Български войни, загинали в Ирак

Участие на българската армия в състава на многонационалните сили в Ирак (операция Iraqi Freedom) - (22.08.2003 г. – 20.12.2008 г.)

 

 

Изпращането на български военен контингент в състава на Многонационалните сили в Ирак беше регламентирано от Решение на ХХХIХ Народно събрание от 29 май 2003 г. за „разрешаване участието на Република България в четвъртата фаза на операцията в Ирак – “Стабилизиране и възстановяване”, и изпращането и разполагането на пехотен батальон от Българската армия и на отделни военнослужещи на територията на Ирак под централното командване на САЩ и командването на Многонационалните сили.

 

В изпълнение на това Решение, в продължение на две години в мисията на Многонационалните сили в Ирак участваха пет пехотни батальона, всеки от които в състав до 500 кадрови военнослужещи при шестмесечни ротации. Българският контингент бе включен в състава на Многонационалната дивизия “Център-Юг” под полско командване със задачи да осигурява реда и да подпомага възстановяването на граждански обекти в района на гр. Кербала, а от есента на 2004 г. - в провинция Дивания. Българските контингенти изпълняваха задачи по охрана на базите за разполагане, патрулиране на основни пътища за снабдяване в зоните на отговорност, устройване на постоянни и временни контролни постове, конвоиране и ескортиране на личен състав и материални средства, поддържане на сили за бързо реагиране, охрана и отбрана на особено важни обекти. Едновременно с това българските военни реализираха възстановителни проекти по линия на гражданско-военното сътрудничество с местните власти и организираха обучение на новосформиращи се подразделения от иракските сили за сигурност. По време на този етап от българската мисия в Ирак бяха изпълнени 97 проекта за възстановяване и изграждане на местна инфраструктура на обща стойност 2,676 млн. долара, финансирани от бюджета на Многонационалните сили. С усилията на българските военни са възстановени училища, детски градини, болници и инфраструктурни обекти; оказвана е медицинска помощ на нуждаещите се; предоставени са медикаменти и санитарно-превързочни материали. Над 250 иракчани са преминали курс на лечение в българските медицински служби. Два батальона с над 1 400 военнослужещи от новата Иракска армия са получили необходимата военна подготовка.

 

С Решение на Народното събрание от 5 май 2005 г. числеността на военния контингент е определена до 400 военнослужещи, а срокът на мисията - до 31 декември 2005 г. в съответствие с мандата на Резолюция 1546 на Съвета за сигурност на ООН. Едновременно с това на Министерския съвет е възложено да проведе консултации и преговори в рамките на коалицията за определяне на подходящи форми на по-нататъшно участие на Република България в усилията и инициативите на международната общност за поддържане на сигурността и стабилността в Ирак при отчитане на последващите резолюции на Съвета за сигурност на ООН и позициите на Европейския съюз и НАТО. С изпълнението на това решение, на 31 декември 2005 г. приключва участието на български военни контингенти в стабилизирането и възстановяването на Ирак във формата на пехотни батальони. Общо в тази фаза на мисията участваха около 2 500 военнослужещи.

 
 

В съответствие с усложнената обстановка в Ирак, ХL Народно събрание промени характера и формата на участието на България в стабилизирането и възстановяването на страната. Със свое решение от 22 февруари 2006 г. народните представители разрешиха изпращането на български военен контингентв хуманитарна мисия по охрана на Центъра за временно задържане и закрила в лагер “Ашраф” в състав до 155 военнослужещи, от които рота за охрана до 120 военнослужещи и национален поддържащ елемент до 35 военнослужещи. До  юли 2008 г. в лагер „Ашраф” бяха извършени три ротации на контингента.

 

Поради закриване на Центъра за временно задържане и закрила (междувременно преименуван на „Център за репатриране”) в лагер “Ашраф”, Народното събрание със свое Решение от 13 юни 2008 г. разреши контингент в състав до 155 военнослужещи да изпълнява хуманитарна мисия по охрана на задържани лица, преминаващи програма за реинтеграция в обществото в база "Кропър" - Багдад, за времето от 15 юни до 31 декември 2008 г. включително.

 

За целия период на участие в операцията в Ирак - от 22.08.2003 г. до края на 2008 година, Република България е участвала с 11 контингента с обща численост 3 367 души. За издръжката, транспорта и оборудването на българските контингенти за периода на операцията в Ирак са изразходвани 155 343 000 лв.

 

Жертвите, които дадохме в хода на операцията (вижте по-надолу), са 13. Най-сериозният инцидент с наши военнослужещи представлява самоубийствената атака с камион-бомба срещу базата ни в Кербала на 27 декември 2003 г. Вследствие на експлозиите загинаха петима български военнослужещи, а други 27 души от контингента бяха тежко ранени.

 

Списък на българските военнослужещи, загинали по време на участието на Българската армия в състава на Многонационалните сили в Ирак (22.08.2003 г. – 20.12.2008 г.)

 

     - Майор Георги Христов Качорин

 

     - Старши лейтенант Николай Ангелов Саръев

 

     - Офицерски кандидат Марин Милев Милев

 

     - Офицерски кандидат Цветан Стоянов Камов

 

     - Офицерски кандидат Паун Стоянов Георгиев

 

     - Офицерски кандидат Иван Христов Инджов

 

    - Офицерски кандидат Антон Валентинов Петров

 

    - Офицерски кандидат Свилен Симеонов Киров

 

    - Офицерски кандидат Димитър Иванов Димитров

 

    - Офицерски кандидат Владимир Неделев Пашов

 

    - Офицерски кандидат Гърди Христов Гърдев

 

    - Офицерски кандидат Преслав Йорданов Стоянов

 

    - Офицерски кандидат Валентин Николаев Донев

 

{START_COUNTER}