Прес-брифинг на ГОУ на ГЩ на ВС на РФ (13.10.2017)

{START_COUNTER}