40 JJ-7 произведени или модернизирани от 1997 до 2006 г.), JH-7 216 броя (от тях във ВМС 72), J-8 264 броя (от тях във ВМС 48), J-10 240 броя (от тях във ВМС 48), J-11А 95 комплекта сглобени в Китай, J-11В 120 броя (от тях 24 във ВМС), J-16 24 броя (от тях 12 във ВМС) или общо 1467 машини, ако изключим J-7, които са 330 остават около 1137 машини.

От тях има данни за загубени около 50 самолета след 1991 година от тези, който са въоръжение без J-7. Остават най-много 1087 машини.

Освен това в Китай има и следните опитни, които се ползват от производителя и НОАК: J-7 16 броя (бордове 7хх червени), JH-7 10 броя (бордове 81х червени), J-8 16 броя (бордове 80х  и 82х червени), J-10 10 броя, J-11А 10 броя, J-11В 6 броя, FC-1 6 броя (бордове 0х), J-15 6 броя + един прототип (бордове 15хх червени), J-16 6 броя +2 прототипа (бордове 16хх червени), J- 20 2 броя – прототипи (бордове 2001 и 2002).

Ако изключим J-7 и J- 20 първите, като остарели, а вторите като опитни образци, остават около 70. От тях има данни за 14 загубени или остават 56 прототипа.

Ако към бойните 1087 прибавим и 56 прототипа стават 1143 самолета.

Или към началото на тази година НОАК е имала около 879 модерни самолета произведени след 2001 година, с изключение на около 50 Су-27СК/УБК(от 1991 до 1999 година), около 264 J-8, около 330 J-7 и неизвестно количество JH-7 (в серийно производство от 1992 година), които също са модернизирани или произведени след 2001 година.

През 2012 година се очаква да бъдат доставени на НОАК: J-10 24 броя, J-11В 24 броя, J-15 най-малко 12 броя, J-16 24 броя или около 84 самолета на обща стойност около 3 милиарда долара.

Това са минималните предполагаеми доставки. Възможно е количествата да са по-големи. Ако се съди по двигателите, може би ще бъдат произведени още около 30 самолета.

Както се досещате официални данни за това няма.

Забележка:

Към всички цифри трябва да се отнасяме критично. Възможно е това да са минималните количества. Вероятно има още JH-7 и J-8 в по-големи количества. За другите модели, разликата може да бъде в рамките на 10-20 броя повече.

Към 2010 година в Китай са произведени около 24 J-8, 60 J-8A, 108 J-8B, 36 J-8D, 12 J-8E, 24 J-8F, 48 J-8H, 24 JZ-8, 24 JZ-8F или общо около 360 машини във ВВС.

Във ВМС е имало 48 J-8I/J-8F/J-8B/J-8D всички произведени след 1995 година..

Данните са от "The Military Balance 2010" на Hacket, James, ed. (2010),

Тенденцията е да бъдат извадени от употреба всички машини произведени преди 2001 година. Самолетът се произвежда серийно от 1980 година. Първите години са доставяни по 6 самолета годишно. След това по 12 броя, а през 2006 година, когато се смята, че е прекратено производството е достигнат темп от 24 самолета годишно.

Първите самолети 24 J-8 и 60 J-8I (J-8A) са снети от въоръжение. Те са произведени между 1980 и 1990 година. Около 1984 година започва да се разработва J-8II (J-8B). Ясно се вижда влиянието върху конструкцията на „F-4 Phantom“ и Су-15. През 1990 година първите J-8 започват да се модернизират, а започват да се произвеждат само J-8II (J-8B). От него са доставени повече от 100 броя. Според договор със САЩ е трябвало около 55 самолета от тях, да бъдат преоборудвани по програма Peace Pearl  за 502 милиона долара с американски радар, бордови системи и други. За целта два самолета са доставени в САЩ през 1986/7 година, заедно с китайски копия на МиГ-21 и други самолети. След доработка са върнати в Китай, където започват изпитания на 2-та прототипа J-8II (J-8B) (бордове 0001 и 0002 червени). Програмата е прекратена през 1989 година след ембаргото за събитията на Tiananmen Square.

Заключение

С две думи сериозен потенциал и само САЩ могат да кажат, че имат повече нови машини от Китай.

Допълнение

Разполагахме и с по-сериозна база от данни за по-точното разпределение по полкове на самолетите с бордовите номера. За съжаление тя вече е невалидна, защото започна преминаването към бригадна организация.

Загуби

На 14 октомври 2011 година по време на демонстрация пада JH-7A (борд 814 червен опитен образец) близо Neifu Airport. Единият пилот загива, а другият успешно катапултира.

На 15 януари 2011 година близо до Foshan Airport пада Shenyang J-8II (борд 21107) принадлежащ на 9-та дивизия.

На 22 април 2011 година в провинция Hunan, пада  Chengdu J-10, принадлежащ 25-ти полк на 9-та дивизия. Единият пилот загива, а другия успешно катапултира.

На 15 април 2010 година в провинция Zhejiang пада Су-30МК2 от ескадрила "Sea Eagles" на полк от  4-та дивизия на ВМС. Двамата пилоти загиват.

На 19 юли 2009 година в провинция Jilin, пада Shenyang J-8II (борд 30ххх жълт) от 85-ти полк на 28-а дивизия на ВМС, базирана в Xianqiao AB, Zhejiang. Двамата пилоти загиват.

Това са само част от загубите, пълният списък (на известните на нас разбира се) ще публикуваме по-късно.

http://aeronews.alle.bg/

 
Преди 35 години, на 6 октомври 1977 година се състоя първият полет на МиГ-29.
06.10.2012, 14:59

МиГ-29МиГ-29 е многоцелеви съветски изтребител от четвърто поколение. Разработен е през 1970-те години от конструкторското бюро Микоян, приет е на въоръжение в Съветските ВВС през 1983 г. и все още се използва широко от руските ВВС и други държави по света. Названието, дадено му от НАТО, е "Fulcrum" ("опорна точка"). Еквивалентни на МиГ-29 са американски самолети F-16 и F-18.

Историята на МиГ-29, както тази на по-големия Су-27, започва през 1969 г., когато Съветският съюз научава за програмата 'F-X' на САЩ, която довежда до създаването на изтребителя F-15. Съветското правителство разбрира, че новият изтребител ще притежава огромно технологично превъзходство над който и да е съветски изтребител по това време. МиГ-21 е маневрен самолет за своето време, но има сериозни проблеми в обсега на захващане на цели, във въоръжението, а и потенциалът му за модернизиране е почти изчерпан. МиГ-23, разработен за да се сравнява с Ф-4 „Фантом“, е бърз и има повече място за гориво и оборудване, но не е така маневрен и няма много възможности в близък въздушен бой. Нужен е по-добре балансиран изтребител — с добра маневреност и модерни системи и оборудване. В отговор Генералният щаб на Съветските въоръжени сили изисква стартирането на нова програма за перспективен фронтови изтребител (ПФИ). Издадените характеристики за бъдещия самолет били много амбициозни, изискващи дълъг обсег на действие, добро представяне при къси писти за излитане и кацане и дори при писти без бетонова или асфалтирана настилка, отлична маневреност и пъргавост, скорост, надвишаваща Мах 2 и тежко въоръжение.

В това време ВВС на САЩ обявяват конкурс за лек, евтин и масов изтребител (спечелен впоследствие от F-16), който да допълни тежкия, създаван по програмата FX. Конструкторът А. Микоян предлага същия подход при разработването на съветските самолети и малко след смъртта му съветът му е приет - програмата ПФИ е разделена на две подпрограми - ТФИ (тежък фронтови изтребител) и ЛФИ (лек фронтови изтребител). В резултат на първата се появява прототипът на ОКБ Сухой Т-10, станал родоначалник на семейството Су-27, а в резултат на подпрограмата ЛФИ се появява „изделие 9“ - прототипът на бъдещия МиГ-29. – Още за МиГ-29

 
Белгия оттегли 150 военнослужещи от Афганистан
06.10.2012, 14:50

Белгия оттегли 150 военнослужещи от Афганистан, предаде РИА Новости.

Контингентът е охранявал международното летище в Кабул. Охраната на летището е поета от португалски и унгарски части.

В Афганистан са останали около 300 белгийски военнослужещи, които са на разположение на регионалните командвания „Столица” в Кабул, „Север” в провинция Кундуз и „Юг” в провинция Кандахар.

 
Фрегатата „Верни” представя България в учението ACTIVE ENDEAVOUR
06.2012, 14:05

Фрегатата „Верни” На 5 октомври в пункта за базиране Атия на Военноморска база Бургас се проведе военен ритуал по официалното изпращане на фрегатата „Верни” от състава на дивизион патрулни кораби за участие в операцията на НАТО в Средиземно море ACTIVE ENDEAVOUR („Актив Индевър”). Командир на кораба и на 130 членният екипаж е капитан ІІ ранг Галин Манев.

На изпращането присъстваха близки и роднини. Пожелания към екипажа бяха поднесени от заместник-началника на отбраната вицеадмирал Пламен Манушев, командира на ВМС контраадмирал Румен Николов и от името на Министерството на отбраната в лицето на генерал-лейтенант от резерва Запрянов. Отец Стилиян от град Черноморец отслужи водосвет за здраве и успешно плаване на фрегатата „Верни”.

Командирът на Военноморска база Бургас комодор Митко Петев в своето приветствие изтъкна, че със своята отлична подготовка  екипажът достойно ще представи българските Военноморски сили и страната ни пред партньорите от НАТО. – Още за „Верни”

http://morskivestnik.com/

 
Имала България четири подводници.......
06.10.2012, 14:00

5 септември 1990 г. Участниците в Международния семинар по мерките за укрепване на доверието в морската среда, който се проведе у нас под патронажа на ООН, се снимат за спомен пред вече ликвидираната българска подводница „Слава”.Да, уважаеми читатели, трябва да напомняме този факт от време на време, защото той е поучителен в много отношения. Защото е поредното доказателство, че когато нашите политици решат да се издокарат пред чужденците, го правят, но без да се замислят за последствията. Защото е лесно нещо да се ликвидира, а е адски трудно след това да се възстанови отново.

И така, имала България четири подводници. Но ето, че на 5 септември 1990 г. е планиран показен ритуал по ликвидация на едната от тях. Целта на занятието е да се покажем колко големи миролюбци сме и то не пред кого да е, а пред участниците в Международния семинар по мерките за укрепване на доверието в морската среда, който се проведе у нас под патронажа на ООН. Да, присъстващите експерти останаха доволни от видяното и се убедиха, че не става въпрос за пропагандно поднасяне на факти, а за действителен израз на добра воля от страна на България и готовност за по-нататъшно разоръжаване. В този смисъл станалото бе и акт с положително международно отношение.......... Прочети още

 
Погледите нагоре!
06.10.2012, 13:52

Тази команда не бе отдадена. Нямаше и как. Все пак на ВИП-трибуната на заключителния етап на командно-щабното ученшие „Траен мир 2012” бяха президентът и върховен главнокомандващ Въоръжените сили Росен Плевнелиев, министърът на отбраната Аню Ангелов, началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов и още куп генерали и старши офицери. И без нея военно-транспортният самолет „Спартан” събра погледите им. Колко парашутисти ще скочат? Няма да е сега. При следващото влитане. Така и стана.

Както съобщи дикторът височината е 2300 м. Парашутистите са от 68 бригада „Специални сили” с командир бригаден генерал Пламен Лилов. Всички бяха убедени, че няма да сбъркат. Така и се случи.

С българския трикольор се приземи там, където трябваше, капитан Антон Маринов. След него капитан Илко Здравков. Аплодисменти и за старши сержант Даниел Дюлгеров, който развяваше знамето на Сухопътни войски. Докато се възхищаваме на професионализма на старшина Даниел Дюлгеров със знамето на 68 бригада „Специални сили” на земята вече е старши сержант Даниел Павлов. Малко след това със знамето на НАТО в ръце виждаме и сержант Мирослав Павлов.

Това са военните парашутисти! Патриотизъм и професионализъм. Който си мисли нещо друго, е сбъркал!

http://www.otbrana.com, Спирдон Спирдонов

 

 
Проглеждане
05.10.2012, 21:00

Аню АнгеловВ онези години, в които казармата беше казарма, а службата в нея - служба, мнозина споделяха едно умно нещо, което са научили. Заключава се в изречението "Всяка жаба да си знае гьола, мястото в него и реда на обаждане (квакане)". Ако максимата се нарушеше, имаше достатъчно "процедури" за "влизане в час". Казват, че приложението на "едно от малкото умни неща, научени в казармата", било доста полезно в живота. "Няма какво да се пенявиш. Например вкъщи ред за обаждане няма - безсмислено е. Ако моята е като на жената, става на моята. Ако не е, първо моята ще стане като на жената, а след това ще е пак на моята." Простички, азбучни истини, казват мъжете.

Явно дългогодишният престой в армията (чак до генерал) на настоящия министър на отбраната му е спестил новобранските уроци. Може би с това трябва да си обясним скокливата му мисъл. Причината за поредната виртуозност в умотворенията на генерала от резерва този път бе информацията за навъртените "летателни часове" на премиера с военни хеликоптери............ Прочети още

 
НАТО да се превърне в политическа организация
05.10.2012, 20:40

Владимир Путин Руският президент Владимир Путин смята, че НАТО в днешния си вид е "атавизъм от времената на Студената война", и препоръчва този блок час по-скоро да се трансформира в политическа организация.

"Непонятно е защо той съществува до днешния ден. НАТО в значителна степен е атавизъм от времената на Студената война", заяви Путин днес на среща с военнослужещи в руската база в Таджикистан.

Той отбеляза, че Русия би желала НАТО да не излиза от рамките на своята уставна дейност и да не разширява сферата на дейността си, както и да не става глобална организация.

Според него Москва е заинтересувана НАТО бързо да се трансформира. "Нашите партньори от НАТО казват, че уж се превръщали в политическа организация. По-добре би било те бързо да се трансформират в чисто политическа организация", добави руският президент.

http://www.dnesplus.bg/

 
САЩ разполагат военни кораби в испанска база във връзка с ПРО
05.10.2012, 20:34

Испанското правителство се е съгласило да участва в противоракетния щит на НАТО, като ще позволи американски кораби да бъдат разположени в испанска база, която вече се използва от ВМС на САЩ, съобщи АП.

Вицепремиерът на Испания Сорая Саенз де Сантамария заяви, че Испания и САЩ са сключили споразумение за използване на база в югозападната част на Испания като част от щита, което ще позволи четири американски разрушители и около 1400 оператори да бъдат разположени във военната база.

Пентагонът също има подразделения във въздушната база Морон в югозападна Испания, с присъствие около 4250 военнослужещи и 1000 цивилни в страната.

http://www.dnesplus.bg/

 
Руската база ще остане в Таджикистан до 2042 година
05.10.2012, 20:20

Русия и Таджикистан продължиха срока на пребиваване на руската военна база в страната до 2042 година, се казва в споразумението, което страните сключиха днес, съобщи пред журналисти помощникът на руския президент Юрий Ушаков.

Споразумението беше разработено в замяна на действащия договор, срокът на който изтича през 2014 година.

Военната база в Таджикистан е най-голямата сухопътна база извън пределите на Русия, като там служат около 7000 военни. Тя е важен елемент от общата система за осигуряване на безопасността на Средна Азия.

 
Четирима военнослужещи на НАТО са загинали при терористичен акт в Афганистан
05.10.2012, 20:15

Четирима военнослужещи на НАТО са загинали при терористичен акт в Афганистан, съобщи РИА Новости.

Танк на международните сили за сигурност се е натъкнал на противотанкова мина в град Чардар, провинция Кундуз, Северен Афганистан.

„И четиримата натовски военнослужещи загинаха”, заявява говорителят на талибаните Забиулла Моджахед.

От пресслужбата на Международните сили за сигурност отричат информацията.

В провинция Кундуз са разположени предимно германски войскови части. – Още за Афганистан

http://www.focus-news.net/

 
САЩ са провеждали изпитания химическо оръжие върху американци
05.10.2012, 17:18

Разсекретени армейски документи от преди 50 години предизвикаха скандал в САЩ. Оказва се, че през 50-те и 60-те години американските военни са провеждали изпитания на химическо оръжие върху собствените си граждани, разсипвайки го над бедните квартали.

Химическите вещества с тяснопрофилно въздействие са били разсипани над град Сент Луис в щата Мисури. Реактивите са съдържали високотоксичен сулфид на кадмия, който е опасен за здравето на човека, както и за околната среда.

Местното население при това е било уверено, че те наблюдават изпитания по създаването на ефективна димна завеса на града в случай на нападение на съветските войски срещу него.

 
Министър Аню Ангелов: Механизираният батальон в Благоевград ще стане еталон за Българската армия
05.10.2012, 17:15

Аню Ангелов"Механизираният батальон в Благоевград ще стане еталон за Българската армия". Това каза министърът на отбраната Аню Ангелов пред военнослужещите от гарнизон Благоевград, днес, 5 октомври, в деня на празника на града.

Той благодари на военнослужещите от поделението за интензивната бойна подготовка и поддържаната бойна готовност, както и за активното им участие в подпомагането на населението при различни бедствия и кризи.

Министърът на отбраната се срещна с личния състав на механизирания батальон и отговори на въпроси, свързани с условията за пенсиониране и възнагражденията.

При откриването на новия кухненски блок във военното формирование министър Ангелов посочи, че това е израз на усилията на Министерството на отбраната да подобрява инфраструктурата и условията на служба в различните формирования.

По случай празника на Благоевград командирът на Сухопътните войски генерал-майор Стефан Василев и кметът на града Атанас Камбитов подписаха рамково споразумение за прехвърляне на общината на 67 дка, освободени от района на формированието.

Министър Аню Ангелов изтъкна, че споразумението е израз на общата воля да се работи в интерес на гражданите на Благоевград. От своя страна кметът Атанас Камбитов благодари за оказваното съдействие от страна на военнослужещите в редица кризисни ситуации.

На церемонията във военното формирование присъства и областният управител на област Благоевград Костадин Хаджигаев.

По-късно, тази вечер, министър Аню Ангелов ще участва в тържествата по случай празника на града.

http://www.mod.bg/

 
Генерал Симеонов ще присъства на открития летателен ден в авиобаза Граф Игнатиево
05.10.2012, 17:13

Авиобаза Граф Игнатиево ще отвори врати за посетители на 6 октомври (събота) от 09.00 ч., като домакин на Открития летателен ден по повод Празника на авиацията и Военновъздушните сили и 100-годишнината от първия боен полет на българската авиация.

Официалното откриване на авиационното събитие ще започне в 11.00 ч. На него ще присъстват началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов и висши офицери от Българската армия.

Летателната програма ще представи елементи от основните мисии и задачи, които ежедневно изпълняват пилотите от Военновъздушните сили.

Зрителите ще наблюдават действия на летателните екипажи по изпълнение на мисия „Air Policing” /прехват на самолет-нарушител и принуждаването му да кацне с последващо блокиране на пистата/, стоварване на въздушен десант, пожарогасене от въздуха, авиомедицинска евакуация на пострадал, спускане на командоси по способа „бързо въже”, маневрен въздушен бой между изтребители, сложен пилотаж на малка височина и други маньоври.

След финала на всяка задача, авиационната техника ще рулира във въздуха в непосредствена близост до линията на публиката.

Статичен показ ще запознае посетителите с предназначението и летателните характеристики на авиационната техника на въоръжение във Военновъздушните сили - МиГ-29, МиГ-21, Су-25, C-27J Спартан, Ан-30, Пилатус РС-9, вертолети Ми-17 и AS-532 Кугър, както и на гостуващия хеликоптер „Пантер” от състава на Военноморските сили и AW-139 на Гранична полиция.

Областна дирекция на МВР- гр. Пловдив, предупреждава водачите на МПС, че са възможни промени в движението във времевия интервал от 09:00 до 15:00 ч.

При необходимост ще бъде спряно движението в посока Карлово – Пловдив, като обходният маршрут ще бъде през селата Царимир – Церетелево - Неделево - Голям Чардак - Малък Чардак – Строево – Труд –ППловдив.

За посетителите в района на село Граф Игнатиево са обособени временно три паркинга, означени със знак Д-19 „Паркинг”.

С оглед мерки за сигурност, няма да бъдат допускани в района на авиобазата граждани, носещи в себе си оръжие /вкл. газови пистолети/, в нетрезво състояние и такива, пренасящи много обемист багаж.

http://www.mod.bg/

 
Аню Ангелов: Няма да се изтеглим предварително от Афганистан
05.10.2012, 14:48

Аню Ангелов„Връщаме една трета от контингента в Афганистан до края на януари, което ще облекчи бюджета,” каза министърът. На въпрос на „Аргументи бг” – има ли възможност предварително да бъде изтеглен целият ни контингент от Афганистан, министърът каза: „Не. В края на януари се изтегля само частта ни от Кабул. Останалите – така, както е решено на Министерски съвет през 2014-та.” Министърът на отбраната бе в парламента, където отговори на въпрос от депутата Атанас Мерджанов за напускането на военните летци и след това имаше разговор със своя колега – финансовия министър Симеон Дянков. Ангелов отказа да представи конкретика за техния разговор.

Военният министър обясни, че инвестициите в безопасни условия на труд ще бъдат акцент, но през следващата година. „Тези 51 млн. лева, които днес доплащаме – всички останали неплатени задължения от 2006-та година насам, догодина се освобождават, запазват се в бюджета на МО и те ще бъдат насочени за инфраструктура, за модернизация. Имаме точен план за това, което може да се прави.”, допълни Аню Ангелов........... Прочети още

 
Загиналият в катастрофата с френския Mirage 2000-5 е пилот от ВВС на Тайван
05.10.2012, 14:37

подполковник Wang Tung-yiЗагиналият на 3 октомври в катастрофата с френския Mirage 2000-5 е пилот от ВВС на Тайван.

Това е 37 годишният подполковник Wang Tung-yi, на който след два месеца е предстояло да се завърне обратно в страната си след двугодишен престой във ВВС на Франция по програмата за взаимен обмен на летци между двете държави. Той е имал над 1300 часа нальот.

Според очевидци тайванският летец е направил всичко, за да отклони изтребител от намиращото на около 10 км от летището населено място и не е имал време да се катапултира.

Тайванските ВВС са закупили през 1992 г. 60 изтребители Mirage 2000-5, последният от които е доставен през 2001 година. До сега в Тайван са загубени 4 изтребителя от този тип. Полетите с Mirage 2000 временно са преустановени до разкриване на причините за авиокатастрофата.

http://www.pan.bg/

 
"Нерушимо братство-2012" - военни маневри в постсъветското пространство
05.10.2012, 14:05

ОТРК "Искандер"Русия започна да прехвърля в Казахстан войски и военна техника, които ще участват в маневри на държавите от Организацията на Договора за колективна сигурност.

Първото им съвместно миротворческо учение “Нерушимо братство-2012″ ще се състои от 8 до 17 октомври, информира руският армейски всекидневник “Красная звезда”.

Над хиляда военни от Руската федерация, Армения, Беларус, Казахстан, Таджикистан и Киргизстан ще решават задачи в рамките на симулирана операция за поддържане на мира в региона - разделяне на страните в конфликта, придружаване на хуманитарни товари, отблъскване на атаки срещу миротворците, разминиране на площи, охрана и отбрана на обекти, потушаване на масови размирици и др............ Прочети още

 
Изпитания на индийската ракета „Дхануш”
05.10.2012, 13:27

ракета „Дхануш”Индия за пореден път проведе успешни изпитания на балистичната ракета с морско базиране „Дхануш”. Както предава агенция IANS, тя е изстреляна днес от кораб в Бенгалския залив край щат Орис.

„Дхануш” е морска версия на ракетата „Притхви”. Тя може да доставя заряд до 500 килограма на разстояние до 350 километра. В четвъртък Индия изпита и ракетата „Притхви-2”, изстрелването на която бе осъществено от мобилна система в щат Орис. – Още индийски ракети

 
Сливенските танкисти стреляха пред президента
05.10.2012, 09:15

Т-72 на полигон "Ново село"Заключителен етап на командно-щабното „Траен мир – 2012“ наблюдаваха президентът на Република България и върховен главнокомандващ въоръжените сили Росен Плевнелиев,  министърът на отбраната Аню Ангелов, заместник-министърът на отбраната Валентин Радев, началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов, командващият Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Атанас Самандов, командирът на Сухопътните войски генерал-майор Стефан Василев, командирът на Военновъздушните генерал-майор Константин Попов, командирът на Военноморските сили контраадмирал Румен Николов, други висши офицери от Българската армия, представители на местната власт. Сред гостите, наблюдаващи учението на 4 октомври, присъстваха военни аташета, тук беше и военна делегация от Босна и Херцеговина.

Същинската част на Командно-щабно учение „Траен мир 2012“ на Сухопътните войски се проведе от 2 до 4 октомври 2012 г. на полеви учебен полигон „Корен“. То е в изпълнение плана за подготовка на командирите, щабовете и войските за учебната 2012 година. Офицер, планиращ учението, e командирът на Сухопътни войски генерал-майор Стефан Василев, офицер който  провежда учението е заместник- командирът на Сухопътните войски бригаден генерал Нейко Ненов, а директор на учението е заместник-началникът на щаба на Сухопътните войски полковник Гошо Мерджанов.

Темата на учението е „Участие на бригада „Специални сили“ в операция по възстановяване и поддържане на мира, в състава на Многонационални съвместни оперативни сили“. В него взеха участие около 900 военнослужещи от военните формирования 32 990 – Пловдив , 24 150 – Стара Загора, 24 490 – Асеновград, 22 220 – Сливен, 44 220 – Пловдив, 42 600 – Мусачево, 46 690 – Пловдив и 28 610 – София.

От състава на Центъра за подготовка на танкови подразделения-Сливен с командир полковник Христо Стаматов в учението участва танков взвод, въоръжен с танк Т-72. По време на учението, в отговор на внезапно нападение, танковете по команда на командира на взвода се развръщат в боен ред и атакуват противника.  Бързото обръщане на танковете към засадата на противника е необходимо с цел намаляване на загубите от неговия огън. Челният брониран лист е надеждна защита за машините и техните екипажи. Едно от основните достойнства на танка е ниският силует, който в съчетание с високата му подвижност го прави трудна за откриване и поразяване цел от всички съвременни танкове и противотанкови средства. Демонстрацията на бойната мощ на танковете завършва с изпълнението на залпов огън  от взвода. След унищожаване на противника взводът продължава изпълнението на първоначалната задача, което е само един от детайлите от мащабното учение „Траен мир – 2012“

Целта на цялото учение, в което са включени части от почти всички военни формирования на Сухопътни войски в страната, е достигане на необходимите оперативни способности и оперативна съвместимост от щаба на бригадата по планиране, подготовка и управление на действията на подчинените формирования при участие в операция в състава на Многонационални съвместни оперативни сили по възстановяване и поддържане на мира.

По време на ВИП деня съгласно замисъла се  изпълняват задачи в операция по възстановяване и поддържане на мира, в състава на Многонационални съвместни оперативни сили. Разиграва се втори етап от провеждане на учението.

Бяха изпълнени задачи по мисия втора на Българската армия „Подкрепа на международния мир и сигурност” и демонстрирани  отделни задачи, изпълнявани от СВ по мисия  „Отбрана” и мисия „Принос към националната сигурност в мирно време”.

Президентът Росен Плевнелиев постави висока оценка на видяното по време на учението, добре разчетеното време и прецизността на изпълнение на задачите.

http://www.sliveninfo.com/

 
100 години от началото на Балканската война
05.10.2012, 09:04

Манифеста на цар Фердинанд І за обявяване на Балканската война, прочетен на 5 октомври 1912 г. в Стара ЗагораВ началото на второто десетилетие на ХХ век България се ориентира към търсене на военно решение за освобождаване на останалите в пределите на Османската империя сънародници.

През 1912 г. тя сключва двустранни договорености със Сърбия, Гърция и Черна гора за съвместни военни действия срещу Турция и на 5 октомври й обявява война.

Победоносният ход на съюзниците и особено на българската армия, която изнася решителните сражения и достига на 40 км. от Цариград, изправя Турция пред капитулация.

Съгласно подписания на 17 май 1913 г. в Лондон мирен договор тя отстъпва на победителките всичките си владения на запад от линията Мидия - Енос и Егейските острови.

Но много скоро тлеещите териториални спорове и противоречия между съюзниците разпалват нов военен конфликт на Балканите.

На 16 юни 1913 г. цар Фердинанд І обявява война на Сърбия и Гърция. Срещу България се изправя и Румъния. Турция също влиза във войната. Този път изходът за България е катастрофален.

http://www.otbrana.com/

 
Президентът видя саботаж в армията
05.10.2012, 08:50

Росен ПлевнелиевСаботаж в армията видя президентът Росен Плевнелиев. Той размаха пръст на военните, които се бунтуват срещу новите правила за пенсиониране, срещу които армията ще получи по-високи заплати. "Надолу по веригата има много хора, които подкрепят, и много малко хора, които заблуждават и търсят скандала в армията. Но съм убеден, че те няма да успеят", коментира държавният глава, след като наблюдава военно учение на полигон Корен вчера.

"Не бива по никакъв начин да допускаме да се манипулира дебатът от гледна точка на армията за 2013 г. Не може и няма да приема една малка група хора да монополизират с действията си прогнозите и плановете на управлението на правителството, както и моите като върховен главнокомандващ", размаха пръст Плевнелиев. Според нето бюджетът за отбрана ще бъде "разумен" и хората ще бъдат мотивирани да работят в системата. В проекбюджета допълнително пари за армията са предвидени за покриване на 20-процентното увеличение на осигурителните вноски. Минути по-късно военият министър Аню Ангелов отново потвърди позицията си, че ще вдигне заплатите на военните с около 10 процента, но и ще въведе пенсионна възраст. Военни вече обявиха, че не искат да има нито възраст за пенсиониране, нито увеличени заплати.

Час след позицията на Плевнелиев и Ангелов от офицерска легия "Раковски" обявиха, че организират национално шествие на всички военни под наслов "За България, за Българската армия" на 14 октомври. В мирния протест военните поканиха полицаи, бивши колеги от двете ведомства и граждани. Шествието ще тръгне от Орлов мост и ще обиколи центъра.

"Шествието не е оправдано, тъй като с изключение на албанската армия българската е единствена в НАТО и ЕС, където военнослужещите се пенсионират без изискване кумулативно за стаж и за възраст. Това е една привилегия, която не е оправдана", коментира Ангелов. По повод химна на недоволните военният министър заяви: "Там пише, че са гладни - ето ние им даваме повишение на заплатите. Той с какво - с пенсия ли ще се нахрани НАТО-вският войник?!"

http://paper.standartnews.com/

 
ВВС на Индия ще модернизират БЛА
05.10.2012, 08:42

Searcher Mk.II. Фото от сайта israeli-weapons.comВВС на Индия са изказали намерения да модернизират 150 от доставените преди години израелски БЛА Searcher Mk.II и Heron за 50 милиарда рупии (963,7 милиона долара). Апаратите ще бъдат доработени до последните версии доставени на Индия.

Кога ще започне програмата е неизвестно, но е направено искане за отпускане на средства?

В резултат на модернизацията ще се увеличи дължината и височината на полетите, обемът и качеството на събираната информация и ще се добави система за спътникова свръзка, която ще разшири значително възможностите на апаратите. – Още БЛА

http://aeronews.alle.bg/

 
Административни процедури забавиха отплаването на „Верни“ за „Актив индевър“
05.10.2012, 08:34

Фрегата „Верни“ Поради забавяне на административни процедури фрегата „Верни“ от състава на дивизион патрулни кораби не отплава за участие в операцията на НАТО в Средиземно море „Актив Индевър“ както бе планирано на 30 септември.

Това обясниха за Maritime.bg от пресцентър на Министерството на отбраната. Проблемът е бил свързан с документацията, тук в България и не е свързан с операцията, уточниха още от МО.

Фрегата „Верни“ ще отплава днес, след обяд, за участие в операцията, от пункта за базиране „Атия“ на Военноморска база – Бургас. Командир на кораба е капитан ІІ ранг Галин Манев.

Миналата година България не участва в операцията, заради морската блокада на Либия. Средствата необходими за участието на „Верни“ са планирани в бюджета.

 
Днес откриват нова изложба във военноморския музей
05.10.2012, 08:25

Изложбата на Националния военноисторически музей „Владимир Димитров-Майстора. Сюжети от Балканската война” ще гостува в музея до края на месец ноември.

Изложбата е част от инициативите, с които Националният военноисторически музей, чийто филиал е Военноморският музей, отбелязва 100-годишнината от Балканските войни. Тя ще бъде открита на 5 октомври в 12.30 ч. и ще остане във Варна до края на месец ноември т.г.

Владимир Димитров – Майстора е определян като най-самобитният български художник. Получава прозвището „майстор” на четката още като студент в Държавното рисувално училище в София, което завършва през 1910 г. в Балканските войни (1912 – 1913) като доброволец е художник при щаба на 7-а пехотна рилска дивизия. В Първата световна война (1914 - 1918) той е военен художник в същата дивизия. По-голяма част от творбите му, посветени на Балканските войни се намират в САЩ и Русия. Националният военноисторически музей притежава 63 платна (акварел и туш) от този период и 85 рисунки (акварел и перо с туш), както и  3 живописни платна от световната война.

Изложбата във Варна включва тридесет и една творби на големия български художник, специално подбрани от фондовете на Националния военноисторически музей, които варненската публика ще може да види за първи път на своя територия.

http://morskivestnik.com/

 
САЩ се нуждаят от офанзивни оръжия за кибервойна, заяви американски генерал
05.10.2012, 08:11

САЩ трябва да разработят офанзивни оръжия за кибервойна в рамките на усилията за защита на нацията от кибератаки, заяви високопоставен военен представител, цитиран от АФП.

„Ако защитата ни се състои единствено от опити да се блокират атаките, тя никога няма да бъде успешна”, заяви генерал Кейт Алекзандър, директор на Националната агенция за сигурност и командир на Американското киберкомандване. „Правителството трябва да обмисли как да се предотвратяват атаките преди те да са извършени. Част от нашата отбрана трябва да съдържа офанзивни мерки”, посочи Алекзандър и допълни, че всяко офанзивно действие в киберпространството трябва да следва правила за борба, подобни на тези във военна ситуация.

http://www.focus-news.net/

 

 
Военното министерство на Русия купува 39 самолета Ил-476
04.10.2012, 22:24

Ил-476Военното министерство на Русия е подписало договор на стойност 140 милиарда рубли (4 милиарда долара) за закупуването на 39 транспортни самолети Ил-76МД-90А (476).

Това съобщи президентът на Русия Владимир Путин, цитиран от РИА Новости.

„Това е първият в основата си нов самолет, който руската авиационна индустрия е създала за последните 21 години", изтъкна Путин и допълни: „уверен съм, че този самолет ще се радва на голямо търсене тук и сред нашите възможни партньори в чужбина".

Руският президент изрази коментара си докато наблюдаваше изпитание на модифицирания Ил-476 в авиационния комплекс в Уляновск. (видео)

Въпреки че външната му конструкция е близка с тази на предшественика му, новият самолет има модернизирана конструкция на крилата, двигателите са обновени и конструкцията е подсилена. На борда комуникационните и навигационните системи също са обновени.

Според програмата за превъоръжаване на Русия се предвижда закупуването на 100 от тези модифицирани версии. За момента има само две изработени машини.

 
Свръхмощен военен спътник на САЩ
04.10.2012, 21:54

От нос Канаверал, щат Флорида, стартира ракета с мощен военен навигационен спътник, съобщава "Асошиейтед прес".

Космическият апарат, който ще бъде изведен в орбита от ракетата „Delta 4”, ще осигури приемане на сигнал дори в агресивни среди с голямо количество шумове.

С въвеждането в експлоатация на новия апарат завършва формирането на спътниковата система на армията на САЩ, управлението на която се осъществява от командването на Военновъздушните сили.

Съгласно данни на независими експерти, в системата за глобално позициониране (GPS) на американската армия има минимум 24 спътника. – Още за GPS

 
Показаха оръжията на Балканската война
04.10.2012, 21:15

Уникална изложба, показваща нагледно с какви оръжия се е водила Балканската война, подредиха историците от Стара Загора. Над 400 пистолета, пушки, саби, картечници, вещи, документи и фотоси може да бъдат видени в експозиция под наслов "Те защитаваха честа на България" в навечерието на 100-годишнината от началото на бойните действия.

Сред експонатите е реплика на бойното знаме на Пети балкански пехотен полк, възстановени са картечарски позиции и полеви щаб. Активисти на местното дружество "Традиция" извадиха от личните си колекции униформи, ордени и отличия, сред тях и свидетелство за народна признателност, връчено на наследниците на редник Марко Петров, загинал на 30 ноември при щурма на Одринската крепост.

Над 250 души ще вземат участие в днешното театрализирано възстановяване на събитията от 5 октомври 1912 г. пред храма "Света Богородица" в Стара Загора.

http://www.duma.bg/

 
Изпитанията на „Ратник” бяха признати за успешни
04.10.2012, 21:03

Министерството на отбраната на Русия смята за успешни полевите изпитания на бойния защитен   комплект-екипировка "Ратник". Това е заявил пред радио "Эхо Москвы" главнокомандващият сухопътните войски наи РФ генерал-полковник Владимир Чиркин. По думите му, опитно-войсковата експлоатация на "Ратник" се е провела на ученията "Кавказ-2012", и комплектът е оставил благоприятни впечатления. - видео

Чиркин е отбелязал, че "комплектът като цяло не е тежък" и е разказал, че се разглежда и зимен вариант на екипировката, който ще се отличава с допълнителни елементи за отопление.

Изпитанията на "Ратник" са се провели на базата на 27-а самостоятелна мотострелкова бригада. Бронекостюмът с шести клас на защита е разработен от компанията "Кираса" по поръчка на министерството на отбраната. Екипировката  включва прибори за свръзки, системи за животоподдържане, включително и филтър за пречистване на водата, системи за навигация и други.

"Ратник" обезпечава защита до 90 процента от повърхността на тялото на боеца и със 70 процента превъзхожда бронежилетките от предишни поколения по ниво на защита. Очаква се, че "Ратник" ще бъде приет на въоръжение догодина, след като  премине през всички предварителни и държавни изпитания. – Още войсково снаряжение

http://www.duma.bg/

 
Млади летци със самостоятелен полет на МиГ-29
04.10.2012, 20:47

Старши лейтенант Димитър Григоров и старши лейтенант Георги Филипов изпълниха вчера, 3 октомври 2012 г.,  успешно първите си самостоятелни полети на изтребител МиГ-29. Преди това двамата летци преминаха контролни проверки за допускане до летателна дейност от командира на авиобаза Граф Игнатиево бригаден генерал Цанко Стойков. Това съобщават ВВС.

Инструкторите на двойката пилоти, капитан Янко Янков и капитан Димитър Семков, посрещнаха въодушевени и горди своите момчета на стоянката в очакване да споделят първи впечатленията и чувствата им след бойното кръщение във въздуха.

Старши лейтенантите Филипов и Григоров са випуск 2010 г. и към днешна дата са съответно на 26 и 28 години, като това ги прави най-младите летци на МиГ-29 в момента.

Очаква се до края на седмицата самостоятелен полет да извърши и старши лейтенант Мартин Ветов, обучаем в курса за приучване. Тримата започнаха курсът си за приучаване в средата на септември.

По-нататъшната подготовка на тримата млади пилоти ще продължи с тренировъчни полети в зона прост пилотаж и по маршрут.

http://aeropress-bg.com/

 
Никарагуа купува руски бронирани коли
04.10.2012, 20:32

ГАЗ-2330Никарагуа ще купи в Русия партида бронирани коли „Тигър”, оръжия и униформа за полицейски специални поделения, каза министърът на вътрешните работи на Никарагуа Ана Маралес Масун.

Според нея, Никарагуа е заинтересована и от обмяна на опит с руските специални служби. Обемът на покупката бронирана техника засега не е известен.

Многоцелевият брониран автомобил „Тигър” е способен да развива скорост до 140 км/час и може да превозва до 9 души или 1,2 тона товари в зависимост от версията. Стойността на един „Тигър” е около 300000 долара. – Още за ГАЗ-2330

 
Патрулен полет на руски самолети
04.10.2012, 20:26

Ту-96МСДва стратегически ракетоносни бомбардировача Ту-95МС на Военновъздушните сили на Русия извършиха патрулен полет над неутралните води на Северния Ледовит и Тихия океан.

„Екипажите тренираха навици за полети над неизвестна местност, а също и осъществиха дозареждане на гориво във въздуха. Полетът продължи 15 часа” – съобщи официален представител на Военновъздушните сили на Русия.

Полетът бе наблюдаван от два изтребителя F-15 на Военновъздушните сили на САЩ.

 
Не използваме СРС-та, имаме други начини
04.10.2012, 16:37

 

Интервю с Веселин Иванов, директор на служба "Военна информация" на МО

 
КНДР е провела изпитания на ракета с малък радиус на действие
04.10.2012, 16:17

Миналата седмица Северна Корея е провела изпитания на противокорабна ракета с малък радиус на действие на своето западно крайбрежие. Това съобщи източник от правителството на Южна Корея, като подчерта, че пускът е бил проведен ден след заседанието на силовите министри, фокусирано върху проблемите на сигурността, под председателството на президента Ли Мюн Бак, предаде ИТАР-ТАСС.

„Според нашите изчисления ракетата клас „земя - кораб” е прелетяла разстояние от 80-90 км”, отбеляза източникът.

На предния ден президентът на Южна Корея и силовите министри взеха решение да отправят призив към Севера да прекрати опитите си да повлияе на изхода на предстоящите на 19 декември в Южна Корея президентски избори и да потвърдят решимостта на Сеул да даде ефективен отговор на всички провокации от страна на Пхенян.

„Целта на пуска вероятно е била проверка на подобрените възможности и обхвата на ракетата, но не е изключено това да е било ответна реакция на решението на Сеул”, отбеляза източникът.

В последните години Северна Корея регулярно провежда пускове на ракети с малък радиус на действие, отбелязва в тази връзка агенция Ренхап.

http://www.focus-news.net/

 
Президентът е доволен от армията, не приема действията на легията
04.10.2012, 16:10

Президентът и върховен главнокомандващ Въоръжените сили Росен Плевнелиев наблюдава Командно-щабното учение на Сухопътните войски” Траен мир 2012”. Той даде висока оценка на действията на участващите формирования. Най-точните изстрели се произведоха от гаубиците, които са произведени в България, каза той. Гордея се с това, което видяхме, учението е много успешно, премина до секундата, както е по график, подчерта държавният глава. Той обърна внимание и на показаните възможности на армията да помага на населението при бедствия и аварии. Нашата армия е боеспособна, модерна, имаме планове за нейното развитие, бе категоричен президентът.

Около 900 военнослужещи от Сухопътни войски и ВВС показаха елементи и на трите мисии на Българската армия. Темата на учението бе „Участие на бригада „Специални сили” в операция по възстановяване и поддържане на мира в състав на Многонационални съвместни сили.” То бе наблюдавано още от министъра на отбраната Аню Ангелов, замесдтник-министъра на отбраната Валентин Радев, началника на отбраната генерал Симеон Симеонов, постоянният секретар на отбраната д-р Николай Милков, командващият СКС генерал-лейтенант Атанас Самандов, командирите на Сухопътни войски, ВВС и ВМС генерал-майор Стефан Василев, генерал-майор Константин Попов и контраадмирал Румен Николов, генерали и офицери, представители на местната власт, военни аташета, резервисти и запасни.

Президентът определи представения от финансовото министерство проект на бюджет за 2013 г. като разумен и балансиран. В нашата армия работят над 40 000 души – цивилни и военнослужещи, не може и няма да приема една малка група хора да монополизират и да манипулират с действията си прогнозите и плановете на управлението и на правителството, както и моите като върховен главнокомандващ. Тези думи на Росен Плевнелиев бяха във връзка с изразените мнения от БОЛ „Раковски” във връзка с предстоящите промени в режима за пенсиониране на военнослужещите. Нашата армия, продължи той, ще получи разумен бюджет, хората ще бъдат мотивирани, има много хора, които подкрепят и много малко хора, които заблуждават и търсят скандала. Аз съм убеден, че те няма да успеят, заяви президентът.

Министърът на отбраната Аню Ангелов каза, че очаква да се осъществи неговото предложение за повишаване на заплатите на военнослужещите и цивилните служители по трудов договор с 8-10 на сто. Промените в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за отбраната и Въоръжените сили във връзка с въвеждането на възраст за пенсиониране на военнослужещите и преформулирането на отпуските от календарни в работни дни ще стане чрез Закона за бюджета за ДОО за 2013 г.

http://www.otbrana.com, Спирдон Спирдонов

 
ВВС на Русия получиха 6 самолета Як-130
04.10.2012, 13:49

Як-130През 2011 година бяха доставени първите УТС Як-130 в Учебния център на ВВС на Русия в Борисоглебск (Воронежка област) на три партиди:

   - Първа партида от 5 броя, на 6 април 2011 година бордове 21, 22, 23, 24 и 25 бели;

   - Втора партида от 3 броя на 30 юни 2011 година бордове 26, 27 и 28 бели;

   - Трета партида от 2 броя на 30 декември 2011 година бордове 29 и 30 бели.

Днес, 4 октомври 2012 г., ще бъде доставена четвъртата партида Як-130 6 броя бордове от 31 до 36 бели.

Отново тръгнаха слухове, че в след около месец ще бъдат доставени 5 УТС Як-130 за нова пилотажна група. Последните 4 машини за тази година ще бъдат предадени до края на декември или 4 месеца след крайния срок. – Още за Як-130

http://aeronews.alle.bg/

 
Водещите световни компании от отбранителната промишленост са затънали в корупция
04.10.2012, 12:19

По данни на правозащитната организация Transparency International, две трети от най-големите в света компании от отбранителната промишленост не предоставят сведения за мерките, предприети от тях за предотвратяването на корупцията. Ако такива мерки въобще съществуват, добавя организацията в своя доклад.

Според автора на доклада, една от причините за широкото разпространение на корупцията в сферата на отбранителната промишленост е секретността на много сделки, което не дава възможност на неправителствените и обществените организации да оказват натиск върху такива компании.

В доклада се анализира дейността на десетки големи предприятия от САЩ, Русия, Великобритания, Франция, Германия и Китай, занимаващи се с износ на въоръжение. – Още военни фирми

 
Няма логика всяка служба да подслушва
04.10.2012, 10:30

Чавдар ЧервенковОчаквано дискусиите по новите закони за цивилното и военното разузнаване, както и за НСО, се фокусират основно около гражданския контрол над службите и гаранциите, че няма да се допускат злоупотреби с основни права. Когато говорим за тайни служби в едно демократично общество, възниква и въпросът кой и до каква степен може да разпростира контрола над тях. Както и как данъкоплатците да са убедени, че ефективно се харчат парите им.

В идеята на зам.-министъра на вътрешните работи Веселин Вучков за окрупняване на звената, които подслушват, има логика. В момента една служба в МВР изпълнява технически исканията от министерството, ДАНС и прокуратурата за прилагане на специални разузнавателни средства (СРС). Военното разузнаване и НРС (бъдеща Държавна агенция “Разузнаване”) сами прилагат своите СРС-та - проследяване, подслушване, издирване и т.н.

Но, както се казва, всяко ново нещо е добре забравено старо. До 1989 г., а и до по-късно, в България т.нар. оперативно-технически мероприятия се изпълняваха от една дирекция, която работеше в интерес на останалите специални служби. При добра организация и стриктен контрол няма опасност от нерегламентирано използване на получаваната информация. Има способи за изключване на тези рискове.

Нещо повече, централизираното изпълнение на тези деликатни мероприятия, създава условия за по-ефикасен контрол и отчетност....... Прочети още

 
ВМФ на Русия създава за ДВКД батальони със специално назначение
04.10.2012, 09:57

ДВКД тип "Мистраль" През 2013 година Министерството на отбраната на Русия ще сформира нови батальони морска пехота, предназначени за разполагане на десантните вертолетни кораби-док (ДВКД) тип "Мистраль".

В състава на перспективните батальони морска пехота ще има три роти, минохвъргачна батарея, разузнавателен, противотанков и зенитни взводове, както и тилови подразделения, съобщава "Известия".

Първата рота ще изпълнява задачи като вертолетен десант. Тя ще бъде въоръжена с леко стрелково оръжие, картечници и гранатомети. При десантиране тя може да бъде усилвана минохвъргачни, противотанкови и зенитни разчети.

Втората рота ще бъде стоварвана на брега с помощта на перспективните плаващи машини "Курганец-25" или БМП-3Ф.

Третата рота ще десантира с помощта на моторни лодки тип "Зодиак". Освен това те ще извършват прегледи на подозрителни кораби и съдове, като ще прихващат и унищожават пиратски лодки. Заради това пехотинците от трета рота ще се готвят по програмата на военноморските подразделенията спецназ.

Командването на флота планира да създаде по един батальон за ДВКД "Мистраль" във всяка от трите бригади и двата полка на руската морска пехота.

 
Турция се подготвя за военна операция на територията на Сирия
04.10.2012, 09:28

Турските власти искат от Съвета за сигурност на ООН да вземе нужните мерки, „за да спре агресията в Сирия”.

Както съобщават турските медии, в близките часове турското правителство може да се обърне към парламента, за да получи разрешение за провеждането на военна операция на сирийска територия.

„Турция никога няма да остави без отговор подобни провокации на сирийския режим, насочени към подкопаване на нашата национална сигурност”, - подчертаха властите на страната.

Вчера в резултат на обстрел от сирийска територия срещу село Акчакале в южна Турция загинаха петима турски граждани. В отговор Турция за първи път от началото на сирийския конфликт преди 18 месеца откри огън по територията на Сирия.

В същото време в Брюксел, по искане на Турция, беше свикано екстремно заседание на Съвета на НАТО. Участниците в срещата обсъдиха обстрела на турската територия от страна на Сирия, като го определя като „възмутително нарушение на международното право”. – Още за Сирия

 
Първият изкуствен спътник на Земята стартира със съветската военна ракета R7
04.10.2012, 08:53

„Спутник-1” На 4 октомври 1957 г. вечерта Съветският съюз извежда в околоземна орбита „Спутник-1” - първия в света изкуствен спътник на планетата ни. Неочакваната новина разпалва "спътникова истерия" в САЩ и стартира Космическата надпревара – единствения положителен резултат в противопоставянето на двете световни свръхсили по време на Студената война. Изстрелването на спътника предизвиква нови политически, военни, технологични и научни събития.

Спътникът е сферичен с диаметър 58 см и четири антени, като има маса 83,6 кг. Изстрелян е във връзка с Международната геофизична година (1958) от секретна стартова площадка недалеч от железопътната гара Тра-Там в Казахска ССР, поставила началото на космодрума Байконур. Изведен е в ниска околоземна орбита (перигей - 228 км и апогей 947 км). Движи се със скорост 29 хил. км в час и извършва една обиколка за 96.2 мин.

По време на своя полет спътникът излъчва монотонни радиосигнали (бип-бип-бип) на честота 20.005 и 40.002 MHz, които са специално избрани, за да може да се приемат от радиолюбителите по света. Сигналите се излъчат 22 дни, до 26 октомври 1957 г., когато батериите на предавателя се изтощават. Спутник-1 изгаря при навлизането си в атмосферата на Земята на 4 януари 1958 г., след като изминава 60 млн. км и престоява 3 месеца в орбита. – Още космически системи

 

 
Легия "Раковски" организира национално шествие "ЗА БЪЛГАРИЯ, ЗА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ!"
03.10.2012, 23:34

Българската офицерска легия "Раковски" организира Национално шествие на всички български военнослужещи под надслов "ЗА БЪЛГАРИЯ, ЗА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ". Шествието ще се състои на 14 октомври 2012 г., неделя.

Ръководството на легията ще изпрати искане до общината относно мястото, часа и маршрута на шествието.

На 30 септември 2012г. в ЦВК-София, на бъдещото шествие ще бъдат поканени служители на Военна полиция, МВР, службите и граждани, съобщиха от легия "Раковски".

http://www.focus-news.net/

 
Подвигът на още един неизвестен герой
03.10.2012, 22:54

Разказ за нечуваната храброст на българския войник Стефан Чернев при спасяването на Елешница по време на Балканската война

Този, за когото ще ви разкажа, го видях на казармения плац. Заведе ме ротният. Наближи един войник – строен, с мустачки, драснати като с въглен, с избил руменец на лицето. Войникът се опна като струна, цевта на манлихерата блесна и плацът проехтя:

   - Аз, редник Стефан Чернев от село Стойките, Смолянско.

Ротният му заповяда да изпълни всички хватки на нож.

В същата секунда канията изсъска, щикът блесна, коленете на войника се раздалечиха – левият крак мина две стъпки напред, последва мушкане, завъртане, удар с приклад, избиване, кръгом... Въздухът засвистя от острите и точни движения, блесналият от слънцето щик разсичаше простора, а ботушките не спираха да чаткат по плаща.

Гледах смаян. Ротният ме измери с очи и си отиде. Останахме двамата с войника.......... Прочети още

 
Във Военноморски клуб Варна беше представена книгата „Семафорно-наблюдателната служба на флота в Балканската война (1912-1913 г.)”
03.10.2012, 21:58

Във Военноморски клуб Варна на 2 октомври се състоя представяне на книгата „Семафорно-наблюдателната служба на флота в Балканската война (1912-1913 г.)”. Съставители на книгата са капитан втори ранг от резерва Атанас Панайотов, доктор по история, и матрос Петя Петрова от военно формирование 32 300.

Основен инициатор на идеята за издаването на този сборник от малко познати на широката общественост исторически документи е командирът на военно формирование 32 300 капитан ІІ ранг Йордан Стефанов.

Книгата беше представена от директора на Военноморския музей доктор Марияна Кръстева. Присъстваха командирът на Военноморските сили контраадмирал Румен Николов, командирът на военноморска база Бургас комодор Митко Петев, представители на местната власт.

http://www.mod.bg/

 
Открит ден на 6 октомври
03.10.2012, 21:26

Авиобаза Граф Игнатиево ще отвори врати за посетители на 6 октомври (събота) от 09,00 ч. като домакин на Открития летателен ден по повод Празника на авиацията и Военновъздушните сили и 100-годишнината от първия боен полет на българската авиация. Официалното откриване на авиационното събитие ще започне в 11,00 ч. Това съобщават ВВС.

Летателната програма ще представи елементи от основните мисии и задачи които ежедневно изпълняват летците от различните родове авиация на Военновъздушните сили. Зрителите ще наблюдават действия на летателните екипажи по изпълнение на мисия „Air Policing” (прехват на самолет-нарушител и принуждаването му да кацне с последващо блокиране на пистата(, стоварване на въздушен десант, пожарогасене от въздуха, авиомедицинска евакуация на пострадал, спускане на командоси по способа „бързо въже”, маневрен въздушен бой между изтребители, сложен пилотаж на малка височина и други маньоври.

След финала на всяка задача във въздуха, авиационната техника ще рулира в непосредствена близост до линията на публиката. Зрителите ще наблюдават установяването на двигателите и действията на летците и екипажите след изпълнението на задачите.

Статичен показ ще запознае посетителите с предназначението и летателните характеристики на авиационната техника на въоръжение във Военновъздушните сили – МиГ-29, МиГ-21, Су-25, C-27J Spartan, Ан-30, Pilatus РС-12, Pilatus РС-9M, вертолети Ми-17 и AS 532 Cougar, както и на гостуващите вертолети AS 565 Panther от състава на Военноморските сили и AW 139 на Гранична полиция.

За представяне дейността и професионалните отговорности на специалистите от родовете войски на ВВС са обособени различни центрове за демонстрации. В някои от тях посетителите ще могат да вземат и лично участие. Доброволците ще бъдат включени в пожарогасене, прослушване на радиоразговори, сглобяване на стрелково оръжие, изпробване херметичността на противогаз, участие в полети с авиосимулатор и други.

Областна дирекция на МВР - Пловдив предупреждава водачите на МПС, че са възможни промени в движението във времевия интервал от 09,00 до 15,00 ч.

При необходимост ще бъде спряно движението в посока гр. Карлово – гр. Пловдив като обходният маршрут ще бъде бъде през селата Царимир – Церетелево – Неделево – Голям Чардак – Малък Чардак – Строево – Труд – гр. Пловдив.

За удобство и улеснение от МВР препоръчват посетителите на открития летателен ден да използват за придвижване междуградските автобуси и ж.п. транспорта.   За посетителите в района на село Граф Игнатиево са обособени временно три паркинга, означени със знак Д-19 „Паркинг”.

С оглед необходимите мерки за сигурност, няма да бъдат допускани в района на авиобазата граждани, носещи в себе си оръжие (вкл. газови пистолети), в нетрезво състояние и такива, пренасящи много обемист багаж. – Още за българските ВВС

 
Расмусен ще остане генерален секретар на НАТО за още една година
03.10.2012, 21:22

Андерс Фог Расмусен Страните-членки на НАТО се договориха да удължат срока на мандата на Андерс Фог Расмусен на поста генерален секретар на Алианса до края на юли 2014 година.

Удължаването на мандата означава, че Расмусен ще напусне поста си само няколко месеца преди планираното завършване на операцията на НАТО в Афганистан в края на 2014 година.

Ръководителите на НАТО се назначават за 4 години, с възможност за удължаване за година. Решението за продължаване на пълномощията на Расмусен беше прието от посланиците на страните на НАТО на заседание в сряда.

 
Избирайте! Старите пенсии или по-високи заплати
03.10.2012, 17:50

 

Интервю с Аню Ангелов, министър на отбраната

 
ВМС на САЩ ще изведат от строя атомния самолетоносач Enterprise
03.10.2012, 17:38

CVN 65 Enterprise Военноморското ведомство на САЩ е взело решение за извеждане от строя на атомния самолетоносач CVN 65 Enterprise, който е на служба вече над 50 години. Той беше и остава най-дългия военен кораб в света, неговата дължина е 342 метра.

По време на експлоатацията на кораба там са служели над 100 хиляди американски моряци. Самолетоносачът е участник в Карибската криза, Виетнамската война, много други големи и малки международни и локални въоръжени конфликти.

Enterprise ще бъде тържествено изведен от строя на действащите кораби на ВМС на САЩ на 1 декември 2012 година в пристанище Норфолк. След церемонията на кораба ще бъдат деактивирани реакторите и снето ядреното горивото – операция която ще продължи почти толкова време, колкото е продължило и неговото строителство.

Планира се деактивацията да започне в средата на 2013 г и да завърши през 2015 г. В САЩ отдавна се провежда активна кампания за съхраняване на самолетоносача като мемориал-музей.

Специалистите обаче скептично се отнасят към тази идея, пояснявайки, че след изваждането на горивото и деактивацията на реакторите от вътрешността на самолетоносача почти нищо няма да остане, понеже при тези операции се налага капитално разглобяване на конструкцията на кораба. – Още за CVN 65 Enterprise

 
Простата сметка показва: ГЕРБ са похарчили 1 милион лева за полети с военни машини
03.10.2012, 16:47

Скандалът с правителствения самолет, превозвал футболните авери на Бойко Борисов се оказа само върхът на айсберга със злоупотреби. Той даде на обществото реална представа за арогантността на настоящото правителство и напълни със смисъл термина „власт ползващи“.

На фона на непрекъснатите лъжи, че всички до един трябва да търпим лишения заради кризата, се оказа, че правителството нито е „всички“, нито търпи лишения.

На всичкото отгоре стана ясно, че ГЕРБ не са преставали да водят предизборна пропаганда и агитация с държавни пари и всички министри са въвлечени в „даруването“ на главните изборджии – Борисов и Цветанов.......... Прочети още

 
Изтребител „Мираж” се разби в Източна Франция
03.10.2012, 16:00

Изтребител „Мираж” Изтребител „Мираж” се разби днес в източната част на Франция. От щаба на френските военновъздушни сили съобщиха, че самолетът е паднал на около десетина километра от въздушна база „116” в Люксай (департамент От Сон) в близост до селището Фруадконш. По данни на спасителните служби пилотът е загинал, предаде ИТАР-ТАСС.

„Мираж” е многоелеви изтребител от четвърто поколение. Дълго време той бе основен боен самолет на френските ВВС, като в момента тече процес по замяната му с по-съвременните изтребители „Рафал”.

http://www.focus-news.net/

 
Президентът ще бъде утре на полигон „Корен”
03.10.2012, 15:41

Росен Плевнелиев Президентът и върховен главнокомандващ Въоръжените сили Росен Плевнелиев ще присъства утре на деня за високопоставени гости на командно-щабно учение „Траен мир-2012”  на полигон „Корен”.

Командно-щабно учение „Траен мир 2012“ на Сухопътните войски се провежда на Полеви учебен полигон „Корен“ от 2 до 4 октомври 2012 г. Учението е в изпълнение на плана за подготовка на командирите, щабовете и войските за учебната 2012 година.

Офицер планиращ учението e командирът на Сухопътни войски генерал-майор Стефан Василев,  офицер провеждащ учението -  заместник-командирът на Сухопътните войски бригаден генерал Нейко Ненов, а директор на учението - заместник-началникът на щаба на Сухопътните войски полковник Гошо Мерджанов.

Темата на учението е „Участие на бригада „Специални сили“ в операция по възстановяване и поддържане на мира, в състава на Многонационални съвместни оперативни сили“. В него ще вземат участие около 900 военнослужещи от военните формирования 32 990 – Пловдив , 24 150 – Стара Загора, 24 490 – Асеновград, 22 220 – Сливен, 44 220 – Пловдив, 42 600 – Мусачево, 46 690 – Пловдив и 28 610 – София.

Целта на учението е достигане на необходимите оперативни способности и оперативна съвместимост от щаба на бригадата по планиране, подготовка и управление на действията на подчинените формирования при участие в операция в състава на Многонационални съвместни оперативни сили по възстановяване и поддържане на мира.

http://www.otbrana.com/

 
Армейски командос става генерал
03.10.2012, 15:36

полк. Димитър Шивиков Най-опитният командос в армията полк. Димитър Шивиков може би скоро ще стане генерал, научи „Преса“. Той най-вероятно ще поеме  командването на Старозагорската механизирана бригада, тъй като нейният командир ген. Петър Петров отива в щаба на НАТО в Холандия.

По-голяма част от службата на полковника е преминала в 68-а бригада „Специални сили“ в Пловдив. Той е автор на девиза на армейските командоси „Там, където другите не могат“. Шивиков е ходил на няколко мисии в Ирак и Афганистан. Единият от  заместниците на шефа на отбраната ген. Симеон Симеонов се уволнява в края на месеца поради навършване на пределна възраст за званието си. Мястото му обаче засега остава вакантно.

Зам.-шефът на Съвместното командване на силите контраадмирал Валентин Гагашев пък се пенсионира малко след него - през ноември.  Предвижда се там да отиде сегашният зам.-шеф на ВМС комодор Георги Мотев. Мястото на Мотев пък ще заеме друг морски вълк - комодор Димитър Денев, чийто мандат в щаба на пакта в Португалия приключва. Ген. Стефан Петров, който командваше вертолетната авиобаза в Крумово, а сега е в регионалния щаб на алианса в Измир, Турция, се връща в София, но като шеф на дирекция „Стратегическо планиране“ в щаба на обраната. Длъжността бе овакантена от комодор Георги Фиданов, когото президентът Росен Плевнелиев хареса за военен съветник. Предложенията на МО още не са факт, тъй като трябва да минат първо за разглеждане в кабинета, след което отиват на „Дондуков“ 2, за да издаде укази държавният глава. Около 30 са в момента генералските длъжности в армията без тези, които трябва да заемаме на ротационен принцип в различни структури на НАТО.

http://pressadaily.bg/

 
Бразилия остави конкурса за нови изтребители за 2013 година
03.10.2012, 15:27

RafaleПравителството на Бразилия обяви, че решението за конкурс за 36 нови изтребителя ще се вземе през 2013 г.

Хора от министерския съвет оповестиха, че за търгът известен още като F-X2, няма пари от бюджета за 2012 г.

Според специалисти бразилците изчакват да завършат и изборите за президент в САЩ през ноември 2012 г., за да видят накъде ще наклонят везните.

Припомняме, че интерес проявиха Boeing, Dassault и Saab с F/A-18E/F Super Hornet, Rafale и JAS 39 Gripen.

Минималната цена за 36 броя е 5 млрд. долара. Неофициален фаворит засега са френските Rafale, като през декември 2012 г. президентът на Бразилия Дилма Русеф ще посети Франция.

http://www.pan.bg/

 
Американската армия с нови поръчки за системата „Карл Густаф” на Сааб
03.10.2012, 09:50

Компанията Сааб, производител на продукти в областта на отбраната и сигурността, подписа нов договор с армията на САЩ за доставката на портативната оръжейна система „Карл Густаф” (Carl-Gustaf). За втори път армията на САЩ купува 84-милиметровата стрелкова система, за да оборудва силите си. Стойността на поръчката възлиза на 31 милиона щатски долара.

Системата отдавна е на въоръжение в Силите за специални операции на САЩ, но отскоро е на въоръжение и в редовните сухопътни войски на американската армия.

„Подписването на този договор е още един важен етап в развитието на системата „Карл Густаф”. Новата поръчка показва доверие от страна на клиента в способностите на нашия продукт,” каза Томас Самуелсон, старши вицепрезидент на отдел „Динамика” в Сааб.

„Фактът, че армията на САЩ продължава с плановете си да използва тази система в основното си въоръжение, говори сам за себе си. Системата „Карл Густаф” многократно е доказвала себе си в най-трудните и е многофункционална система, служеща като мощно оръжие за войника,” каза Дан-Аке Енщенд, президент на Сааб „Северна Америка”.

Системата „Карл Густаф” има успешна история и е модернизирана и адаптирана за новите изисквания. Истинска многоцелева портативна стрелкова система, тя се използва в над 40 държави по света. В момента тя се произвежда във версията „Карл Густаф М3” като Сааб продължава да я развива с цел в бъдеще системата да бъде по-лека и по-развита.

С няколко офиса в САЩ Сааб „Северна Америка” предлага широка гама от продукти, услуги и решения в много области, сред отбрана и национална сигурност, на клиенти в САЩ и Канада. – Още РПГ

http://www.pan.bg/

 
Разузнаването с цивилен шеф
03.10.2012, 08:30

Веселин Вучков Бъдещата Държавната агенция „Разузнаване” може да има цивилен шеф, който да не е работил за разведките. Това стана ясно вчера от думите на зам. вътрешния министър Веселин Вучков по време на дискусия по бъдещите закони за спецслужбите, проведена в Академията на МВР. По думите му в окончателния проект може да отпадне изискването шефът на ДАР да има поне 10 г. стаж в разузнаването. Вучков застъпи и тезата, че трябва да се мисли за окрупняване на службите, които подслушват, вместо със закон да се дават такива правомощия на още структури. „Безспорно Националната разузнавателна служба трябва да ползва СРС, но трябва ли да има собствена дирекция за възпроизвеждането им”, попита той. Според проектозакона НРС ще разполага със собствена структура за проследяване и подслушване, също като МВР и ДАНС. Вучков бе категоричен, че трябва да се премине и към девоенизация на службите. Той припомни, че нищо фатално не се е случило при девоенизирането на МВР и ДАНС. „Поне в НРС със сигурност не трябва да има военни звания”, смята зам.-министърът.

На дискусията стана ясно, че най-много спорове предизвиква законопроектът за НСО и желанието на екипа на държавните гардове да получат официално функции на полицията и други структури. Пред „Монитор” и.д. шефът на охранителите Тодор Коджейков уточни, че единственото допълнително правомощие, което е предвидено, е употребата на помощни средства като палки и белезници. По думите му НСО трябва да може в провинцията при проверка на заведение, в което ще се храни пазено лице, да има правото да издава констативен протокол вместо ХЕИ. „Ако не можем да наказваме, как ще се подчиняват на разпоредбите ни”, попита той.

http://www.monitor.bg/

 
Изгоря гордостта на Военноморските сили на Индонезия
03.10.2012, 08:12

KRI KLEWANG В края на август индонезийската корабостроителница North Sea Boats спусна на вода един от най-уникалните военни кораби в света. - видео

Със своите 63 метра дължина KRI KLEWANG наподобява до някаква степен разработвания от Austral и строен в САЩ LCS-2. Всъщност приликите свършват само с дизайна на носовата част и трите корпуса.

Корпусът на KRI KLEWANG е построен от карбонов композит. Съдът се задвижва от четири двигатели на MAN. Футуристичният съд бе проектиран от холандска компания.

Преди няколко дни пожар изпепели кораба, струващ 11,91 млн. щ. долара. Индонезийските Военноморски сили съобщиха, че при инцидента не е имало пострадали. - видео

http://www.maritime.port.bg/

 

 
САЩ опровергаха съобщението, че талибаните са свалили хеликоптер на НАТО
02.10.2012, 23:14

Представители на военното командване на САЩ в Афганистан днес опровергаха изявлението на представителя на талибаните за това, че бойците са свалили военен хеликоптер на НАТО в южната провинция Забол в понеделник.

Както заяви за представителите на медиите майор Адам Воджак, хеликоптерът е извършил принудително кацане в провинция Забол в понеделник, като намиращите се на борда американски и афганистански военни са останали живи.

Трябва да отбележим, че командването на САЩ и ISAF не е съобщавало за инцидент с хеликоптер и едва след изявлението на талибаните за неговото падане, е решило да представи своята версия на случилото се.

 
11-та АУГ на американските ВМС завършва подготовката за поредно бойно дежурство
02.10.2012, 22:18

самолетоносач CVN68 Nimitz Атомния самолетоносач CVN68 Nimitz на ВМС на САЩ на 29 септември излезе от своята военноморска база Еверет, щат Вашингтон, за провеждане на комплексно учение COMPTUEX (Composite Training Unit Exercise), в което ще вземат участие всички компоненти на оглавяваната от него 11-та авионосна ударна група (АУГ), съобщава официалния сайт на американския флот.

В продължение на шест седмици преди излизането на кораба в открито море са проведени значителен обем от работи по техническо обслужване, възстановителен ремонт и материално-техническо осигуряване.

След завършване на COMPTUEX 11-та АУГ ще вземе участие в тактическото учение за отработване на целеви задачи JTFEX (Joint Task Force Exercise).

След провеждането на COMPTUEX и JTFEX ще бъде извършена и сертификация на 11-та АУГ с цел потвърждаване на нейната готовност за поредната бойна служба.

Освен самия самолетоносач в състава на 11-та АУГ влизат 11-то палубно авиокрило, есминците DDG76 Higgins, DDG86 Shoup, DDG106 Stockdale, DDG110 William P. Lawrence и ракетния крайцер CG59 Princeton.

 
Насрочени бяха предварителните изпитания на автомата АК-12
02.10.2012, 21:36

Предварителните изпитания на новата версия на автомат „Калашников” - АК-12 ще започнат в Централния научно-изследователски институт за точно машиностроене (ЦНИИТОЧМАШ) през ноември 2012 година. Това се съобщава в пресрелийз на Научно-производственото обединение „Ижмаш”.

Автоматът ще премине целия цикъл изпитания, включително проверка в условия на силен студ, горещина, влажност, прах, а също и падане от височина 1,5 метра. След тестовете ЦНИИТОЧМАШ ще даде препоръките си за доработката на АК-12. Оръжието ще започне държавните изпитания в първата половина на 2013 година. – Още за АК-12

 
Електронна книга разказва за Балканската война
02.10.2012, 16:53

Генерал-майор от резерва д-р Стефан ДимитровМултимедиен продукт, който ни припомня за Балканската война от 1912-1913 г.,  представи днес в ЦВК Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик”. Своеобразната електронна книга, каза председателят на организацията генерал-майор от резерва д-р Стефан Димитров, е посветена на загиналите преди един век за свободата на българските земи. От утре тя ще бъде качена на сайта на съюза.

В представянето участваха вицеадмирал от резерва Минко Кавалджиев и генералите от резерва Атанас Запрянов, Люцкан Люцканов, Стефан Попов, Съби Събев, Динко Иванов, офицери от резерва, членове на СОР „Атлантик”.

Книгата се състои от пет раздела – паметни боеве, пълководци, нови страници във военното дело, слово на очевидци и фотографии, отбеляза полковник от резерва Димитър Бузеков. Тези 180 страници, смята той, са уникални в сферата на българската военна историография.

http://www.otbrana.com, Спирдон Спирдонов

 
Полша развали военен договор за доставка на БЛА с израелска фирма
02.10.2012, 16:43

АеростарПолското министерство на отбраната обяви развалянето на договора, подписан с израелската компания Aeronautics Defense Systems за купуването от Полша на осем безпилотни самолета за неспазване на сроковете по договора.

Aeronautics Defense Systemsспечели през 2010 г. търг за този договор, който е на стойност 88 млн. злоти /21 млн. евро/ със своята система Аеростар. Отново израелската компания не спази сроковете, които вече са продължени с две години, според комюнике, публикуване в сайта на министерството.

Министерството ще поиска връщане на средствата, изплатени от компанията Aeronautics, както и обезщетения, се казва в текста. Две пратки от четири самолета и две наземни бази за управление трябваше да бъдат доставени пряко на полските части в Афганистан, но не отговаряха на всички изисквания на полската армия, и не са доставени на Варшава, според министерството. – Още БЛА

http://www.pan.bg/

 
Отбелязаха 60-та годишнина от създаването на военно формирование 26800
02.10.2012, 14:32

С ритуал по тържествено вдигане на националното знаме бе отбелязана 60-та годишнина от създаването на военно формирование 26800 към Военноморските сили във варненския квартал „Галата“. На събитието присъстваха кметът на Варна Кирил Йорданов, областният управител Данчо Симеонов, командирът на ВМС контраадмирал Румен Николов, командирът на Военноморска база-Бургас комодор Митко Петев, командирът на Военноморската база-Варна капитан І ранг Тодор Йотов.

На централния район на формированието бяха обявени заповеди за награждаване на военнослужещи и цивилни служители. Награди получиха подполковник Стоян Тодоров, началник на военно формирование 26800, кап. лейтенант Диян Калев – зам.-началник на формированието и старши сержант Диян Кръстев. Грамоти получиха командир Атанас Дянков, старшина Васил Василев и старшина Петър Петров.

Музейна сбирка, проследяваща историята на свързочното дело във флота бе отворена за посещения от поколенията на бивши и настоящи военнослужещи от формированието.

http://www.dnesplus.bg/

 
Самолетът Ил-476: уникална машина с голям износен потенциал
02.10.2012, 14:07

Ил-476Руските конструктори завършиха работата върху проекта на новия самолет Ил-476. Той вече два пъти се е вдигал в небето и сега се готви за сериозни изпитания. Специалистите са сигурни, че самолетът има голямо бъдеще.

Всъщност Ил-476 е резултат от сериозно модернизиране на добре известния военнотранспортен самолет Ил-76. Новият самолет стана по-бърз и по-мощен от своя предшественик. Конструкторите го оборудваха с по-мощен двигател, който позволява да се икономисва горивото и да се увеличи далечината на полета до 6000 километра, което е с ¼ повече от базовия модел, каза експертът от компания „РБК” Сергей Стариков:

   - На самолета е монтиран и нов навигационен комплекс, в кабината се появиха дисплеи на течни кристали. А промените на конструкцията на крилото и шасито позволяват самолетът да се използва на слабо подготвени летища.

Благодарение на новите технологии, Ил-476 е способен да поема на борда 50 тона товари и да ги транспортира със скорост 850 км/час. Според специалистите, този транспортен самолет ще се търси преди всичко в Русия. Няколко десетки Ил-476 вече планира да купи министерството на отбраната. Но той ще бъде популярен и сред чуждестранните превозвачи, казва военният наблюдател на вестник „Комсомольская правда” Виктор Баранец:

   - Ил-476 има неизчерпаеми възможности за модернизиране, хубав резерв от здравина. Руската машина се ползва с авторитет, с удоволствие ще я вземат онези страни на НАТО, които по-рано бяха членки на Варшавския договор. Самолетът има големи перспективи да бъде приет и в армията на Китай, в Индия и Малайзия.

След производството на партида машини за Въоръжените сили на Русия, че очаква, че именно Китай ще стане първият купувач на новите Ил-476.

http://bulgarian.ruvr.ru/

 
Lockheed Martin получи договор за 1,85 милиарда долара
02.10.2012, 13:21

Ф-16Lockheed Martin получи договор за модернизация на 145 самолета F-16А/В Block 20 до вариант F-16S, на Република Тайван. Договорът е за 10 години и започва от днес 1 октомври 2012 година до 30 септември 2022 година. Програмата включва нов радар, нова система за позициониране, модернизация на бордовите уреди и авионика. При разработването ще се използват решения от F-16V.

Коментар:

Сделката дълго беше отлагана. Китай упражни натиск за провалянето й. Говори се, че Китай е изнесъл голямо количество оръжия за Иран и Сирия. Това е дало повод за сделката. Наблюдатели допускат, че дори турският самолет, който беше свален на 22 юни 2012 година е ударен от взривил се снаряд на голямокалибрена зенитна китайска установка с радар.

Според сметките излиза, че модернизацията на един самолет струва около 12,76 милиона долара. Самолетите са по-стари от F-16А/В MLU. Може да се приеме, че модернизацията на последните ще струва също около тази сума.

http://aeronews.alle.bg/

 
Новата армия на новия турски режим
02.10.2012, 13:10

Първата четвърт на ХХІ век преминава под знака на еволюционната трансформация на политическия режим в Турция, чиито символични събития са идването на власт на умерената ислямистка Партия на справедливостта и развитието, премиерството на Реджеп Тайип Ердоган и президентството на Абдула Гюл, само отстраняването на военните от власт, възбуждането срещу тях на наказателните дела "Чук" и "Ергенекон" /Прародина/ и измененията в Конституцията.

Външнополитическата цел на новия режим е промяната на статута на Турция – да бъде призната за велика държава. Я затова е нужна добре обучена, екипирана и най-важното – подчинена армия....... Прочети още

 
12-та рота за охрана на летище Кандахар, участвала в операцията на международните сили за сигурност, се завърна у нас
02.10.2012, 12:24

Заместник- министърът на отбраната Августина Цветкова посрещна вчера, 1 октомври, 12-та рота за охрана на летище Кандахар, участвала в операцията на международните сили за сигурност в Афганистан.

„Отлично се справихте с изпълнението на задачите в мисията. Отзивите за вас са повече от добри, а това е важно, защото като съюзник ние трябва да сме там, където сме необходими”, заяви заместник-министър Цветкова. „За мен е чест и удоволствие да ви посрещна и да ви благодаря от името на министър Ангелов и от ръководството на Министерството на отбраната, че въпреки рисковете на средата, вие се държахте като достойни представители на Българската армия”, подчерта заместник-министър Цветкова.

По време на мисията военнослужещите изпълниха задачи по охрана на летище Кандахар, трениране, преподаване и обучаване на подразделенията от Афганистанската национална армия, оказване на медицинска помощ на военнослужещите от коалиционните сили и местното население.

Командир на ротата е майор Митко Балтов.

На церемонията по посрещането присъстваха още командващият Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Атанас Самандов и началникът на Щаба на Сухопътните войски бригаден генерал Андрей Боцев.

http://www.mod.bg/

 
Авиоград край Москва
02.10.2012, 12:22

Край Москва ще се появи град на авиаторите. На 20 километра от столицата, недалеч от научния град Жуковски, където веднъж на две години се провежда Международния авиокосмически салон МАКС, ще бъде изграден Национален център на авиостроенето.

През близките години на живописния бряг на река Москва на територия от 1000 хектара ще се появи нов град. Съгласно градостроителната концепция, подготвена от английското конструкторско бюро John Thompson and Partners, новите територии ще бъдат разделени на три зони. Благоустроени жилищни квартали за 60.000 души, парцели за инвестиционни проекти и иновационен център с университет и лаборатории.

Научният град Жуковски не случайно беше избран в качеството на площадка за руския авиостроителен комплекс. Още в началото на миналия век този град стана център на развитието на националния авиационен отрасъл. Тук е разположен Централният аерохидродинамичен институт, а също Полетно-изследователският институт „Громов” – уникален научен център, нямащ аналог в света. Неговата писта от 5403 метра – най-дълга в Европа – позволява да се провеждат полетни изпитания на всички типове пътнически и товарни самолети.

В Жуковски се планира разполагането на конструкторските бюра на водещите руски компании „Ил”, „МиГ” и „Сухой”, влизащи в Обединената авиостроителна корпорация. Също тук ще има технопарк, транспортно-изложбен комплекс и международно летище. Фактически на картата на Московска област ще се появи нов научно-изследователски център, разказа в интервю за "Гласът на Русия" ръководителят на аналитичната служба на „АвиаПорт” Олег Пантелеев:

   - Планира се в рамките на Националния център да бъдат съсредоточени значително количество както научно-изследователски, така и проектантски поделения на руската наука и руската авиационна промишленост, както и редица клонове на водещи руски авиокосмически ВУЗ-ове. Това ще позволи да се създаде един мощен клъстер, в който ще бъдат обединени и подготовката на персонал, и провеждането на научни изследвания, и създаването на челни образци авиационна техника, и провеждането на полетни изпитания.

Решението за образуване в Русия на Национален център на авиостроенето беше прието още през 2008 година. Целта е създаването на един съвременен научно-промишлен комплекс, който ще позволи на Русия да се нареди сред световните лидери на военното и гражданско авиостроене.

http://bulgarian.ruvr.ru/

 

На фокус: Започна строителството на руския ДВКД „Владивосток”

Започна строителството на руския ДВКД „Владивосток”

В Балтийския завод в Санкт Петербург на 1 октомври 2012 годи официално бе заложен корпуса на десантно-вертолетния кораб-док – първият от двата кораба тип Mistral. Фактическото строителство на кораба, получил името „Владивосток”, започва точно по график.

 
НПО „Сатурн” се достави 46 двигателя Д-30КП на Китай
02.10.2012, 10:05

двигател Д-30КП НПО „Сатурн” продължава да доставя двигатели Д-30КП на Китай. В продължение на 4 години от февруари 2012 до края на 2015 година ще бъдат доставяни по 46 двигателя годишно или общо 184 на стойност повече от 500 милиона долара. Договорът беше подписан през ноември 2011 година.  Двигателите са за Ил-76 и се предполага, че Китай ще започне да произвежда по 10 самолета от този тип от тази година.

Коментар:

Русия бавно, но сигурно се превръща в поддоставчик на Китай. Тази година броят на изнесените двигатели ще е повече от 250. От тях 123 са Ал-31ФМ1, 50 са АЛ-31ф, 30 са РД-93, 46 са Д-30КП и други. Към тях трябва да прибавим и тези за вертолетите, както и за L-15, които се изнасят от Украйна, но Русия участва в производството на отделни части от тях.

Ако обобщим Русия сигурно получава вече около 1 милиард долара годишно от износ на части и цели двигатели за самолети за Китай. – Още авиационни двигатели

http://aeronews.alle.bg/

 
Генерал Симеонов ще присъства на празника на 61-ва механизирана бригада - Карлово
02.10.2012, 07:52

генерал Симеон Симеонов Началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов ще присъства днес, 2 октомври, на празника на 61 –ва механизирана бригада - Карлово.

На тържественото събрание, което ще се проведе в читалище „Васил Левски“ в града, ще присъстват и командващият Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Атанас Самандов, командирът на Сухопътните войски генерал-майор Стефан Василев ,представители на военно-патриотичните съюзи и на местната власт.

61 – ва механизирана бригада е сформирана със заповед на министъра на отбраната на 2 октомври 1992 година. Тя се явява наследник на 28-ми Стремски полк, 21-ви Средногорски полк и 11-ти танкова бригада.

Личният състав на бригадата е участвал в мисии в Афганистан, Босна и Херцеговина и Ирак.

Бригадата се подготвя за сертификация на първата батальонна бойна група в Българската армия за участие в пълния спектър операции за защита на териториалната цялост на страните, в състава на международните сили за защита на световния мир и сигурност.

http://www.mod.bg/

 
$500 000 за оръжията на Бони и Клайд
02.10.2012, 07:45

Бони Паркър и Клайд БароуОръжията, използвани от легендарните американски гангстери Бони Паркър и Клайд Бароу през 30-те години на миналия век, бяха продадени на търг за над 500 000 долара, съобщи Би Би Си.

За 264 000 долара бе продаден късоцевният 38-калибров револвер на Бони Паркър с дървена инкрустация на ръкохватката. Полуавтоматичният пистолет 45-и калибър, принадлежал на любовника й Клайд Бароу, бе спечелен от същия купувач за 240 000 долара. Двете оръжия "Колт" са иззети от мястото на засадата, в която през май 1934 г. загива знаменитата двойка. Такива образци са били използвани от американската армия през Първата световна война.

Джобният часовник на Клайд е продаден за 36 000 долара, а цената за сребърния долар, намерен в жилетката му, е надвишила 32 000 пъти номинала му. На търга са продадени и други принадлежности, открити в колата на двамата при убийството им, включително козметичната чантичка на Бони Паркър и няколко снимки.

Предложени са били и вещи на други гангстери, между които Ал Капоне, Красавеца Флойд и Джон Дилинджър. Общите приходи от търга са над 1 милион долара.

http://paper.standartnews.com/

 
Изтеглянето на НАТО от Афганистан може да бъде ускорено, заяви Расмусен
02.10.2012, 07:20

РасмусенИзтеглянето на западните сили от Афганистан може да се случи по-скоро от очакваното. Това заяви генералният секретар на НАТО, като призна, че прилаганата в последно време от талибаните стратегия за „вътрешни атаки” е успяла да подкопае духа. В интервю за британския вестник „Гардиън” Андерс Фог Расмусен отговори на натиска за по-бързо изтегляне от Афганистан, като заяви, че се изучават възможностите чуждестранните войници да се изтеглят в рамките на три месеца.

„От сега до края на 2014 г. можем да адаптираме присъствието си. Нашите военнослужещи може да бъдат прехвърляни, да поемат други задачи или дори да се оттеглят, или да намалим броя на чуждестранните войници”, каза той. „От сега до края на 2014 г. нашите сили ще бъдат преразпределяни, изтегляни или съкращавани. Ако ситуацията със сигурността позволява, няма да изключа възможността в определени райони процесът да бъде ускорен”, посочи Расмусен.

Генералният секретар на НАТО призна, че убийствата на повече от 50 военнослужещи тази година при т. нар. атаки „зелено срещу синьо”, при които членове на афганистанските сили за сигурност се обръщат срещу своите инструктори и ментори, са нарушили връзката между международните сили и афганистанската полиция и армия. „Няма съмнение, че вътрешните атаки подкопават доверието и вярата”, подчерта той.

http://www.focus-news.net/

 

 
Москва отхвърли твърденията, че Русия е участвала в свалянето на турския самолет над Сирия
01.10.2012, 23:45

Ф-4Москва отхвърли изцяло твърденията, че руски военни са участвали в обстрела на сирийската ПВО срещу турски самолет на 22 юни тази година, предава РИА Новости, позовавайки се на изявление на руското външно министерство.

По-рано телевизионният канал „Ал Арабия” съобщи, че руски специалисти от военна база в Тартус са помогнали на сирийската противовъздушна отбрана да свали турския изтребител Ф-4. От медията съобщиха също така, че двамата пилоти не са загинали при падането на самолета, а са били взети в плен и след това убити.

http://www.focus-news.net/

 
Ден на руските Сухопътни войски
01.10.2012, 23:23

Русия днес чества Денят на Сухопътните войски. Руската армия, който днес е в процес на една от най-сериозните реформи в историята си, стремително се променя. - видео

Реформирането продължава вече 4 години и една от главните й съставляващи е промяната на структурата на Сухопътните войски, сменили традиционната си йерархия „армия-дивизия-полк-батальон” на структура с три звена: „армия-бригада-батальон”. Създаването на бригади преследва няколко цели. Преди всичко – повишаване на бойната готовност на войските.

Новите бригади следва по-бързо да се превеждат в състояние на готовност – декларираните срокове съставляват от един час до едно денонощие, в зависимост от мястото на дислокация и предназначението на бригадата.

Освен това, съкращаването на броя звена следва да даде рязък тласък и улесняване на процеса на управление, което е особено важно в съвременни условия, когато положението на бойното поле може да се промени мигновено.

Новите структури са създадени, но от окончателни резултати е още далеч. Причините на това са няколко.

Една от главните причини за недостига на кадри, както редници и сержанти, така и офицери, стана икономисването на средства. Именно недостигът от средства за пълното прехвърляне на армията на служба по контракт кара все още да се запазва мобилизационната система. И в резултат получаваме понижаване на бойната готовност във връзка с недостатъчната подготовка на новобранците, които по-голямата част на службата са принудени да изучават основите на своята специалност. Бойната готовност пада и във връзка с недостига на новобранци, което е последица от демографската ситуация. Много бригади остават недокоплектувани. Неблагоприятната ситуация с офицерския състав е предизвикана като цяло от същите причини.

Продължително време Сухопътните войски традиционно оставаха в сянка при отделяне на средства за създаване и закупуване на оръжия и военна техника. Но днес, изпращайки в бой недостатъчно въоръжени и подготвени войски, руската армия носи големи загуби. При това е очевидно, че именно локалните конфликти, изискващи активно използване на Сухопътните войски, днес са най-вероятни. – Още руска пехота

http://bulgarian.ruvr.ru/

 
Нови израелски гранати
01.10.2012, 22:27

Министерството на отбраната на Израел прие на въоръжение нов тип гранати, устойчиви към попадане на куршуми и шрапнели.

Новият боеприпас е създаден преди две години. Неговото използване следва да съкрати броя случайни жертви сред израелските войници.

Решението за създаване на гранатата беше прието през 2010 година, когато по време на военна операция един палестинец улучи граната в джоба на израелски военен, в резултат от което граната се взриви и уби двама войника. – Още гранати

 
Започнаха изпитанията на Ми-2М
01.10.2012, 21:39

На 25 септември 2012 година в ЛИС на ОАО "Роствертол" в Ростов-на-Дон е бил първият полет на модернизирания Ми-2М.  Проектът за модернизация се разработва дълго време ОАО "Московския вертолетен завод  М.Л. Мил".

Основното е замяна на двата двигателя  ГТД-350 с по-мощни на АИ-450М с мощност при излитане 400 к.с. производство на запорожския АО "Мотор Сич". Четири двигателя са били доставени от Украйна през пролетта на тази година и два от тях са поставени на опитния образец.

Според чужди източници ВС на Русия разполага с около 280 машини, като едва около 50 летят. Те се използват в учебните центрове и като транспортни, помощни и други машини.

Коментар:

Вторият живот на популярния вертолет ще започва при основен ремонт на машината, когато ще бъде правена ремоторизацията. Не се съобщават другите промени по конструкцията.

http://aeronews.alle.bg/

 
Eurofighter EF2000 тества нов софтуер
01.10.2012, 16:50

Eurofighter Ef2000 Флотът от експериментални самолети на Eurofighter започна полетни тестове на финалния вариант на програмата за софтуерни подобрения Phase 1 Enhancements (P1Eb), която трябва да бъде предоставена на операторите на многоцелия самолет в края на 2013 г. С него ще са въведат значителни подобрения в способностите на самолетите. Те включват пълно интегриране на способности за мисии "въздух-повърхност", включително с използване на подтелен контейнер за лазерен подсвет на целите; интегрирани "умни" бомби; модерна система за "свой-чужд" IFF Mode 5; подобрени радио- и гласови комуникации, насочване с нашлемната система за прицелване по земни цели, интегриране на нови ракети "въздух-въздух", интегриране на канала за пренос на данни MIDS с цел по-добра оперативна съвместимост с приятелски сили.

P1E(b) ще донесе внедряването на много аспекти от програмата на Великобритания Radar and Drop която внася подобрения на изтребителите Eurofighter от модификацията Tranche 1. Най-новият стандарт на програмата наскоро бе доставен и приет от Кралските ВВС на Обединеното кралство.

Първият полет изпълнен от Cassidian за тестване на P1E(b) бе на изпитателния самолет (Instumented Production Aircraft IPA7) и се проведе на 27 август 2012 г. в Германия. Останалите партньори в програмата BAE Systems, Cassidian Spain и Alenia Aermacchi извършиха полети съответно на самолети IPA6, IPA2 и IPA4. На базата на резултатите от тези полети бе направено заключението че P1E(b) ще осигури мощни многофункционални способности на операторите на Eurofighter EF2000 и ще даде сериозен ръст в оперативните способности на самолета.

Phase 1 подобренията са в областта на дизайна, разработването, сертификацията и приемането на първия значителен по обем ър-грейд на изтребителя след Основният договор за производство (Main Development Contract - MDC). Внедряването им ще се осъществи посредством 2 софтуерни пакета - SRP 10 с P1Ea и SRP 12 с P1Eb. Програмата P1E е важен жалон в пътя на Eurofighter EF2000 към пълни способности за мисии "въздух-повърхност" и са важна стъпка към бъдещи подобрения като монтирането на радар тип AESA и пълното интегриране на ракетите Meteor.

http://www.airgroup2000.com/forum/

 
Без Джеймс Бонд. И без жени
01.10.2012, 15:37

GSG 9Германските специални части GSG 9 минават за едни от най-добрите в света. Но това невинаги е било така. Този отряд за бързо реагиране възниква всъщност в резултат на един трагичен и конфузен провал.

Когато по време на Олимпийските игри в Мюнхен през 1972 година палестински терористи взимат за заложници израелски спортисти, германските сили за сигурност реагират нервно, хаотично и по същество абсолютно лаишки. В резултат - заложниците са избити, пролива се много кръв.

Тъкмо след този ужасен провал тогавашният вътрешен министър Ханс-Дитрих Геншер дава тласък за създаването на специален отряд за бързо реагиране, който получава името GSG 9 - зад това съкращение се крие един профил, който отдавна вече няма нищо общо с действителността: "група за гранична охрана"........... Прочети още

 
Кой днес в България има право на пенсия само при осигурителен стаж и независимо от възрастта?
01.10.2012, 15:23

Държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт се пенсионират независимо от възрастта си, но при необходимия осигурителен стаж.Във връзка с предложението на министъра на отбраната за въвеждане на възраст като условие за придобиване право на пенсия от сержантите и офицерите заедно с 27 години осигурителен стаж в „Отбрана” пристигат доста въпроси.

Един от тях е кои други категории се пенсионират независимо от възрастта. Кратката справка в законодателството показва, че не само военните се ползват от тази, както напоследък вече бе официално определена, привилегия. Ето и отговора на въпроса. ............Прочети още

 
Николай Цонев, бивш министър на отбраната: Не посягайте на социалния статус на армията и полицията!
01.10.2012, 13:55

Николай Цонев, бивш министър на отбранатаПротестите на полицаи и военни за увеличаване на заплатите и социалните стимули минаха без особени последствия и поуки „покрай“ властта. Отдавна знаем, че ГЕРБ нямат експерти в почти никоя сфера на изпълнителната власт, но поне очаквахме, че по отношение на армията и полицията може да имат желание и доблест да разбират. Но те не разбират, защото и там (в системата на полицията) са били заети с други неща, а не с трупане на професионализъм.

Полицията и армията са важни за обществото. На техния труд не трябва да гледаме като на нещо, за което се харчат ненужно пари. Сещаме се за това винаги, когато ни се случи лично посегателство срещу живота, имуществото и сигурността ни или пък когато стане трагичен инцидент като този в Бургас. Тогава най-големите критици и радетели на „икономиите от армия и полиция“ с най-тънък и истеричен глас пищят, че армията и полицията не били на необходимото ниво. Изобщо – ако може да работят без пари, без почивка и естествено – винаги на високо професионално ниво.

Не познавам военен или полицай, който да постави въпроса толкова ребром, защото това са хора на честта – и мъже, и жени. Но аз като политик имам правото да го повдигна. Защото исканията им са справедливи и дори закъснели!

Социалната страна на въпроса за техния труд е основната и за мотивацията на военните и полицаите. Те са хора на честта, но с едната чест човек не може нито да осигури препитание на семейството си, нито своите старини. Тяхната професия им налага ограничения в цивилния живот, за които те трябва да бъдат компенсирани. А компенсацията става по два основни начина – със заплата или социални стимули, които финансовият министър Симеон Дянков нарича „привилегии“, за да настройва обществото срещу тях. Но, убеден съм, обществото е на страната на полицаите и военните. Удобната отдалеченост на вицепремиерската власт от проблемите на българските граждани съвсем отчетливо замъглява зрението на г-н Дянков. Вместо самочувствие и авторитет, полицаите и военните са оставени да изповядват като основен принцип социалното оцеляване и запазването на малкото останали нефинансови компенсации, които „великодушно“ са им оставени от ГЕРБ. Министрите Цветанов и Ангелов са заети с далеч „по-възвишени“ задачи – първият да организира изборите на партията си и да ги спечели на всяка цена и с всички средства, а вторият просто чака да излезе в пенсионерската летаргия на депутатстването. Е, при толкова важни приоритети – на кого му пука за полицаи и военни, събрани на протест пред Министерство на финансите?!

И още малко по темата за мотивацията – оказа се, че не само правителственият самолет може да лети за всякакви тигри, лъвове, хипопотами и др. обитатели на зоопарка. Правителството се е повозило и на военни хеликоптери, за сметка на гориво и летателни часове на бойни пилоти. Вертолетите с мастити властници се пилотират само от командири на авио-части. А останалият личен състав седи на земята и само поема унижението да бъде непрекъснато под обстрел, че няма нужда от пилоти, които не летят!

А унижението не е част от професионалните задължения нито на военните, нито на полицаите! То е само инструментът на настоящата власт да удържа общото гражданско социално недоволство. Но – само до изборите…

/nickolaytsonev.blogspot.com/

 
Оръжейният износ на Русия
01.10.2012, 12:53

Възможното подписване на големи оръжейни договори между Русия и Ирак предизвика много коментари от страна на медии и специалисти. Хипотетичното завръщане в Ирак става по-интересно, тъй като, ако то се случи, това ще бъде първото завръщане към системни покупки на руско оръжие от страна, която се смята за клиент на САЩ. Все пак, политическите промени в Близкия Изток могат да открият доста интересни перспективи за руските производители на военна техника.

Възможното завръщане на Русия на иракския пазар не е така нереално, както изглежда. От времето на практически прякото управление на Ирак от страна на САЩ станаха определени промени, и днес може с много по-малка увереност да се говори, че Ирак е клиент на САЩ, отколкото преди 5-7 години. Ключ за пазара в този случай може да стане точно политиката на самите САЩ за сътрудничество със сунитските монархии от Персийския залив, и ръководството на Иран, което в момента представлява шиитско мнозинство, може да вижда Русия като алтернатива на сътрудничеството със САЩ, които налагат многобройни политически ограничения. При това трябва да отбележим, че примерът на Ирак може да се окаже заразителен и за страните, преживели „арабската пролет” в периода 2010-2012 година. В крайна сметка, в нито една от тях не се установи достатъчно траен прозападен режим, и разколът в отношенията със САЩ може да направи тези държави купувачи на руското оръжие.

В същото време безогледно да се хвърляме в съмнителни сделки с нови ислямски теократии надали има смисъл: във много случаи техните интереси не съвпадат с руските, да не говорим за това, че много представители на съответните ислямски кръгове открито разглеждат Русия като враг.

Ако пък говорим за Ирак, то участието на Русия в преоборудването на армията му напълно съвпада със стратегическите интереси на Москва. В момента, второто място в списъка на най-големите износители на оръжие е едно от най-важните постижения на Русия: обемът на доставките на военна продукция и сервизни услуги, надвишил 13 милиарда долара миналата година, говори за това, че Русия, както и преди, запазва сериозен научно-промишлен потенциал, позволяващ и да произвежда конкурентоспособно оръжие, съответстващо на днешните изисквания.

В същото време перспективите на този износ често се поставят под съмнение. Ръстът на износа и перспективите на новите договори на Великобритания, Франция и Израел, излизането на Япония на пазара на оръжие, преориентацията на основните купувачи на руско оръжие в миналото – Индия и Китай - към национално производство и диверсификация на доставчиците, повдига въпроса, дали Русия ще може да запази второто място? – Още руски ВПК

http://bulgarian.ruvr.ru/

 
Първите 4 конвертоплана на ВВС на САЩ пристигнаха в японската база Футема
01.10.2012, 11:02

MV-22 Osprey Завърши прехвърлянето на 4 от 12-те конвертоплана MV-22 Osprey на ВВС на САЩ на мястото на дислокация им - базата Футема в японската префектура Окинава.

Прехвърлянето на конвертоплановете стана на фона на протестите на населението и ръководството на префектурата. Жителите, както и губернаторът на Окинава, са твърдо против разполагането на американски конвертоплани, като поставят под съмнение безопасността на тяхната експлоатация.

Протестиращите не са доволни и от самото присъствие на американските военни в Япония, общата численост на които достига около 50 хиляди души. – Още за MV-22 Osprey

 
Възнаграждения и пенсиониране: въпроси и отговори
01.10.2012, 10:28

  1. Защо е необходимо да се въведе възраст за придобиване право на пенсия?

Идеята за изменение на условията за пенсиониране на военнослужещите се разглежда само и единствено във връзка с търсене на възможности за увеличение на фонд „работна заплата“ и съответно за увеличение на възнагражденията на военнослужещите. Без осезаемо увеличение на възнагражденията няма да има промени в условията на пенсиониране.

   2. В какъв размер се очаква да бъде увеличението на възнагражденията?

Постигнали сме принципно съгласие с Министъра на финансите увеличението да бъде в рамките на 8- 10 процента, като около една трета от увеличението ще бъде за сметка на икономии на МО.

Това увеличение на заплатите ще се отрази положително и върху всички обезщетения, получавани от военнослужещите при освобождаване от военна служба.

   3. Как въвеждането на възраст за пенсиониране ще се отрази на възнаграждението?

С въвеждане на възраст за пенсиониране ще се намали броят на лицата, които се възползват от правото на ранно пенсиониране, съответно ще се намали тежестта върху Националния осигурителен институт и върху Министерството на отбраната.

Освободените средства ще бъдат предоставени на Министерството на отбраната за увеличаване на фонд „Работна заплата“.

   4. Ще загубя ли 20 заплати при пенсиониране, преди навършване на години за пенсия?

Всички обезщетения, които военнослужещите получават при напускане на армията се запазват и ще се получават както и досега, при напускане на службата, независимо дали се пенсионират или не. Трябва да се има предвид, че увеличените възнаграждения ще водят до увеличение на общия размер на обезщетенията.

   5. Ще ми бъде ли намален отпускът при преминаване от работни в календарни дни?

Преизчисляването на отпуска в календарни дни на практика няма да се отрази на неговия размер, тъй като това ще се компенсира от начина на неговото заявяване и ползване.

   6. Може ли да бъда освободен преди навършване на пенсионна възраст?

Въвеждането на възраст за пенсиониране е от полза за военнослужещите, защото им гарантира кариерното развитие до навършване на тази възраст, като министърът по предложение на командирите няма да има право да ги освободи от военна служба докато не се изпълнят и двете условия за придобиване на право на пенсия – стаж и възраст. Всички други условия за напускане на въоръжените сили остават каквито са и понастоящем.

   7. Мога ли да продължа да служа, ако съм придобил вече право на пенсия?

Всеки военнослужещ може да служи до пределната възраст за съответното звание, независимо от това дали е придобил право на пенсия.

   8. Ако напусна армията на 50, а не на 54 години и отида в частния бизнес, ще ми се запази ли коефициентът при пенсиониране?

Не се предвижда промяна в начина на изчисляване на размера на пенсията съгласно кодекса за социално осигуряване. Ако поискате да бъдете освободен от военна служба преди да сте навършили съответната възраст, ще придобиете право на пенсия след навършване на съответната възраст.

   9. Възможно ли е тази реформа да се разсрочи във времето и да има преходен период?

Въвеждането на възраст при пенсиониране и увеличението на възнагражденията ще бъдат факт от януари 2013 година с приемането на Закона за бюджета за 2013 година и с промените в нормативната база. Промяната в условията на пенсиониране няма да бъде въведена без увеличение на възнаграждението на военнослужещите. Тази връзка между увеличението на възнагражденията и въвеждането на възраст за пенсиониране прави невъзможно въвеждането на преходен период

   10. Какви са гаранциите, че военнослужещия ще може да служи до посочената възраст?

Не се предвижда никаква промяна в условията на прекратяване на военната служба нито от страна на работодателя, нито от страна на военнослужещия. Министърът на отбраната няма да може да освобождава военнослужещи по предложение на командирите само при придобиване на стаж от 27 години /респективно 15 години/ както е досега. Това право ще възникне след навършване на пенсионна възраст, което дава стабилност на военнослужещия.

Допълнителни въпроси може да задавате на e-mail-а на пресцентъра на Министерството на отбраната: presscntr@mod.bg.

 
Министърът на отбраната не приема възраженията на легия „Раковски” за заплатите
01.10.2012, 10:06

Министърът на отбраната Аню Ангелов Министърът на отбраната Аню Ангелов е категоричен, че голямата част от българските военнослужещи не подкрепят позицията на БОЛ „Раковски” във връзка с предстоящото увеличение на заплатите и въвеждането на възраст за пенсиониране, заявена в отворено писмо след неделното събиране в ЦВК.

От легията се отказаха от обявеното 8-10-процентно увеличение на възнагражденията на военнослужещите, предложиха тези пари да се дадат на пенсионери, майки, учители и лекари, като в същото време настояват да се запази сегашният режим на придобиване право на пенсия, където единственото изискване е 27 години осигурителен стаж......... Прочети още

 
Въпреки човешките загуби в Афганистан САЩ ще доведат операцията до победа
01.10.2012, 09:40

Човешките загуби в Афганистан няма да накарат Съединените щати да се откажат от своите планове да изведат военната операция в тази страна до победа, увери говорителят на Белия дом Джошуа Ърнест, цитиран от ИТАР-ТАСС.

Ърнест потвърди информацията, че въоръжените сили на САЩ са преминали трагичната граница от 2 хиляди жертви в Афганистан от началото на войната през октомври 2001 г. Той изрази съжаление, че това е станало при поредното "вътрешно нападение", извършено от афганистански войник, и отбеляза, че международните сили в страната под командването на НАТО (ИСАФ) предприемат мерки за намаляване на опасността от такива атаки.

Тези нападения по никакъв начин не отслабват ангажимента на президента на САЩ Барак Обама, на нашите въоръжени сили, на съюзниците ни да изпълнят изцяло поетите от тях ангажименти и да изпълнят успешно своята мисия, за да сложат край на войната в Афганистан до края на 2014 г., увери говорителят на Белия дом.

Ърнест уточни, че има предвид преди всичко подготвянето в пълна степен на афганистанската армия и полиция, така че те да са в състояние да поемат изцяло отговорността за сигурността в страната след предвиденото изтегляне на международните сили до края на 2014 г.

Броят на жертвите, дадени от въоръжените сили на САЩ в Афганистан, достигна 2 хиляди, след като американски войник и цивилен американски охранител бяха убити при стрелба в източната афганистанска провинция Вардак в събота. Загинали са и трима афганистански военни.

Международните сили в Афганистан под командването на НАТО (ИСАФ) съобщиха първоначално, че афганистански военнослужещ е застрелял американците, но впоследствие признаха, че обстоятелствата около инцидента са неясни. Случаят се разследва съвместно от афганистанската армия и ИСАФ.

За сравнение във войната в Ирак бяха убити 4409 американски военни. Най-малко 17 644 американски войници са били ранени в Афганистан.

Останалите страни от международната коалиция са дали над 1000 жертви от началото на конфликта в края на 2001 г. Според повечето изчисления броят на убитите афганистански цивилни възлиза на най-малко 20 хиляди. Афганистанските сили за сигурност са дали около 10 хиляди жертви. Няма надеждни данни за загубите в редиците на талибаните и останалите бунтовнически движения. – Още за Афганистан

http://www.dnes.bg/

 
И армията окупира Орлов мост
01.10.2012, 09:28

Военните не искат заплати, а пенсии. И въпреки че доходите им са "във фризера" от 3 г., отказаха "сделка" с правителството - повече пари срещу по-малко привилегии.

Десетки офицери от поделения от цялата страна вчера се събраха в Централния военен клуб, за да обсъдят идеите на министъра на отбраната Аню Ангелов за пенсионни промени и намаляване на отпуската.

И отговориха с ултиматум - ако до 3 октомври не получат гаранция, че ще се пенсионират като досега, на 7 октомври излизат на шествие в столицата.......... Прочети още

 
Китайските J-10 с нови двигатели АЛ-31ФНМ
01.10.2012, 09:12

J-10 ФГУП «НПЦ газотурбостроения „Салют“ е доставил няколко партиди от модифицираните двигатели АЛ-31ФНМ с тяга 13500 килограма. Те се използват в китайския едномоторен самолет J-10. При модернизираният двигател широко се използват части от АЛ-31Ф серии 42 (М1), който влезе в серийно производство през 2006 година в Русия. Според източници от Китай 123 двигателя поръчани през 2011 година, за който беше съобщено в началото на тази година ще бъдат доставени за една година. Според съобщеното от Русия, те трябваше са бъдат доставени за 3 години.

Заедно с поставянето на нови самолети е започнала и подмяната на някои от старите машини. Само за годишната програма на J-10 и J-16 са необходими 72 броя. Предполага се, произведените тази година J-15 ще бъдат също с тях. Изчисленията показват, че остават много малко двигатели за подмяна. Вероятно китайският източник съобщава вярната информация. Предполага се, че на двете летящи машини J-20 също са поставени двигатели от семейството АЛ-31ФМ1.

Коментар:

До края на миналата година са построени 240 серийни самолета J-10. По програма тяхното производство трябваше да бъде преустановено. Явно новите двигатели и някои други нововъведения са дали нов живот на самолета. Възможно е 24 построени тази година да бъдат изнесени в чужбина или да заменят в някоя бригада 24 машини от първите произведени, като последните след ремонт ще бъдат изнесени в чужбина.

http://aeronews.alle.bg/

 
Днес празнуват ЗРВ. Честито!
01.10.2012, 08:57

1 октомври-професионален празник на Зенитно-ракетните войски и 51-една години от създаването на Втора Зенитно-ракетна бригада

Много трудно е с малко думи да се проследи историческия път, събитията и успехите на личния състав на бригадата с подчинените поделения вписали се в историята на зенитно-ракетните войски.

Трудно е да се обобщават данни и факти за началото на създаването на поделението през период в режим на дълбока секретност.

Началото е сложено! С Разпореждане № 00267/30.09.1961 година на Началник ГЩ се формира 2 ЗРБР за осигуряване на ПВО на района :град Пловдив- град Димитровград-промишлен район и сухопътни групировки в огневата зона в обстановка на изострено междублоково противопоставяне. Това е основния документ с който от 01.10.1961 година се формира 2 ЗРБР в състав от пет огневи и едно техническо поделение. Всички огневи подразделения са въоръжени с ЗРК SA-2”Двина”. През 1982 година част от тези комплекси се заменят със ЗРК SA-3 с което съединението преминава от еднороден в смесен състав......... Прочети още

 
Турция ни натисна да си нарежем ракетите
01.10.2012, 08:50

Генерал-майор от резерва Вълчо ФотевСлужбата в бойните части на Ракетни войски ме научи на доста неща. Но в оперативното управление на Сухопътните войски усвоих генералните въпроси на теорията и практиката на оперативното изкуство. Там отговарях за ядреното и огневото планиране на ракетните войски и артилерията в пехотата.

Искам изрично да подчертая, че България никога не е разполагала с ядрено оръжие. Ако се наложеше, руснаците щяха да ни го доставят. Нямахме ядрени бойни глави за оперативно -тактическите ракети (ОТР) „Скъд“, както и за СС-23,  но въпреки това тренирахме.  Специално за „Скъд“ нямахме и бойни глави с обикновено взривно вещество. Русия ни даде такива чак след 10 ноември 1989 г. Когато пратихме заявка там през 1993 г., министър на отбраната на Русия бе ген. Павел Грачов. Руснаците мислиха цяла година и накрая решиха да ни ги продадат. Ген. Грачов разреши да ги купим. През 1994 г. ни ги доставиха. Платихме за 47 бойни глави три милиона долара.......... Прочети още

 

 

Автор на публикуваните материали се явяват средствата за масова информация (СМИ) или компаниите, цитирани в тях. Материалите не се проверяват, следователно не гарантираме за тяхната достоверност, точност, пълнота и качество. Нашата цел е събирането на максимално количество публикации и съобщения в СМИ, свързани с Въоръжените сили.

 

{START_COUNTER}